Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әјјуб 10:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун ҹавабынын давамы (1—22)

    • «Нијә мәнимлә чәкиширсән?» (2)

    • Аллаһла фани инсан арасындакы фәрг (4—12)

    • Гој бир азҹа үзүм ҝүлсүн (20)

10  Һәјатымдан безмишәм.+ Дәрдими ачыб-төкәҹәјәм, Јана-јана данышаҹағам.   Аллаһа дејәҹәјәм: “Мәни тәгсиркар чыхарма. Ахы нијә мәнимлә чәкиширсән, де билим.   Мәҝәр зүлм етмәјин,Өз зәһмәтинин бәһрәсинә+ хор бахмағын,Писләрин мәсләһәтини бәјәнмәјин Сәнә хејри вар?   Мәҝәр Сәнин ҝөзүн инсан ҝөзүдүр?Ја Сән фани инсан кими бахырсан?   Ҝүнләрин фани инсанын ҝүнләри,Илләрин бәшәрин илләридир ки,+   Мәндә сәһв ахтарырсан?Мәндә ҝүнаһ арајырсан?+   Өзүн дә билирсән ки, тәгсирсизәм.+Амма ким мәни Сәнин әлиндән гуртара биләр!+   Сәнин әлләрин јаратды мәни, вүҹудума гурулуш верди,+Инди дә мәни мәһв едирсән.   Унутма, мәни палчыгдан дүзәлтмисән,+Инди исә мәни торпаға гајтарырсан.+ 10  Мәҝәр мәни сүд кими төкүб,Пендир кими бәркитмәдин? 11  Әти вә дәрини әјнимә ҝејиндирдин,Мәни сүмүкләрлә, вәтәрләрлә тохудун.+ 12  Мәнә һәјат вердин, хејирхаһлыг ҝөстәрдин,Гајғынла руһуму* горудун.+ 13  Амма үрәјиндә ҝизли нијјәт вар иди. Билирәм, бунлар Сәндәндир. 14  Ҝүнаһ етмишдимсә, ҝөрәрдин,+Тәгсиримдән кечмәздин. 15  Ҝүнаһкарамса, вај һалыма! Тәгсирим олмаса да, башымы дикәлдә билмәрәм.+Рүсвајчылыг, дәрд-бәла мәни чулғајыб.+ 16  Башымы дикәлдәндә мәни аслан кими овлајырсан,+Јенә дә мәнә гаршы ҝүҹүнү ҝөстәрирсән. 17  Әлејһимә јени шаһидләр чыхарырсан,Мәнә гаршы гәзәбини артырырсан.Әзабымын үстүнә әзаб ҝәлир. 18  Ахы нә үчүн мәни ана бәтниндән чыхартдын?+ Каш өләјдим, һеч ким мәни ҝөрмәзди, 19  Каш дүнјаја ҝәлмәз олајдым,Бәтндән бирбаша гәбрә көчүрүләјдим”. 20  Мәҝәр өмрүмә чох галыб?+ Гој мәни раһат бурахсын,Гој ҝөзләрини үстүмдән чәксин, бир азҹа үзүм ҝүлсүн+ 21  Көчүб ҝетмәздән әввәл ҝедәр-ҝәлмәзә,+Гаты гаранлыг дијарына,+ 22  Зил гаранлыг,Гаты зүлмәт, гармагарышыглыг дијарына.Орада ишыг да гаранлыгдыр».

Һашијәләр

Јахуд нәфәсими; һәјатымы. Лүғәтдә «руһ» сөзүнә бах.