Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 16:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јерусәлим мәсиһиләри үчүн мадди јардым (1—4)

  • Булусун сәфәрләрилә бағлы нијјәтләри (5—9)

  • Тимути вә Аполлосун Коринфә ҝәлиши (10—12)

  • Нәсиһәтләр вә салам-дуалар (13—24)

16  Мүгәддәсләр үчүн ианә топламаг+ мәсәләсинә ҝәлдикдә, сиз дә Галатија јығынҹагларына вердијим ҝөстәришә әмәл един.  Һәр һәфтәнин биринҹи ҝүнү һәр кәс имканына ҝөрә пул ајырыб гыраға гојсун ки, мән ҝәләндә пул јығмаға башламајасыныз.  Мән ҝәләндә мәктубларда мәсләһәт ҝөрдүјүнүз адамларын васитәсилә+ бәхшишинизи Јерусәлимә ҝөндәрәҹәјәм.  Әҝәр мәним дә ораја ҝетмәјим мәсләһәт ҝөрүлсә, онлар мәнимлә ҝедәрләр.  Македонијадан+ сонра јаныныза ҝәләҹәјәм, чүнки ораја ҝетмәлијәм.  Ҝүман едирәм ки, бир аз јанынызда галаҹағам, бәлкә, лап елә сиздә гышладым. Сонра ҝетдијим јерә мәни бир гәдәр өтүрәрсиниз.  Инди сизинлә ајагүстү ҝөрүшмәк истәмирәм, Јеһова мәсләһәт билсә, үмидварам ки, бир аз јанынызда галаҹағам.+  Һәләлик Әллинҹи ҝүн бајрамына гәдәр Ефесдә+ галаҹағам,  чүнки гаршымда бөјүк фәалијјәт гапысы ачылыб,+ амма әлејһдарлар да аз дејил. 10  Тимути+ ҝәлсә, елә един ки, јанынызда олдуғу мүддәтдә сыхылмасын, чүнки о да мәним кими, Јеһованын ишини ҝөрүр.+ 11  Гој һеч кәс она сајмазјана јанашмасын. Ону сағ-саламат јола салыб јаныма ҝөндәрин. Гардашларла бәрабәр онун јолуну ҝөзләјирәм. 12  Гардашымыз Аполлоса+ ҝәлдикдә исә мән ондан чох хаһиш етдим ки, гардашларла бирликдә јаныныза ҝәлсин, анҹаг о, инди ҝәлмәк истәмәди. Имкан дүшән кими јаныныза ҝәләҹәк. 13  Ојаг галын,+ иман јолунда дәјанәтли олун,+ мәрд олун,+ мөһкәмләнин.+ 14  Һәр бир иши мәһәббәтлә ҝөрүн.+ 15  Гардашлар, сиздән бир риҹам вар: сиз билирсиниз ки, Стефанасын аиләси Ахајјада* илк шаҝирдләрдәндир вә онлар өзләрини мүгәддәсләрә хидмәтә һәср едибләр. 16  Сиз белә адамлара, бу ишдә бизимлә әмәкдашлыг едән зәһмәткешләрә һәмишә табе олун.+ 17  Мән чох шадам ки, Стефанас+, Фортунат вә Ахаик јанымдадырлар, чүнки онларын сајәсиндә сизин јохлуғунузу һисс етмирәм. 18  Онлар мәним дә, сизин дә руһунузу тәзәләдиләр. Буна ҝөрә дә белә адамларын гәдрини билин. 19  Асија* јығынҹаглары сизә салам ҝөндәрир. Аквиласла Приска вә онларын евиндә топлашан јығынҹаг+ сизи сәмими үрәкдән, гардашлыг севҝиси илә саламлајыр. 20  Бүтүн гардашлар сизи саламлајырлар. Бир-биринизи саф өпүшлә саламлајын. 21  Мән Булус да өз әлимлә сизә салам јазырам. 22  Ағаны севмәјәнләрә ләнәт олсун! Ҝәл, еј Ағамыз! 23  Ағамыз Исанын лүтфү сизә јар олсун. 24  Мән сизи — Мәсиһ Иса јолунда оланлары севирәм.

Һашијәләр

Ҹәнуби Јунаныстанда јерләшән Рома әјаләти. Пајтахты Коринф шәһәри иди.
Инҹилдә Асија әјаләти ифадәси алтында Асија гитәси јох, Рома империјасынын бир әјаләти нәзәрдә тутулур. Һәмин әрази һал–һазырда Түркијәдә јерләшир.