Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 37:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тәбиәт гүввәләри Аллаһын бөјүклүјүнә дәлаләт едир (1—24)

    • Аллаһ инсанын әлини ишдән сахлаја биләр (7)

    • Аллаһын харигүладә ишләринә нәзәр сал (14)

    • Инсан Гүдрәт Саһибини дәрк едә билмәз (23)

    • Аллаһ өзүнү ағыллы сајанлары бәјәнмир (24)

37  Буна ҝөрә үрәјим чырпыныр,Бәрк дөјүнүр.   Онун сәсинин ҝурултусуна,Ағзындан чыхан илдырыма гулаг ас!   Ону сәма алтында ачыб бурахыр,Шимшәјини+ јерин дөрд тәрәфинә ҝөндәрир.   Сонра ҝурулту гопур.О, мөһтәшәм сәси илә ҝурулдајыр,+Сәси ешидиләндә гаршысыны алмыр.   Аллаһын сәси ҝурлајыр,+ һејрәт доғурур,О, дәркедилмәз, әзәмәтли ишләр ҝөрүр.+   Аллаһ гара: “Јерә јағ!”+ Лејсана: “Ҝур-ҝур јағ!” — дејир.+   Бүтүн бәшәрин ишини дајандырыр ки,Һамы Онун ишләрини өјрәнсин.   Вәһши һејванлар өз јувасына ҝирир,Орада галыр.   Туфан отағындан чыхыб әсир,+Сојуғу шимал күләји ҝәтирир.+ 10  Аллаһ үфүрүр, буз јараныр,+Әнҝин сулар буз бағлајыр.+ 11  Булудлары рүтубәтлә јүкләјир,Шимшәјини булудлара јајыр.+ 12  Булудлар јөнәлтдији сәмтә бурулурлар,Јер үзүндә Онун әмрини иҹра едирләр.+ 13  Буну ја ҹәза үчүн,+ ја торпагдан өтрү,Ја да хејирхаһлыг наминә едир.+ 14  Әјјуб, гулаг ас,Бир дајан, Аллаһын харигүладә ишләринә јахшы-јахшы фикир вер.+ 15  Билирсән, Аллаһ булудлара неҹә нәзарәт едир?Шимшәји онларын арасындан неҹә чахдырыр? 16  Булудлар сәмада неҹә сүзүр?+ Бунлар камил билик Саһибинин харигәләридир!+ 17  Ҹәнуб күләји јер үзүнә сүкунәт ҝәтирәндәПалтарларын нә үчүн гызыр?+ 18  Сәрт мис ҝүзҝүјә бәнзәјән сәманыОнунла бирликдә дөјүб јаја биләрсән?+ 19  Сөјлә, Она нә дејәк?Гаранлыгдајыг, сөз тапа билмирик. 20  Мәҝәр Она дејилмәлидир ки, мәним Она сөзүм вар? Инсан елә бир ваҹиб шеј дејиб ки, Она чатдырылсын?+ 21  Ишыг* сәмада бәрг вурур,Анҹаг күләк әсиб булудлары говмајынҹаИнсанлар ону ҝөрмүр. 22  Шималдан гызылы шәфәгләр сачыр.Аллаһын еһтишамы+ һејрәт доғурур. 23  Гүдрәт Саһиби дәркедилмәздир,+Ҝүҹү мөһтәшәмдир,+О, һаггы, әдаләти һеч вахт позмаз.+ 24  Буна ҝөрә гој инсанлар горхсун Ондан!+ О, өзүнү ағыллы сајанлары бәјәнмир».+

Һашијәләр

Јәни ҝүнәшин шәфәги.