Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 2:1—55

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилин 12 оғлу (1, 2)

  • Јәһуданын өвладлары (3—55)

2  Исраилин+ оғуллары бунлар иди: Рубән+, Шәмун+, Лави+, Јәһуда+, Јәсакир+, Зәбулун+,  Дан+, Јусиф+, Бинјамин+, Нифталы+, Ҹад+ вә Ашир+.  Јәһуданын оғуллары бунлар иди: Әир, Онан вә Салеһ. Онун бу үч оғлу кәнани гадындан,+ Шуанын гызындан доғулмушду. Јәһуданын илки Әир Јеһованын ҝөзүндә пис адам иди, буна ҝөрә дә ону өлдүрдү.+  Ҝәлини Тамардан+ Јәһуданын Фарәс+ вә Зараһ адында оғуллары олду. Јәһуданын беш оғлу вар иди.  Фарәсин оғуллары Һәсрун вә Һәмүл+ иди.  Зараһын оғуллары бунлар иди: Зүмри, Итан, Һиман, Кәлкүл вә Дара. Ҹәми беш оғул.  Ахар* Гарминин оғлу иди. О, мәһв едилмәли шејләрлә+ бағлы сәдагәтсизлик едиб Исраилин башына бәла ҝәтирмишди.+  Итанын оғлу Әзрија иди.  Һәсрунун оғуллары бунлар иди: Јарәһмиил+, Рам+ вә Кәлубај*. 10  Рам Әминәдабын атасы иди.+ Әминәдаб Нәһсунун+ атасы иди. Нәһсун Јәһуда өвладларынын башчысы иди. 11  Нәһсун Салманын+, Салма Буәзин+, 12  Буәз Абидин, Абид Јәссәнин атасы иди.+ 13  Јәссәнин оғуллары бунлар иди: илки Әлјаб, икинҹиси Әбунәдәб+, үчүнҹүсү Шима+, 14  дөрдүнҹүсү Нәснаил, бешинҹиси Раддај, 15  алтынҹысы Өзәм, једдинҹиси Давуд+. 16  Онларын баҹылары Сәрја вә Абигајил+ иди. Сәрјанын үч оғлу вар иди: Абшај+, Јуаб+ вә Асаил+. 17  Абигајилин Амасса+ адында оғлу олду. Амассанын атасы исмајыллы Јатир иди. 18  Һәсрун оғлу Калибин арвады Әзубәдән вә Јәруфдан оғуллары олду. Онун оғуллары бунлар иди: Јашир, Шобаб вә Ардун. 19  Әзубә өләндә Калиб Әфраты+ алды вә ондан Хур+ олду. 20  Хурун Ур адында, Урун Бәсалил+ адында оғлу олду. 21  Сонра Һәсрун Ҝиладын атасы Маһирин+ гызы илә јахынлыг етди. Алтмыш јашында икән алдығы бу гадындан Сәгуб доғулду. 22  Сәгубун Јаир+ адында оғлу олду. Онун Ҝилад+ торпағында ијирми үч шәһәри вар иди. 23  Сонралар Гәшур+ вә Арам+ Һаввут-Јаири+, Кәнаты+ вә онун бүтүн әтраф шәһәрләрини, ҹәми алтмыш шәһәри онларын әлиндән алды. Бунларын һамысы Ҝиладын атасы Маһирин өвладлары иди. 24  Һәсрун+ Калиб-Әфратда өләндән сонра арвады Әбијја ондан Тәгуһун+ атасы Ашһуру+ доғду. 25  Һәсрунун илки олан Јарәһмиилин оғуллары бунлар иди: илки Рам, Бүнаһ, Өрән, Өзәм вә Әхијјә. 