Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 19:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун ҹавабы (1—29)

    • Јолдашларынын гынагларыны рәдд едир (1—6)

    • «Таныш-билиш мәндән үз дөндәриб» (13—19)

    • «Хиласкарым јашајыр» (25)

19  Әјјуб белә ҹаваб верди:   «Нә вахтадәк мәни тәнҝә ҝәтирәҹәксиниз,+Сөзләринизлә мәни әзәҹәксиниз?+   Дөнә-дөнә* мәни гынадыныз*,Утанмадан мәнимлә кобуд давранырсыныз.+   Туталым, мән сәһв етмишәм,Бабалы өз бојнума.   Инди ки өзүнүзү үстүн тутурсунуз,Алдығым тәнбеһә лајиг олдуғуму дејирсиниз,   Билин ки, мәни Аллаһ чашгынлыға салыб,О, торуну үстүмә атыб, мәни овлајыб.   “Зүлм!” — дејә фәрјад едирәм, һај верән јохдур,+Имдад диләјирәм, һагг-әдаләт јохдур.+   О, јолума сәдд чәкиб, аша билмирәм,Јолларымы зүлмәтә бүрүјүб.+   О, шәрәфими әлимдән алыб,Таҹы башымдан ҝөтүрүб. 10  О, мәни һәр тәрәфдән јыхыр ки, мәһв олум,Үмидими ағаҹтәк көкүндән гопарыр. 11  Мәнә гаршы гәзәби алышыр,Мәни өзүнә дүшмән саныр.+ 12  Ордулары бирләшиб мәни мүһасирәјә алыр,Чадырымын әтрафында дүшәрҝә салыр. 13  О, гардашларымы мәндән узаглашдырыб.Таныш-билиш мәндән үз дөндәриб.+ 14  Достларым* јоха чыхыб,Јолдашларым мәни унудуб,+ 15  Евимдәки гонаглар+ да, гарабашларым да мәни јад саныр,Онларын ҝөзүндә јаделли олмушам. 16  Нөкәрими чағырырам, һај вермир,Дил ачыб јалварырам ки, мәнә үрәји јансын. 17  Арвадым нәфәсимдән ијрәнир,+Гардашларым үчүн үфунәт олмушам. 18  Ушаглар да мәнә хор бахыр,Елә ки ајаға галхырам, мәни әлә салырлар. 19  Јахын достларымын мәндән зәһләси ҝедир,+Әзизләрим әлејһимә чыхыр.+ 20  Бир дәри, бир сүмүк галмышам,+Дишимин дәриси илә гуртулурам. 21  Инсафыныз олсун, ај достларым, мәнә рәһм един,Ахы мәнә Аллаһын әли дәјиб.+ 22  Нијә сиз дә Аллаһ кими мәни тәгиб едирсиниз,+Мәнә арамсыз һүҹум едирсиниз?+ 23  Каш сөзләрим гәләмә алынајды,Каш онлар китаба јазылајды! 24  Дәмир гәләмлә, гурғушунлаГајаја һәкк олунуб әбәди галајды! 25  Мән билирәм ки, хиласкарым+ јашајыр,О, сонра ҝәләҹәк, ҝәлиб јерин үзәринә галхаҹаг. 26  Дәрим беләҹә јох оландан сонра,Һәлә сағ икән Аллаһы ҝөрәҹәјәм, 27  Ону ҝөрәҹәјәм,Ону мәним ҝөзләрим ҝөрәҹәк, башгасынын јох!+ Руһум тәлатүм ичиндәдир. 28  Чүнки сиз: “Биз она зүлм едирик?” — дејирсиниз,+ Санки, бу зилләтә баис өзүмәм. 29  Гылынҹдан өзүнүз горхун!+Гылынҹ ҝүнаһын үстүнә ҹәза илә ҝәлир.Билин ки, һаким вар».+

Һашијәләр

Һәрфән: он дәфә.
Јахуд тәһгир етдиниз.
Јахуд гоһум-әгрәбам.