Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 9:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун ҹавабы (1—35)

    • Фани инсан Аллаһла чәкишмәдә неҹә һаглы чыха биләр? (2—4)

    • Аллаһ дәркедилмәз ишләр ҝөрүр (10)

    • Инсан Аллаһла мүбаһисә едә билмәз (32)

9  Әјјуб белә ҹаваб верди:   «Мән билирәм бу, беләдир, Фани инсан Аллаһла чәкишмәдә неҹә һаглы чыхар?+   Кимсә Аллаһла мүбаһисәјә галхмаг истәсә*,+Онун мин суалындан биринә дә ҹаваб верә билмәз.   Онун үрәјиндә һикмәт, голунда гүввәт вар,+ Ким Она инад ҝөстәриб сағ гала биләр?+   О, һеч кимин хәбәри олмадан дағлары силкәләјир,Гәзәби илә онлары алт-үст едир.   Дүнјаны јериндән ојнадыр,Сүтунларыны сарсыдыр.+   Ҝүнәшә әмр едир ки, ишыг сачмасын,Улдузларын ишығыны өртүб мөһүрләјир.+   О Өзү ҝөјләри јајыр,+Һүндүр далғаларын үзәри илә ҝедир.+   Ајиш, Кәсил, Кимаһ бүрҹләрини*,+Ҹәнуб сәмасынын бүрҹләрини јарадан Одур. 10  О, мөһтәшәм, дәркедилмәз ишләр ҝөрүр,+Сајсыз-һесабсыз харигәләр јарадыр.+ 11  Јанымдан кечир, Ону ҝөрмүрәм,Кечиб-ҝедир, Ону сечә билмирәм. 12  О ҝөтүрүб апаранда ким Она мане ола биләр? Ким Она “нә едирсән?” дејә биләр?+ 13  Худавәнд гәзәбини сахламаз.+Раһаба*+ дәстәк оланлар да Онун өнүндә диз чөкәр. 14  Беләдирсә, мән Она ҹаваб верәндәҜәрәк һәр сөзүмү ҝөтүр-гој едим! 15  Лап һаглы олсајдым да, Она ҹаваб верә билмәздим.+ Һакимимдән* јалныз лүтф диләјәрдим. 16  Ону чағырсам, мәнә һај верәрми? Инанмырам мәни ешидә. 17  Ахы мәни туфанла дөјүр,Наһагдан јараларымы артырыр.+ 18  Нәфәс алмаға аман вермир,Мәни зәггумла дојурур. 19  Сөһбәт ҝүҹдән ҝедирсә, Одур ҝүҹлү!+ Әдаләтдән ҝедирсә, О дејир: “Ким Мәндән һесабат тәләб едә биләр?” 20  Лап һаглы олсам да, дилим мәни иттиһам едәр,Тәгсирим олмаса да, О, мәни тәгсиркар чыхарар. 21  Тәгсирсиз олсам да, өзүмдән архајын дејиләм,Даһа јашамаг истәмирәм. 22  Нә фәрги. Буна ҝөрә дејирәм:“О, тәгсирсизи дә мәһв едир, шәр адамы да”. 23  Әҝәр дашгын гәфил өлүм ҝәтирәрсә,О, мәсумун бичарәлијинә ҝүләр. 24  Дүнја шәрин ихтијарына верилиб.+Аллаһдыр һакимләрин ҝөзүнү бағлајан. О дејилсә, бәс кимдир? 25  Ҝүнләрим чапардан да сүрәтлидир,+Онлар өтүб-ҝедир, мән исә бир ҝүн ҝөрмәмишәм. 26  Гамыш гајыг кими үзүб-ҝедирләр,Ов үстүнә шығыјан гартал кимидирләр. 27  “Дәрдими унудаҹағам,Үзүм ҝүләҹәк, ејним ачылаҹаг” десәм дә, 28  Јенә ағрыларыма ҝөрә горхурам.+Билирәм мәни тәгсирсиз сајмазсан. 29  Онсуз да тәгсирли чыхаҹағам. Нијә бош-бошуна әлләширәм?+ 30  Гар сују илә јујунсајдым,Әлләрими ҝилабы* илә јусајдым,+ 31  Онда мәни чалаја салардын,Палтарларым да мәндән ијрәнәрди. 32  О, мәним кими инсан дејил ки, Она ҹаваб верим,Мәһкәмәдә үз-үзә ҝәләк.+ 33  Бир кәс јохдур ки, бизи мүһакимә етсин,Бизә һаким олсун. 34  О, дәјәнәјини үстүмдән ҝөтүрсә,Зәһми мәни горхутмаса,+ 35  Чәкинмәдән Онунла данышарам.Онунла данышмагдан горхмурам.

Һашијәләр

Јахуд Аллаһы мәһкәмәјә вермәк истәсә.
Еһтимала ҝөрә, Ајиш Бөјүк Ајы бүрҹү, Кәсил Орион бүрҹү, Кимаһ исә Буға бүрҹүндәки Үлкәр улдузларыдыр.
Еһтимала ҝөрә, дәниз әждаһасы.
Диҝәр вариант: мәһкәмәдә рәгибимдән.
Јахуд поташ. Ағаҹ күлүндән алынан маддә.