Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 18:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Билдадын икинҹи нитги (1—21)

    • Ҝүнаһлы адамларын агибәти (5—20)

    • Әјјубун Аллаһы танымадығына ејһам вурур (21)

18  Шуһи Билдад+ белә ҹаваб верди:   «Бу сөзләриниз нә вахт гуртараҹаг? Бир аз дәрракәниз олса, биз дә данышардыг.   Нә үчүн ҝөзүнүздә һејван кими олмалыјыг?+Нә үчүн ҝөзүнүздә сәфеһ* олмалыјыг?   Истәјирсән, һирсиндән өзүнү дидиб-парчала.Мәҝәр сәнә ҝөрә дүнја унудулаҹаг,Јохса гајалар јериндән гопаҹаг?   Бәли, шәр адамын ишығы сөнәҹәк,Оҹағы алов сачмајаҹаг.+   Чадырында ишыг гаранлыға дөнәҹәк,Чырағы сөнәҹәк.   Онун шух, ири аддымлары гысалыб.Фәндләри онун өзүнү јыхаҹаг,+   Ајаглары ону торун үстүнә апараҹаг,О, дүз торун ичинә дүшәҹәк.   Тәлә ону топуғундан гапаҹаг,Ҹәлә ону тутаҹаг.+ 10  Онун үчүн торпагда кәндир ҝизләдилиб,Јолу үстүндә тәлә гојулуб. 11  Һәр јанда дәһшәт ону сәксәндирир,+Аддымбааддым изләјир. 12  Тагәти кәсилир.Бәла+ ону ахсадаҹаг. 13  Дәриси чүрүјүр,Өлүмҹүл хәстәлик гол-гычыны удур, 14  О, динҹ чадырындан чыхарылыб,+Дәһшәтләр һөкмдарынын* јанына апарылыр. 15  Онун чадырында јадлар јашајаҹаг,Јурдуна күкүрд төкүләҹәк.+ 16  Алтында көкләри гурујаҹаг,Үстүндә будаглары. 17  Јер үзүндә хатирәси галмајаҹаг,Күчәдә, мәһәлләдә ады чәкилмәјәҹәк. 18  Ајдынлыгдан гаранлыға атылаҹаг,Торпагдан говулаҹаг. 19  Елиндә нә өвлады, нә дә нәвә-нәтиҹәси галаҹаг,Обасында бир кимсәси галмајаҹаг. 20  Онун фәлакәт ҝүнүндә гәрб сакинләри һејрәтләнәҹәк,Шәрг сакинләрини дәһшәт бүрүјәҹәк. 21  Бәдәмәл адамын чадыры бах, бу көкә дүшүр,Аллаһы танымајанын јурду бу ҝүнә галыр».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: натәмиз.
Јахуд дәһшәтли өлүмүн.