Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 21:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд Нубда һүзур чөрәкләриндән јејир (1—9)

  • Давуд Ҹатда өзүнү дәлилијә вурур (10—15)

21  Давуд Нуба, каһин Әхимәликин јанына ҝәлди.+ Әхимәлик Давуду ҝөрәндә горхудан әсди: «Нијә тәксән, нијә јанында һеч ким јохдур?» — дејә сорушду.+  Давуд каһин Әхимәликә ҹаваб верди: «Падшаһ мәни бир иш далынҹа ҝөндәриб, амма тапшырыб ки, нә бу иш һагда, нә дә вердији ҝөстәриш барәдә һеч ким билмәсин. Буна ҝөрә адамларымла данышмышыг ки, филан јердә топлашаг.  Јанында беш көмбә чөрәк, јахуд башга бир шеј варса, мәнә вер».  Каһин Давуда деди: «Әлимдә ади чөрәк јохдур, тәкҹә мүгәддәс чөрәк вар.+ Әҝәр адамларын гадынла јахынлыг етмәјибләрсә, онлары верә биләрәм».+  Давуд ҹаваб верди: «Әввәлки јүрүшләрдә олдуғу кими, инди дә гадына јахын ҝетмәмишик.+ Ади тапшырыг аланда адамларым өзләрини пак сахлајырларса, сөзсүз ки, бу ҝүн дә пак олаҹаглар».  Каһин мүгәддәс чөрәкләри она верди,+ чүнки орада һүзур чөрәкләриндән башга чөрәк јох иди. Бу чөрәкләр Јеһованын һүзурундан ҝөтүрүлмүш вә һәмин ҝүн тәзәләри илә әвәз олунмушду.  О ҝүн Талутун нөкәрләриндән бири орада иди, Јеһованын һүзурунда галмышды. Бу адам Талутун баш чобаны, әдуми+ Дуәг+ иди.  Давуд Әхимәликә деди: «Сиздә низәдән, гылынҹдан нә вар? Падшаһын тапшырығы тәҹили олдуғундан өзүмлә нә гылынҹ, нә дә башга бир јараг ҝөтүрмәмишәм».  Каһин деди: «Илаһ дәрәсиндә+ өлдүрдүјүн филиштли Ҹалутун гылынҹы+ бурададыр, дөшлүјүн+ архасында парчаја бүкүлү гојулуб. Ҝөтүрмәк истәјирсәнсә, ҝөтүр, ондан башга һеч нә јохдур». Давуд деди: «Онун тајы јохдур, ону мәнә вер». 10  Давуд о ҝүн чыхыб ҝетди вә Талутдан гачды.+ Сонда Ҹат падшаһы Ахышын јанына ҝәлди.+ 11  Ахышын әјанлары дедиләр: «Бу, о өлкәнин падшаһы Давуд дејил? Мәҝәр адамлар рәгс едәрәк онун үчүн охумурдулар:“Талут гырды минләри,Давудса он минләри”?»+ 12  Давуд бу сөзләри үрәјинә салыб Ҹат падшаһы Ахышдан бәрк горхду.+ 13  Онларын габағында өзүнү дәлилијә вуруб,+ сәрсәмләмәјә башлады. Дарвазанын тајлары үстүндә шәкилләр чәкди, ағзынын сујуну саггалына ахытды. 14  Ахыш әјанларына деди: «Ҝөрмүрсүнүз, бу дәлидир? Нә үчүн ону јаныма ҝәтирмисиниз? 15  Дәлиләрим аздыр ки, буну да гаршымда дәлилик етмәјә ҝәтирмисиниз? Бу ҹүр адамын мәним евимдә нә иши вар?»

Һашијәләр