Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 5:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Рубән өвладлары (1—10)

  • Ҹад өвладлары (11—17)

  • Һәҹәриләр мәғлуб едилир (18—22)

  • Мәнәссә гәбиләсинин јарысы (23—26)

5  Исраилин илки Рубән+ иди. О, илк оғул олса да, атасынын јатағыны ләкәләдији үчүн+ илк оғуллуг һаггы Исраил оғлу Јусифин оғулларына верилмишди.+ Беләликлә, о, нәсил шәҹәрәсиндә илк оғуллуг һаггыјла гејдә алынмады.  Јәһуда+ гардашларындан үстүн олса да, рәһбәр ондан ҝәлсә дә,+ илк оғуллуг һаггы Јусифә мәхсус иди.  Исраилин илки Рубәнин оғуллары бунлар иди: Һәнуг, Фәллу, Һәсрун вә Гарми.+  Шәмај Јуилин оғлу иди. Онун оғлу Јәҹуҹ, онун оғлу Шимај,  онун оғлу Микә, онун оғлу Рәја, онун оғлу Баал,  онун оғлу Бијираһ иди. Ону Ашшур падшаһы Тиглатпаласар+ әсир апармышды. О, рубәнлиләрин башчысы иди.  Онун нәсил шәҹәрәсиндә аиләләринә ҝөрә, мәншәләринә ҝөрә гардашлары бунлар иди: башчы Јаәл, Зәкәријјә  вә Јуилин нәтиҹәси, Шәманын нәвәси, Әзазын оғлу Бәләһ. О, Аруирдә+, Нәба вә Баал-Мәуна+ гәдәр олан әразидә јашајырды.  Шәргдә онун торпаглары Фәрат чајы+ саһилиндәки чөллүјүн башланғыҹына гәдәр иди. Чүнки онларын сүрүләри Ҝилад торпағында+ чох артмышды. 10  Талутун дөврүндә онлар һәҹәриләрлә мүһарибә едиб онлары мәғлуб етмишдиләр. Беләҹә, онлар Ҝиладдан шәргдәки бүтүн торпагларда чадыр гуруб мәскән салдылар. 11  Онларын јанында, Сәлхәјәдәк+ Башан дијарында Ҹад өвладлары јашајырды. 12  Јуил башчы иди, ондан сонра Шафам ҝәлирди, Јанај вә Шафат да Башанда башчы идиләр. 13  Онларын нәсилләриндән олан гоһумлары бунлар иди: Микајыл, Мәшуллам, Сәба, Јурај, Јакан, Зија, Абир. Ҹәми једди нәфәр. 14  Бунлар Абиһаилин оғуллары иди. Абиһаил Хуринин, Хури Јурјаһын, Јурјаһ Ҝиладын, Ҝилад Микајылын, Микајыл Јәшишајын, Јәшишај Јәһдунун, Јәһду Бузун оғлу иди. 15  Гуни оғлу Әбдиилин оғлу Әхи онларын нәсил башчысы иди. 16  Онлар Ҝиладда+, Башанда+ вә онун әтраф шәһәрләриндә, бүтүн Шарон отлагларынын әразисиндә јашајырдылар. 17  Онларын адлары Јәһуда падшаһы Јутәмин+ вә Исраил падшаһы Әрубамын*+ дөврүндә нәсил шәҹәрәләриндә гејд олунду. 18  Рубәнлиләр, ҹадлылар вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысынын дөјүшә габил, гылынҹ-галхан тутан, јај-каманла силаһланмыш 44 760 иҝид дөјүшчүсү вар иди. Онларын һамысы һәрби тәлим кечмишди. 19  Онлар һәҹәриләрлә+, Јәтурла, Нафишлә+ вә Нәдубла мүһарибә етмишдиләр. 20  Мүһарибәдә көмәк алдыгларындан һәҹәриләри вә онларын мүттәфигләрини мәғлуб етмишдиләр. Онлар мүһарибә вахты Аллаһдан имдад диләмишдиләр, Аллаһ да Она ҝүвәндикләри үчүн+ онларын јалварышына ҹаваб вермишди. 21  Онларын һејванларыны — 50 000 дәвә, 250 000 гојун, 2000 ешшәк әлә кечирмиш, 100 000 нәфәр адамы әсир ҝөтүрмүшдүләр. 22  О вахт чохлу адам һәлак олмушду. Чүнки мүһарибәни Аллаһ апарырды.+ Онлар сүрҝүнә гәдәр өз јурдларында јашадылар.+ 23  Мәнәссә гәбиләсинин јарысы+ Башан дијарындан Баал-Һәрмуна, Сәнирә вә Һәрмун дағына+ гәдәр олан торпагларда јашајырды. Онларын сајы-һесабы јох иди. 24  Онларын нәсил башчылары бунлар иди: Ифәр, Јиши, Әлиил, Әзриил, Әрәмја, Худавијјә, Јәһдил. Онлар иҝид дөјүшчүләр, адлы-санлы адамлар, нәсил башчылары идиләр. 25  Амма ата-бабаларынын Аллаһына сәдагәтсизлик етдиләр, Аллаһын онларын өнүндә мәһв етдији өлкә халгларынын аллаһлары илә Она хәјанәт етдиләр.+ 26  Буна ҝөрә Исраилин Аллаһы Ашшур падшаһы+ Пүлүн (Ашшур падшаһы Тиглатпаласар)+ үрәјиндә нијјәт ојатды, о, рубәнлиләри, ҹадлылары вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысыны Һалаһа, Һабора, Һараја вә Гозан чајынын саһилинә сүрҝүн етди.+ Онлар бу ҝүнәдәк орададырлар.

Һашијәләр

II Әрубам.