Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 7:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун ҹавабынын давамы (1—21)

    • Һәјат ағыр зәһмәтдир (1, 2)

    • «Нијә мәни Өзүнә һәдәф сечмисән?» (20)

7  Мәҝәр бу дүнјада фани инсанын һәјаты ағыр зәһмәт дејил?Ҝүнләри муздурун ҝүнләриндән нә илә фәргләнир?+   О, гул кими көлҝәјә һәсрәтдир,Муздуну ҝөзләјән муздур кимидир.+   Мәним дә нәсибим пуч ајлар олду,Пајыма әзаблы ҝеҹәләр дүшдү.+   Јатанда: “Нә вахт дураҹағам?”+ — дејирәм, Ҝеҹә узанырам, сүбһәдәк јеримдә гурдаланырам.   Тоз-торпаг ичиндәјәм,+ бәдәнимә гурдлар дарашыб,Дәрим гајсаг бағлајыб, иринләјиб.+   Өмрүм тохуҹу мәкикиндән* дә сүрәтлидир,+Үмидсизлик ичиндә баша чатыр.+   Унутма, һәјатым әсән күләкдир,+Даһа хош ҝүн ҝөрмәјәҹәјәм.   Мәнә бахан ҝөзләр бир дә мәни ҝөрмәјәҹәк,Ҝөзләрин мәни ахтараҹаг, мән исә олмајаҹағам.+   Неҹә ки булуд дағылар, кечиб-ҝедәр,Мәзара* енән дә чыхмаз,+ 10  Бир даһа евинә гајытмаз,Јери-јурду ону јада салмаз.+ 11  Буна ҝөрә сусмајаҹағам, Гәлбим* јана-јана данышаҹағам,Ҹаным үзүлә-үзүлә дәрдими дејәҹәјәм.+ 12  Мәҝәр мән дәнизәм, ја дәниз әждаһасыјам?Нијә үзәримә кешикчи гојурсан? 13  Мән: “Јатағым мәни овундурар,Јорған-дөшәјим дәрдимә шәрик олар”, — дејәркән 14  Мәни јухуларла горхудурсан,Рөјаларла ваһимәјә салырсан. 15  Белә ки, боғулуб өлмәји,Өлүмү бу вүҹудда јашамагдан үстүн тутурам.+ 16  Безмишәм,+ даһа јашамаг истәмирәм, Мәндән әл чәк, ҝүнләрим бухар* кимидир.+ 17  Фани инсан нәдир ки, она мәһәл гојурсан,Диггәтини ондан ајырмырсан,+ 18  Һәр сәһәр ону јохлајырсан,Һәр ан ону сынајырсан?+ 19  Нә олар, нәзәрини үстүмдән ҝөтүр,Мәнә удгунмаға маҹал вер.+ 20  Еј бәшәри сејр едән,+ ҝүнаһым варса да, Сәнә нә зәрәри? Нијә мәни Өзүнә һәдәф сечмисән? Сәнә јүк олмушам? 21  Нә үчүн сәһвими бағышламырсан?Нә үчүн тәгсиримдән кечмирсән? Бир аздан торпаг алтда јатаҹағам,+Мәни ахтараҹагсан, мән исә артыг олмајаҹағам».

Һашијәләр

Тохуҹу дәзҝаһында иплик сарынан узунсов овал гуту.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Һәрфән: руһум.
Һәрфән: нәфәс.