Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

1 Салнамәләр 10:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Талутла оғулларынын өлүмү (1—14)

10  Филиштлиләр исраиллиләрлә вурушдулар. Исраиллиләр филиштлиләрин өнүндән гачды. Чохлу сајда исраилли Ҝилбу дағында һәлак олду.+  Филиштлиләр Талутла оғулларыны сыхышдырдылар. Онлар Талутун оғуллары Јонатаны, Әбунәдәби вә Мәлкишуну+ өлдүрдүләр.  Талута гаршы дөјүш шиддәтләнди, охчулар ону јахалајыб јараладылар.+  Талут өз силаһдарына деди: «Гылынҹыны чәк, мәни вур. Јохса бу сүннәтсизләр ҝәлиб мәнә ишҝәнҹә верәҹәкләр».+ Амма силаһдары буну етмәди, чүнки бәрк горхурду. Онда Талут гылынҹы ҝөтүрүб өзүнү онун үстүнә атды.+  Силаһдары Талутун өлдүјүнү ҝөрәндә о да өзүнү гылынҹын үстүнә атыб өлдү.  Беләликлә, Талут, үч оғлу вә евиндәкиләрдән онун јанында оланларын һамысы өлдү.+  Дәрәдәки исраиллиләр дөјүшчүләрин гачдығыны, Талутла оғулларынын өлдүјүнү ҝөрәндә өз шәһәрләриндән чыхыб гачдылар. Филиштлиләр ҝәлиб о шәһәрләрдә мәскунлашдылар.  Нөвбәти ҝүн филиштлиләр өлүләри сојмаға ҝәләндә Ҝилбу дағында Талутун вә онун оғулларынын мејитини тапдылар.+  Талуту сојуб јараг-әсләһәсини ҝөтүрдүләр вә башыны кәсдиләр. Бу хәбәри бүтләринә+ вә ҹамаата чатдырмаг үчүн Филишт мәмләкәтинин һәр тәрәфинә гасидләр ҝөндәрдиләр. 10  Сонра Талутун јараг-әсләһәсини аллаһларынын мәбәдинә гојдулар, кәлләсини исә Дагонун мәбәдиндә+ асдылар. 11  Ҝиладдакы Јабеш+ сакинләри филиштлиләрин Талутун башына ҝәтирдији шејләри ешитдиләр.+ 12  Онда шәһәрин иҝидләри ҝедиб Талутла оғулларынын ҹәсәдини Јабешә ҝәтирдиләр. Орада бөјүк ағаҹын алтында онларын сүмүкләрини дәфн етдиләр+ вә једди ҝүн оруҹ тутдулар. 13  Беләликлә, Талут Јеһованын сөзүндән чыхыб Јеһоваја сәдагәтсизлик етдијинә ҝөрә+ өлдү. Һәм дә о, ҹиндара мүраҹиәт етмишди,+ 14  һалбуки Јеһоваја мүраҹиәт етмәли иди. Аллаһ ону өлүмә вериб Јәссә оғлу Давуду тахта чыхарды.+

Һашијәләр