Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 17:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәди Давуд тикмәјәҹәк (1—6)

  • Давудла падшаһлыг барәдә әһд (7—15)

  • Давудун шүкран дуасы (16—27)

17  Давуд өз евиндә мәскунлашдыгдан сонра Натан пејғәмбәрә+ деди: «Мән бурада сидр ағаҹындан олан евдә+ јашајырам, Јеһованын Әһд сандығы исә чадырда галыр».+  Натан Давуда деди: «Үрәјиндә нә нијјәт тутмусан, ону да ет. Аллаһ сәнинләдир».  Һәмин ҝеҹә Натана Аллаһын сөзү назил олду:  «Ҝет гулум Давуда сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Мәнә јашамаг үчүн еви сән тикмәјәҹәксән.+  Исраили Мисирдән чыхартдығым ҝүндән бәри Мән һеч бир евдә галмамышам. Даим чадырдан-чадыра, алачыгдан-алачыға көчмүшәм.+  Исраиллә ҝетдијим бүтүн бу вахт әрзиндә халгымын үзәриндә чобанлыг етмәјә гојдуғум һакимләрин һансы биринә бир дәфә дә олсун “нијә Мәнә сидр ағаҹындан ев тикмәмисиниз?” демишәм?”  Гулум Давуда сөјлә ки, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сәни сүрүләри отардығын отлаглардан ҝөтүрүб халгым Исраилин башчысы гојмушам.+  Һара ҝетсән, сәнинлә олаҹағам,+ дүшмәнләрини өнүндән јох едәҹәјәм,+ сәнин адыны дүнјадакы бөјүк адамларын ады кими едәҹәјәм.+  Халгым Исраил үчүн бир јер тәјин едиб ону орада мәскунлашдыраҹағам. Онлар орада јашајаҹаг вә даһа һеч вахт онлары нараһат едән олмајаҹаг, кечмишдә олдуғу кими, залымлар даһа онлары сыхышдырмајаҹаг.+ 10  Халгым Исраил үзәриндә һакимләр гојдуғум ҝүнләрдән бәри олдуғу кими,+ бәдхаһлар даһа онлара зүлм етмәјәҹәк. Бүтүн дүшмәнләрини мәғлуб едәҹәјәм.+ Үстәлик, сәнә дејирәм, Мән Јеһова сәнин сүлаләни давамлы едәҹәјәм. 11  Өмрүн тамам олуб әҹдадларына говушмаг вахтын чатанда сәндән сонра өвладыны, оғланларындан бирини ортаја чыхараҹағам,+ онун тахт-таҹыны бәргәрар едәҹәјәм.+ 12  Мәним үчүн еви о тикәҹәк.+ Мән дә онун тахтыны әбәди бәргәрар едәҹәјәм.+ 13  Мән она ата олаҹағам, о да Мәнә оғул олаҹаг.+ Сәндән әввәлки падшаһдан лүтфүмү кәсдијим кими,+ ондан кәсмәјәҹәјәм.+ 14  Ону әбәдилик евим вә сәлтәнәтим үзәринә гојаҹағам.+ Тахты әбәди дураҹаг”».+ 15  Натан бүтүн бу сөзләри вә вәһји Давуда нәгл етди. 16  Онда падшаһ Давуд ичәри ҝириб Јеһованын өнүндә отурду. О деди: «Еј Јеһова Аллаһ! Мән кимәм, әсил-нәҹабәтим кимдир ки, мәни бу јерә ҝәтириб чыхартмысан?+ 17  Пәрвәрдиҝара, һәлә үстәлик, гулуна онун евинин узаг ҝәләҹәји барәдә данышырсан.+ Мәни даһа бөјүк шәрәфә лајиг ҝөрүрсән, еј Јеһова Аллаһ. 18  Бу шәрәфин гаршысында Мән Давуд даһа нә дејә биләрәм? Сән ки бу гулуну јахшы таныјырсан.+ 19  Еј Јеһова, Сән әзәмәтини ҝөстәриб гулунун хатиринә, үрәјинин нијјәтинә ҝөрә бүтүн бу мөһтәшәм ишләри етмисән.+ 20  Еј Јеһова, Сәнин мислин јохдур,+ Сәндән башга Аллаһ јохдур.+ Бүтүн ешитдикләримиз буна сүбутдур. 21  Дүнјада халгын Исраилә бәнзәр башга халг вармы?+ Еј Аллаһ, Сән онлары Өз халгын билиб азад етдин,+ әзәмәтли, мөһтәшәм ишләрлә адыны уҹалтдын.+ Мисирдән азад етдијин үммәтин өнүндән халглары говдун.+ 22  Исраили һәмишәлик Өзүнә халг етдин.+ Еј Јеһова, Өзүн дә онларын Аллаһы олдун.+ 23  Еј Јеһова Аллаһ! Вәд етдијин кими ет, гој бу гулун вә онун еви барәдә вердијин вәд һәмишә ҝерчәк олсун.+ 24  Гој адын әбәди јашасын, уҹалсын.+ Гој һамы: “Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова Исраилдә Аллаһдыр!” — десин. Гој гулун Давудун еви Сәнин өнүндә мөһкәм дурсун.+ 25  Чүнки Сән, еј Аллаһ, гулуна әјан еләдин ки, сүлаләсини бәргәрар едәҹәксән. Она ҝөрә гулун Сәнә инамла дуа едир. 26  Еј Јеһова, Сән һагг Аллаһсан, гулун барәдә бу ҝөзәл шејләри вәд етдин. 27  Гулунун евини мүбарәк гыл! Гој о, әбәдијјән Сәнин өнүндә дурсун. Еј Јеһова, бу гулунун евини мүбарәк гылмысан. О, әбәдилик мүбарәк олаҹаг!»

Һашијәләр