Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Јәһја 5:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исаја иман дүнја үзәриндә гәләбәдир (1—12)

    • Аллаһы севмәк нә демәкдир? (3)

  • Дуанын ҝүҹүнә инам (13—17)

  • Өзүнү пис дүнјадан ҝөзлә (18—21)

    • Бүтүн дүнја Шәририн әлиндәдир (19)

5  Исанын Мәсиһ олдуғуна инанан Аллаһын өвладыдыр+ вә Атаны севән Онун өвладларыны да севир.  Әҝәр Аллаһы севир вә әмрләринә риајәт едириксә, демәли, Онун өвладларыны да севирик.+  Чүнки Аллаһы севмәк Онун әмрләринә риајәт етмәк демәкдир,+ Онун әмрләри исә ағыр дејил.+  Аллаһын өвлады олан һәр бир адам дүнјаја галиб ҝәлир.+ Дүнјаја галиб ҝәлән мәһз иманымыздыр.+  Дүнјаја ким галиб ҝәлир?+ Әлбәттә ки, Исанын Аллаһын Оғлу олдуғуна инанан!+  Иса Мәсиһ су вә ган васитәсилә ҝәлән кәсдир. О, тәкҹә су илә јох,+ су вә ганла ҝәлмишдир.+ Руһ да буна шәһадәт едир+ вә руһ һагдыр.  Беләликлә, үч шаһид вар:  руһ+, су+ вә ган+. Үчү дә бир-бирилә һәмаһәнҝдир.  Әҝәр инсанларын шәһадәтини гәбул едириксә, Аллаһын шәһадәти даһа үстүндүр. Аллаһын шәһадәти исә Оғлу һаггында вердији шәһадәтдир. 10  Аллаһын Оғлуна инанан инсан бу шәһадәти өзүндә дашыјыр. Аллаһа инанмајан инсан исә Ону јаланчы едир,+ чүнки Аллаһын Өз Оғлу һаггында вердији шәһадәтә инанмыр. 11  Һәмин шәһадәт будур: Аллаһ бизә әбәди һәјат вериб+ вә бу һәјат Онун Оғлундадыр.+ 12  Оғулу гәбул едәнин әбәди һәјаты вар, лакин Аллаһын Оғлуну гәбул етмәјән белә һәјатдан мәһрумдур.+ 13  Аллаһын Оғлунун адына инанан+ сизләрә јазырам ки, әбәди һәјата+ саһиб олдуғунузу биләсиниз. 14  Аллаһын өнүндә әминлијимиз будур:+ Онун ирадәсинә мүвафиг нә диләјириксә, О ешидир.+ 15  Онун һәр бир диләјимизи ешитдијини билириксә, диләдијимиз шејләри алаҹағымызы да билирик, чүнки Ондан истәмишик.+ 16  Әҝәр кимсә гардашынын өлүмә апармајан бир ҝүнаһ иш тутдуғуну ҝөрүрсә, ондан өтрү Аллаһа дуа етсин вә Аллаһ өлүмә апармајан ҝүнаһ иш тутмуш о адама һәјат верәҹәк.+ Өлүмә апаран ҝүнаһ да вар.+ Белә ҝүнаһ һаггында дуа етмәји демирәм. 17  Салеһлијә зидд һәр ҹүр һәрәкәт ҝүнаһдыр,+ бунунла белә, өлүмә апармајан ҝүнаһ вар. 18  Биз билирик ки, Аллаһын өвлады олан адам ҝүнаһ ишләмир, Аллаһын Оғлунун ҝөзү онун үстүндәдир вә Шәрир* ону әлә кечирә билмәз.+ 19  Биз билирик ки, биз Аллаһданыг, бүтүн дүнја исә Шәририн әлиндәдир.+ 20  Буну да билирик ки, Аллаһын Оғлу ҝәлиб+ вә һагг Олан барәдә елмә јетишмәк үчүн бизә дәрракә вериб. Биз һагг Оланла Оғлу Иса Мәсиһин сајәсиндә вәһдәтдәјик.+ О, ҝерчәк Аллаһ вә әбәди һәјатдыр.+ 21  Әзиз балалар, өзүнүзү бүтләрдән горујун.+

Һашијәләр

Јәни Шејтан.