Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салоникилиләрә 3:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булусун ниҝаранчылығы; Афинада ҝөзләмәји (1—5)

  • Тимутинин ҝәтирдији хәбәр Булуса тәсәлли верир (6—10)

  • Булус салоникилиләрдән өтрү дуа едир (11—13)

3  Бу сәбәбдән даһа буна таб ҝәтирә билмәдијимиз үчүн фикирләшдик ки, Афинада+ тәк галсаг, јахшы олар.  Буна ҝөрә дә иманынызла бағлы сизи мөһкәмләндирмәк вә сизә тәсәлли вермәк үчүн Мәсиһ һаггындакы мүждәнин тәблиғи ишиндә Аллаһын хидмәтчиси* олан гардашымыз Тимутини+ јаныныза ҝөндәрдик ки,  бу әзијјәтләр һеч кәсин иманыны сарсытмасын. Ахы сиз билирсиниз ки, бүтүн бунлар бизимлә баш вермәлидир.+  Јанынызда оланда да бүтүн бу әзијјәтләрин баш верәҹәјиндән сизи хәбәрдар едирдик. Билдијиниз кими, белә дә олду.+  Буна ҝөрә дә даһа буна дөзә билмәдим, сизин сәдагәтиниз барәдә хәбәр тутмаг үчүн јаныныза адам ҝөндәрдим,+ горхурдум ки, бирдән Иблис сизи јолдан чыхарар+ вә зәһмәтимиз һәдәр ҝедәр.  Тәзәликҹә јаныныздан гајыдан Тимути+ сизин сәдагәтиниз вә мәһәббәтиниз һаггында бизә шад хәбәр ҝәтирди. О һәмчинин сөјләди ки, бизи һәмишә хош сөзләрлә јад едирсиниз вә биз сизин һәсрәтинизи чәкдијимиз кими, сиз дә бизим һәсрәтимизи чәкирсиниз.  Гардашлар, сыхынты вә әзаб-әзијјәт ичиндә олдуғумуз бир вахтда һәм сизин өзүнүз, һәм дә сәдагәтиниз бизә тәсәлли ҝәтирди.+  Чүнки Ағанын јолунда мәтанәтлә јеримәјиниз бизә гол-ганад верир.  Аллаһымызын гаршысында бизә бәхш етдијиниз бөјүк севинҹин мүгабилиндә Она нә гәдәр шүкүр етсәк, јенә дә аздыр. 10  Үзүнүзү ҝөрмәк вә иманынызда чатышмајан ҹәһәтләри дүзәлтмәк үчүн ҝеҹә-ҝүндүз Аллаһа вар ҝүҹүмүзлә, һәрарәтлә јалварырыг.+ 11  Гој Атамыз Аллаһ вә Ағамыз Иса јаныныза ҝәлмәк үчүн јолумузу ачыг етсин. 12  Сизә дујдуғумуз мәһәббәт ашыб-дашдығы кими, гој Аға сизин дә бир-биринизә+ вә бүтүн инсанлара олан мәһәббәтинизи артырыб бол етсин. 13  Вә Ағамыз Исанын бүтүн мүгәддәсләри илә бирликдә һүзуру* заманы+ Атамыз Аллаһын гаршысында+ үрәјинизи әзмли, гүсурсуз вә мүгәддәс етсин.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: Аллаһын әмәкдашы.
Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.