26  Јарәһмиил Әтарә адында башга арвад да алды. О, Унамын анасы иди. 27  Јарәһмиилин илки Рамын оғуллары бунлар иди: Мәаз, Јәмин вә Әгәр. 28  Унамын оғуллары Шаммај вә Јада иди. Шаммајын оғуллары Надаб вә Абишур иди. 29  Абишурун арвадынын ады Абиһаил иди. Абиһаилдән Әхбан вә Молид доғулду. 30  Надабын оғуллары Салид вә Афаим иди. Салид дүнјадан оғулсуз көчдү. 31  Афаимин оғлу Јиши иди. Јишинин оғлу Шишан, Шишанын оғлу Әһлај иди. 32  Шаммајын гардашы Јаданын оғуллары Јатир вә Јонатан иди. Јатир дүнјадан оғулсуз көчдү. 33  Јонатанын оғуллары Фәләс вә Заза иди. Бунлар Јарәһмиилин өвладлары иди. 34  Шишанын оғлу јох иди, јалныз гызлары вар иди. Шишанын Јарһај адлы мисирли нөкәри вар иди. 35  Шишан гызыны нөкәри Јарһаја верди. О да она Аттајы доғду. 36  Аттај Натанын, Натан Зәбадын, 37  Зәбад Ифлалын, Ифлал Абидин, 38  Абид Јәһунун, Јәһу Әзријанын, 39  Әзрија Һәләзин, Һәләз Илјасаһын, 40  Илјасаһ Сисмајын, Сисмај Сәллумун, 41  Сәллум Јәгмијјәнин, Јәгмијјә Әлшаманын атасы иди. 42  Јарәһмиилин гардашы Калибин+ оғуллары бунлар иди: Зифин атасы олан илк оғлу Миса вә Һәбрунун атасы Мәрашын оғуллары. 43  Һәбрунун оғуллары бунлар иди: Гарун, Тәффуа, Рәгим вә Шәма. 44  Шәма Раһамын атасы иди. Раһам Јоргамын атасы иди. Рәгим Шаммајын атасы иди. 45  Шаммајын оғлу Мәун иди, Мәун исә Бејт-Сурун+ атасы иди. 46  Калибин ҹаријәси Ифаһ Һараны, Мосаны вә Ҹәзизи доғду. Һаран Ҹәзизин атасы иди. 47  Јоһдајын оғуллары бунлар иди: Риғәм, Јутәм, Гәшән, Фәләт, Ифаһ вә Шааф. 48  Калибин ҹаријәси Мәкаһ Сәбәри вә Тирһаны доғду. 49  Сонралар о, Мадмәннанын+ атасы Шаафы, Мәһбәнанын вә Ҝибанын+ атасы Шәваһы доғду. Калибин+ гызынын ады Ахша+ иди. 50  Бунлар Калибин өвладлары иди. Әфратын+ илк оғлу Хурун+ оғуллары бунлар иди: Кирјат-Јаримин+ атасы Шубал, 51  Бејтләһмин+ атасы Салма, Бејт-Гәдрин атасы Һәрәф. 52  Кирјат-Јаримин атасы Шубалын өвладлары Һәрјуһ вә менуһотлуларын јарысы иди. 53  Кирјат-Јаримдә јашајан нәсилләр бунлар иди: итрилиләр+, путлулар, шуматлылар вә мишралылар. Сораһлылар+ вә әштуллулар+ онлардан төрәмишдиләр. 54  Салманын өвладлары бунлар иди: Бејтләһмдә+, Нәтуфаһда, Атрут-Бејт-Јуабда јашајанлар, манаһатлыларын јарысы вә суриләр. 55  Јабәсдә јашајан мирзәләрин нәсилләри бунлар иди: тиратлылар, шиматлылар вә суһатлылар. Бунлар Рәһаб+ евинин атасы Һәммәсдән төрәјән гәниләр+ иди.

Һашијәләр

Мәнасы: бәла ҝәтирән; мәһрумијјәтә сәбәб олан. Диҝәр ады Ахан. Јш 7:1 ајәсинә бах.
18, 19 вә 42-ҹи ајәләрдә Калиб.