Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 23:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд лавилиләри бөлүкләрә ајырыр (1—32)

    • Һарунла оғуллары хүсуси хидмәтә тәјин олунур (13)

23  Давуд гоҹаланда, өмрүнү баша вурмаг үзрә оланда оғлу Сүлејманы Исраил үзәриндә падшаһ гојду.+  Сонра бүтүн Исраил башчыларыны, каһинләри+ вә лавилиләри+ топлады.  Отуз јашында вә бундан јухары јашда олан лавилиләри сајдылар.+ Кишиләр бир-бир сајылды, онлар 38 000 нәфәр иди.  Онлардан 24 000 нәфәр Јеһованын евиндәки ишләрә нәзарәтчи, 6000 нәфәр мәмур вә һаким кими хидмәт едирди.+  4000 нәфәр дарваза кешикчиси+ иди, 4000 нәфәр исә Давудун «мәдһ сөјләмәк үчүн дүзәлтмишәм» дедији аләтләрдә Јеһованы мәдһ едирди.+  Давуд онлары Лави оғулларына, Һирсән, Кәһат вә Мерара+ ҝөрә бөлүкләрә ајырды.+  Һирсәнлиләрдән Ладан вә Шимај.  Ладанын оғуллары: башчы Јәһјил, Зәтам вә Јуил,+ үч нәфәр.  Шимајын* оғуллары: Сәламут, Һәзиил вә Һаран, үч нәфәр. Онлар Ладанын нәслиндә нәсил башчылары идиләр. 10  Шимајын* оғуллары: Јаһәс, Зина*, Јәуш вә Бәрја. Бу дөрд нәфәр Шимајын оғлу иди. 11  Јаһәс башчы, Зизаһ ондан сонра икинҹи иди. Јәушла Бәрјанын оғуллары чох олмадығындан онлар бир нәсил сајылырды вә ејни иши ҝөрүрдүләр. 12  Кәһатын оғуллары: Имран, Исһар+, Һәбрун вә Үззиил,+ дөрд нәфәр. 13  Имранын оғуллары: Һарун+ вә Муса.+ Һарунла оғуллары даима Ән мүгәддәс јери мүгәддәс етмәјә, Јеһованын өнүндә гурбан тәгдим етмәјә, Она хидмәт етмәјә вә Онун ады илә халга хејир-дуа вермәјә+ тәјин олунду.+ 14  Аллаһын гулу Мусанын оғулларынын ады Лави гәбиләсинин арасында иди. 15  Мусанын оғуллары: Һирсәм+ вә Әлјәзәр.+ 16  Һирсәмин оғулларындан Шәбуил+ башчы иди. 17  Әлјәзәр өвладларындан Рәһабја+ башчы иди. Әлјәзәрин башга оғлу јох иди. Рәһабјанын исә чохлу оғлу вар иди. 18  Исһар+ оғулларындан Сәлимәт+ башчы иди. 19  Һәбрунун оғуллары: башчы Әрјаһ, икинҹиси Әмаријјә, үчүнҹүсү Јаһәзил, дөрдүнҹүсү Јәгмәм.+ 20  Үззиилин оғуллары:+ башчы Микә, икинҹиси Ишја. 21  Мерарын оғуллары: Мәһли вә Муши.+ Мәһлинин оғуллары: Әлјазар вә Киш. 22  Әлјазар оғул саһиби олмадан өлдү, онун јалныз гызлары вар иди. Онлары әмиләри Кишин оғуллары алды. 23  Мушинин оғуллары: Мәһли, Әдәр вә Әрәмут, үч нәфәр. 24  Нәсилләринә, нәсил башчыларына ҝөрә Лави өвладлары бунлардыр. Ијирми јашында вә бундан јухары јашда олуб Јеһованын евиндә хидмәт едәнләр адбаад сајылыб сијаһыја алынды. 25  Чүнки Давуд демишди: «Исраилин Аллаһы Јеһова халгыны динҹлијә говушдуруб,+ О, Јерусәлимдә әбәдилик мәскән салаҹаг.+ 26  Беләҹә, лавилиләр Мүгәддәс чадыры вә ибадәтдә ишләдилән әшјалары артыг дашымалы олмајаҹаг».+ 27  Давудун сон ҝөстәришләринә әсасән, ијирми јашында вә бундан јухары јашда олан лавилиләр сијаһыја алынды. 28  Онлар Һарун оғулларынын гуллуғунда дуруб+ Јеһованын евиндә бу ишләри ҝөрүрдүләр: һәјәтләрә+, јемәк отагларына бахыр, мүгәддәс әшјалары паклајыр, Аллаһын евиндәки башга ишләри ҝөрүр, 29  үст-үстә гојулан чөрәкләр*+, тахыл тәгдимәси үчүн нарын ун, мајасыз хәмирдән биширилмиш лаваш,+ саҹ чөрәји, јағла јоғрулмуш хәмир+ һазырлајыр вә бүтүн өлчү вә чәки габларына бахырдылар. 30  Онлар һәр сәһәр+ вә һәр ахшам өз јерләриндә Јеһоваја шүкүр едиб мәдһ охујурдулар.+ 31  Һәмчинин шәнбә ҝүнләриндә,+ тәзә ај мәрасимләриндә+ вә бајрам ҝүнләриндә+ Јеһоваја јандырма гурбаны тәгдим едиләндә јардым едирдиләр. Ганунда јазылмыш ҝөстәришләрә ујғун олараг, даим Јеһованын һүзурунда белә едирдиләр. 32  Һабелә, Һүзур чадырыјла, мүгәддәс мәканла, гардашлары Һарун оғуллары илә бағлы вәзифәләрини јеринә јетириб Јеһованын евиндә хидмәт едирдиләр.

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, бу, башга Шимајдыр.
Ҝөрүнүр, бу, 7-ҹи ајәдә ады чәкилән Шимајдыр.
11-ҹи ајәдә Зизаһ.
Јәни һүзур чөрәји.