Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 13:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Талут орду топлајыр (1—4)

  • Талутун өзбашына һәрәкәти (5—9)

  • Ишмуил Талуту тәнбеһ едир (10—14)

  • Исраиллиләр әлијалын галыр (15—23)

13  Талут падшаһ оланда...* јашы вар иди.+ О, ики ил иди ки, Исраилин падшаһы иди.  Талут Исраилдән 3000 адам сечди. Онларын ики мини Миһмашда вә Бејтелин дағлыг бөлҝәсиндә Талутла бирликдә иди. Мин нәфәри исә Бинјаминдәки Ҝибаһда+ Јонатанла+ иди. Галан адамлары Талут өз чадырларына ҝөндәрди.  Јонатан филиштлиләрин Ҝибадакы+ кешикчи дәстәсини дармадағын етди.+ Бу хәбәр филиштлиләрә чатды. Талут бүтүн өлкәдә шејпур чалыб+ ҹар чәкдирди: «Гој ибраниләр ешитсин!»  Бүтүн Исраил бу хәбәри ешитди: «Талут филиштлиләрин кешикчи дәстәсини дармадағын едиб. Инди филиштлиләрин Исраилә нифрәти артыб». Беләликлә, Талута гошулмаг үчүн халгы Ҝилгала+ топладылар.  Филиштлиләр дә Исраиллә дөјүшмәк үчүн бир јерә топлашды. Онларын 30 000 ҹәнҝ арабасы, 6000 сүвариси, дәниз гуму гәдәр гошунлары вар иди.+ Онлар Бејт-Авендән+ шәргдә, Миһмашда ордуҝаһ гурдулар.  Исраиллиләр ҝөрдүләр ки, ишләри фәнадыр, чүнки онлар сыхышдырылырды. Халг мағараларда, ојугларда, гајаларда, зирзәмиләрдә, һовузларда ҝизләнди.+  Һәтта ибраниләрин бир гисми Иорданы кечиб Ҹад вә Ҝилад торпағына ҝетди.+ Лакин Талут һәлә дә Ҝилгалда иди, јанындакыларын һамысы горхудан әсирди.  О, једди ҝүн, Ишмуилин гојдуғу вахта гәдәр ҝөзләди. Амма Ишмуил ҝәлиб чыхмырды. Талутун јанындакы адамлар дағылышмаға башлады.  Ахырда Талут деди: «Јандырма гурбаныны вә үнсијјәт гурбанларыны бура ҝәтирин». О, јандырма гурбаныны тәгдим етди.+ 10  Талут јандырма гурбаныны тәзәҹә тәгдим едиб гуртармышды ки, Ишмуил ҝәлди. Талут онун гаршысына чыхыб саламлады. 11  Ишмуил деди: «Сән нә етдин?» Талут ҹаваб вериб деди: «Ҝөрдүм ки, ҹамаат дағылышыр,+ сән дә дедијин вахтда ҝәлмирсән, бир тәрәфдән дә филиштлиләр Миһмашда топланыб,+ 12  өз-өзүмә фикирләшдим: “Инди филиштлиләр Ҝилгала ениб үстүмә ҝәләҹәкләр. Амма мән һәлә Јеһованын разылығыны алмамышам”. Буна ҝөрә дә мәҹбур олуб јандырма гурбаныны тәгдим етдим». 13  Ишмуил Талута деди: «Ахмаглыг етдин. Аллаһын Јеһованын сәнә вердији әмрә табе олмадын.+ Әҝәр табе олсајдын, Јеһова сәнин тахтыны Исраилдә һәмишәлик мөһкәмләндирәрди. 14  Амма инди сәнин сүлалән давам етмәјәҹәк.+ Јеһова Өз көнлүнә јатан адам тапаҹаг.+ Јеһова ону халгына башчы гојаҹаг,+ чүнки сән Јеһованын әмринә табе олмадын».+ 15  Ишмуил Ҝилгалдан чыхыб Бинјаминдәки Ҝибаһа ҝетди. Талут јанындакы адамлары сајды. Онларын сајы 600 нәфәр иди.+ 16  Талут, оғлу Јонатан вә онларын јанындакылар Бинјаминдәки Ҝибада+ галырдылар. Филиштлиләрин ордуҝаһы Миһмашда иди.+ 17  Филиштлиләрин дүшәрҝәсиндән үч дәстә чыхыб гарәтчилик едирди. Бир дәстә Өфра јолуна, Шуал торпағына сары ҝедирди. 18  О бири дәстә Бејт-Һурун+ јолуна, үчүнҹү дәстә исә Сәбуим вадиси илә үзбәүз сәрһәдә ҝедән јола, сәһраја тәрәф ҝедирди. 19  Бүтүн Исраил мәмләкәтиндә бир нәфәр дә олсун дәмирчи јох иди. Чүнки филиштлиләр дејирди: «Гој ибраниләр гылынҹ, низә дүзәлтмәсинләр». 20  Исраиллиләр ҝаваһын, тоха, балта, ораг итиләмәк үчүн филиштлиләрин јанына ҝедирдиләр. 21  Ҝаваһын, тоха, јаба вә балта итиләмәјин, дәјәнәк бизини бәркитмәјин гијмәти бир пим* иди. 22  Дөјүш вахты Талутла Јонатанын јанындакы адамлардан һеч биринин әлиндә гылынҹ, низә јох иди.+ Тәкҹә Талутла оғлу Јонатанын силаһы вар иди. 23  Филиштлиләрин кешикчи дәстәси Миһмаш кечидинә чыхды.+

Һашијәләр

Орижинал ибрани мәтниндә рәгәм јазылмајыб.
Гәдим чәки ваһиди, тәх. 8 г ҝүмүш.