Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 15:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әлифәзин икинҹи нитги (1—35)

    • Әјјубун Аллаһдан горхмадығыны иддиа едир (4)

    • Әјјубу ловғалыгда иттиһам едир (7—9)

    • «О, мәләкләринә белә ҝүвәнмир» (15)

    • Шәр адам ишҝәнҹә чәкир (20—24)

15  Тәһмани Әлифәз+ белә ҹаваб верди:   «Һеч һикмәтли адам бош-бош дәлилләр ҝәтирәр,Үрәјини јанлыш фикирләрлә долдурар?   Сөзлә тәнбеһ етмәк фајдасыздыр,Данышмагла кар ашмаз.   Сән Аллаһ горхусуну гүввәдән салырсан,Аллаһа сајғыны ҹылызлашдырырсан.   Ағзыны өјрәдән тәгсирләриндир,Дилиндән һијләҝәрлик төкүлүр.   Сәни мәһкум едән мән дејиләм, өз дилиндир,Өз додагларын әлејһинә данышыр.+   Олмаја, илк доғулан адам сәнсән?Бәлкә, сән тәпәләрдән өнҹә доғулмусан?   Һеч Аллаһын сирләринә гулаг асырсан?Бәлкә, һикмәт тәкҹә сәндәдир?   Сән нәји билирсән ки, биз билмирик?+ Нәји анлајырсан ки, биз анламырыг? 10  Арамызда ағсачлы да вар, аһыл да вар,+Атандан јашлыдырлар. 11  Мәҝәр Аллаһын тәсәллиси,Јумшаг дејилән сөзләр сәнә бәс еләмир? 12  Нијә үрәјин белә гүррәләнир?Нијә ҝөзләриндән алов пүскүрүр? 13  Сән Аллаһын Өзүнә аҹыгланмысан,Ағзындан бу ҹүр сөзләр чыхарырсан. 14  Фани инсан нәдир ки, тәмиз олсун?Гадындан доғулан нәдир ки, салеһ олсун?+ 15  Бах, О, мәләкләринә* белә, ҝүвәнмир,Һәтта ҝөјләр Онун ҝөзүндә пак дејил.+ 16  О ки галды ијрәнҹ, позғун адам ола!+О адам ки һагсызлығы су кими ичир. 17  Гулаг ас, сәнә сөјләјим, Ҝөрдүкләрими нәгл едим, 18  Буну һикмәтлиләр дејиб,Аталарындан ешидибләр,+ ҝизләтмәјибләр. 19  О аталар ки мәмләкәт јалныз онлара верилмишди,Һеч бир јаделли араларына ҝирмәмишди. 20  Шәр адам, залым өмрү боју,Она ајрылан илләр боју ишҝәнҹә чәкир. 21  Гулағында дәһшәт уғултусу сәсләнир,+Динҹ дөврдә үстүнә сојғунчу ҝәлир. 22  Зүлмәтдән чыхаҹағына инанмыр,+Ону гылынҹ ҝөзләјир. 23  Ора-бура вурнухуб чөрәк ахтарыр, дејир “һарададыр?” Билир ки, зүлмәт ҝүнү башынын үстүнү кәсдириб. 24  Дәрд-губар ону горхудур,Һүҹума һазыр дуран падшаһ кими ону мәғлуб едир. 25  О, әлини Аллаһа гаршы узадыб,Гүдрәт Саһибини сајмыр*, 26  Галын, мөһкәм галханыны ҝөтүрүб,Дикбашлыгла Онун үстүнә ҹумур, 27  Өзүнү ловға апарыр,Гарны пиј бағлајыб. 28  О, јерлә јексан олаҹаг шәһәрләрдә,Кимсәсиз галаҹаг евләрдә јашајыр.Онлар даш галағына дөнәҹәк. 29  О варланмајаҹаг, вар-дөвләти артмајаҹаг,Мал-мүлкү мәмләкәтә јајылмајаҹаг. 30  Зүлмәтдән гуртулмајаҹаг,Пөһрәсини алов гурудаҹаг,Аллаһын бир үфүрүмүнә јох олаҹаг.+ 31  Гој о, бош шејләрә бел бағлајыб алданмасын,Нәсиби јалныз пучлуг олаҹаг, 32  Ҝүнү ҝәлмәмиш бу баш верәҹәк.Будаглары чичәк ачмајаҹаг,+ 33  Мејнә кими гораларыны,Зејтун ағаҹы кими чичәкләрини төкәҹәк. 34  Аллаһсызлар иҹмасында һәјат јохдур,+Рүшвәтхорлуг чадырыны алов күл едәр. 35  Онлар бәлаја һамилә галыб шәр доғурлар,Бәтнләринин бары мәкрдир».

Һашијәләр

Һәрфән: мүгәддәсләринә.
Јахуд Гүдрәт Саһибиндән үстүн олмаг истәјир.