Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 3:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Коринфлиләр һәлә дә ҹисмани дүшүнҹәлидирләр (1—4)

  • Бөјүдән Аллаһдыр (5—9)

    • Аллаһын әмәкдашлары (9)

  • Одадавамлы материаллар (10—15)

  • Сиз Аллаһын мәбәдисиниз (16, 17)

  • Дүнјанын мүдриклији Аллаһын ҝөзүндә ағылсызлыгдыр (18—23)

3  Гардашлар, сизинлә данышанда руһани дүшүнҹәли адамларла+ јох, санки, Мәсиһин јолунда имәкләјән көрпәләрлә+, ҹисмани дүшүнҹәли адамларла данышырдым.  Һәлә бөјүмәдијиниз үчүн мән сизи бәрк јемәклә јох, сүдлә бәсләјирдим. Һеч инди дә бөјүмәмисиниз,+  чүнки һәлә ҹисмани адамлар кими дүшүнүрсүнүз.+ Әҝәр аранызда пахыллыг вә чәкишмәләр варса, мәҝәр бу, сизин ҹисмани дүшүнҹәли+ олдуғунузу вә дүнјадакы адамлар кими даврандығынызы ҝөстәрмир?  Әҝәр бириниз: «Мән Булусун шаҝирдијәм», диҝәриниз: «Мән Аполлосун+ шаҝирдијәм», — дејирсә, онда башгаларындан фәргиниз нәдәдир?  Аполлос кимдир? Јахуд Булус нәчидир? Бунлар Рәббин ишини ҝөрән хидмәтчиләрдир.+ Сиз онларын васитәсилә имана ҝәлмисиниз.  Мән әкдим,+ Аполлос сулады,+ Аллаһ исә бөјүтдү.  Буна ҝөрә әкән дә, сулајан да һеч нәдир, чүнки бөјүдән Аллаһдыр.+  Әкән вә сулајан бирҝә чалышыр, һәрәси зәһмәтинә ҝөрә мүкафатыны алаҹаг.+  Биз Аллаһын әмәкдашларыјыг. Сиз исә Аллаһын беҹәрдији зәми, Аллаһын инша етдији бинасыныз.+ 10  Аллаһын мәнә ҝөстәрдији лүтф сајәсиндә мән маһир бир бәнна кими бүнөврә гојдум,+ диҝәри исә онун үстүндә тикир. Анҹаг гој һәр кәс неҹә тикдијинә фикир версин. 11  Чүнки һеч кәс гојулмуш бүнөврәдән савајы бир бүнөврә гоја билмәз. Бу бүнөврә Иса Мәсиһдир.+ 12  Бу бүнөврәнин үстүндә гызылдан, ҝүмүшдән, даш-гашдан, ағаҹдан, самандан, јахуд күләшдән 13  тикән һәр кәсин иши бәлли олаҹаг. Имтаһан ҝүнү һәр кәсин иши ачыг-ајдын ҝөрүнәҹәк. Алов һәр шеји үзә чыхараҹаг+ вә һәр кәсин ишинин кејфијјәтини ашкар едәҹәк. 14  Бу бүнөврәнин үстүндә тикәнин иши сынагдан саламат чыхса, о, мүкафат алаҹаг. 15  Кимин иши јанса, о, зәрәр чәкәҹәк, амма өзү хилас олаҹаг. Анҹаг, санки, оддан, аловдан кечәҹәк. 16  Мәҝәр билмирсиниз ки, сиз Аллаһын мәбәдисиниз,+ Аллаһын руһу сиздә јашајыр?+ 17  Ким Аллаһын мәбәдини мәһв етсә, Аллаһ ону мәһв едәҹәк, чүнки Аллаһын мәбәди мүгәддәсдир. Бу мәбәд сизсиниз.+ 18  Гој һеч кәс өзүнү алдатмасын: әҝәр сизләрдән кимсә бу зәманәдә өзүнү мүдрик сајырса, һәгигәтән дә мүдрик олмаг үчүн ҝәрәк ағылсыз олсун. 19  Чүнки бу дүнјанын мүдриклији Аллаһын ҝөзүндә ағылсызлыгдыр, ахы белә јазылыб: «О, мүдрикләри елә өз фәндләри илә тутур».+ 20  Һәмчинин белә јазылыб: «Јеһова билир ки, мүдрикләрин дүшүнҹәләри пучдур».+ 21  Бу сәбәбдән дә гој һеч кәс инсанларла өјүнмәсин, ахы онсуз да һәр шеј сизиндир: 22  Булус, Аполлос, Кифа+, дүнја, һәјат, өлүм, индики шејләр, ҝәләҹәк шејләр, һәр шеј сизиндир. 23  Сиз Мәсиһинсиниз,+ Мәсиһ дә Аллаһындыр.

Һашијәләр