Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 24:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд Талутун ҹанына гыјмыр (1—22)

    • Давуд Јеһованын мәсһ едилмишинә еһтирам бәсләјир (6)

24  Талут филиштлиләри говуб гајыдандан сонра она хәбәр вердиләр: «Давуд Ејн-Ҝеди чөллүјүндәдир».+  Талут бүтүн Исраилдән 3000 сечмә адам ҝөтүрүб Давудла дәстәсини ахтармаг үчүн дағ кечиләри мәскунлашан гајалыға ҝетди.  О, јолун үстүндәки гојун ағылларына ҝәлди. Орада мағара вар иди. Талут ајагјолуна ҝетмәк үчүн мағараја ҝирди. Давуд дәстәсилә мағаранын лап дәринлијиндә отурмушду.+  Адамлары Давуда дедиләр: «Бу ҝүн, Јеһованын “дүшмәнләрини сәнә тәслим едәҹәјәм,+ онларла үрәјин истәдији кими рәфтар едә биләрсән” дедији ҝүндүр». Давуд галхыб хәлвәтҹә Талутун хәләтинин әтәјиндән кәсди.  Амма сонра Талутун әтәјиндән кәсдијинә ҝөрә үрәји Давуду гынамаға башлады.+  О, адамларына деди: «Һөкмдара, Јеһованын мәсһ едилмишинә әл галдырым? Ахы бу, Јеһоваја ағыр ҝедәр. О, Јеһованын мәсһ едилмишидир».+  Бу сөзләрлә Давуд адамларыны сахлады*, Талутун үстүнә ҝетмәјә гојмады. Талут исә мағарадан чыхыб јолу илә ҝетди.  Давуд мағарадан чыхыб Талуту сәсләди: «Ја һөкмдар!»+ Талут архаја бојланды. Давуд диз чөкүб она тәзим етди.  Давуд Талута деди: «Нә үчүн: “Давуд сәнә јаманлыг етмәк истәјир” дејәнләрә гулаг асырсан?+ 10  Бу ҝүн өз ҝөзүнлә ҝөрдүн ки, Јеһова мағарада сәни мәнә тәслим етмишди. Мәнә дедиләр, сәни өлдүрүм,+ амма мән сәнә гыјмадым, дедим: “Һөкмдарыма әл галдырмарам, о, Јеһованын мәсһ едилмишидир”.+ 11  Ата, бах, хәләтинин әтәји әлимдәдир. Әтәјиндән кәсәндә сәни өлдүрмәдим. Бил вә аҝаһ ол, сәнә јаманлыг етмәк, сәнә гаршы гијам галдырмаг фикрим јохдур. Сәнин гаршында һеч бир ҝүнаһ етмәмишәм,+ сәнсә ҹаныма гәсд етмәк истәјирсән.+ 12  Гој Јеһова Өзү сәнинлә мәним арамда һаким олсун.+ Гој мәним гисасымы Јеһова Өзү сәндән алсын.+ Мән исә сәнә әл галдырмајаҹағам.+ 13  Гәдимдән белә бир мәсәл вар: “Јаманлыг јаман кәсдән чыхар”. Мән исә һеч вахт сәнә әл галдырмарам. 14  Ҝөр Исраилин падшаһы кимин далынҹа дүшүб! Ахы, еј падшаһ, сән кими тәгиб едирсән?! Өлү көпәји? Бирәни?+ 15  Гој һакимимиз Јеһова олсун. О, бизи мүһакимә едәҹәк. О, Өзү мәним чәкишмәми апарыб+ мәнә һагг газандыраҹаг, сәнин әлиндән гуртараҹаг». 16  Давуд сөзүнү гуртаранда Талут: «Оғлум, Давуд, бу сәнин сәсиндир?»+ — дејәрәк һөнкүр-һөнкүр ағлады. 17  Давуда деди: «Сән мәндән гат-гат һаглысан. Сән мәнә јахшылыг етдин, мән исә јахшылығынын әвәзиндә сәнә јаманлыг етдим.+ 18  Бу ҝүн мәнә ҝөстәрдин ки, мәнә мүнасибәтин јахшыдыр. Јеһова мәни сәнә тәслим етди, сән исә мәни өлдүрмәдин.+ 19  Ким әлинә кечән дүшмәнини сағ бурахар? Бу ҝүн мәнә етдијин јахшылығын әвәзини Јеһова сәнә верәҹәк.+ 20  Мән билирәм, сән мүтләг падшаһ олаҹагсан,+ Исраилдә һакимијјәт сәнин әлиндә гәрар тутаҹаг. 21  Инди Јеһоваја анд ич ки,+ мәндән сонра нәслимин көкүнү кәсмәјәҹәксән, атамын евиндән адымы силмәјәҹәксән».+ 22  Давуд Талута анд ичди. Сонра Талут евинә гајытды,+ Давуд исә дәстәсилә галаја чәкилди.+

Һашијәләр

 Диҝәр вариант: адамларыны бурахды.