Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 9:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹәлилә торпағында парлаг ишыг (1—7)

    • Сүлһ әмири (6—7)

  • Аллаһын әли Исраилә гаршыдыр (8—21)

9  Лакин бу дәфәки зүлмәт өлкә әзаб чәкәркән олдуғу кими олмајаҹаг. О заман Зәбулун вә Нифталы торпағы хар олмушду.+ Сонра исә О, дәнизкәнары јол бојунҹа узанан, Иордан бөлҝәсиндә јерләшән, јаделлиләр јашајан Ҹәлиләни шәрәфләндирәҹәк.   Зүлмәтдә ҝәзән халгПарлаг ишыг ҝөрдү. Зүлмәт дијарында јашајанларын үзәринәНур әләнди.+   Сән бу халгы чохалтдын,Севинҹини артырдын. Бичин вахты севинән адамлартәк,Гәнимәти бөлүшдүрән адамлартәкСәнин өнүндә севиндиләр.   Сән онларын ағыр бојундуруғуну,Чијинләри үстүндә дуран чомағы, онлары ишләдәнләрин дәјәнәјини,Мәдјәнин мәғлубијјәт ҝүнүндә олдуғу кими сындырдын.+   Аддымларкән јери титрәдән һәр бир әсҝәр ајаггабысы,Гана булашмыш һәр бир палтарОда јем олаҹаг.   Бизим үчүн көрпә доғулду,+Бизә оғул бәхш едилди.Һакимијјәт онун чијниндә олаҹаг.+ Онун ады Мүдрик мәсләһәтчи,+ Гүдрәтли илаһ+, Әбәдијјәт атасы, Сүлһ әмири олаҹаг.   Һакимијјәти уҹгарларадәк јајылаҹаг,Сүлһүн сону олмајаҹаг.+О, Давудун тахтында,+ падшаһлығынын башында отураҹаг.Һакимијјәтини индидән сонсузадәкӘдаләт+ вә салеһлик+Үзәриндә бәргәрар едәҹәк.+ Буну ордулар Аллаһы Јеһованын гејрәти едәҹәк.   Јеһова Јагуба бир һөкм ҝөндәрди,Вә о, Исраилин үзәринә ҝәлди.+   Бүтүн халг, Әфраим дә,Сәмәријјә сакинләри дә буну биләҹәк.Үрәкләри гүрурлу, ловға олдуғундан дејирләр: 10  «Кәрпиҹ евләр учду,Әвәзиндә даш евләр тикәрик.+ Әнҹир ағаҹлары кәсилди,Онлары сидрлә әвәз едәрик». 11  Лакин Јеһова Рәсинин дүшмәнләрини онун үстүнә ҝәтирәҹәк,Јағыларыны ајаға галдыраҹаг, 12  Шәргдән Арамы, гәрбдән филиштлиләри галдыраҹаг.+Онлар ағызларыны ачыб Исраили удаҹаглар.+ Јенә дә Онун гәзәби сојумур,Јенә дә әлини ашағы салмыр.+ 13  Халг исә ону ҹәзаландыран Аллаһа тәрәф дөнмүр,Ордулар Аллаһы Јеһованы ахтармыр.+ 14  Јеһова бир ҝүнүн ичиндә Исраилдән башы вә гујруғу,Пөһрәни вә гарғыны* кәсәҹәк.+ 15  Баш һөрмәтли адам вә ағсаггалдыр,Гујруг исә јалан тәлим верән пејғәмбәрдир.+ 16  Бу халгын бәләдчиләри ону аздырыр,Онларын ардынҹа ҝедәнләр чашгынлыг ичиндәдир. 17  Буна ҝөрә Јеһова онларын ҹаванларына баханда фәрәһләнмәјәҹәк,Јетиминә, дулуна рәһм ҝөстәрмәјәҹәк.Чүнки онларын һамысы дөнүкдүр, бәдәмәлдир,+Сәфеһ-сәфеһ данышырлар. Јенә дә Онун гәзәби сојумур,Јенә дә әлини ашағы салмыр.+ 18  Јаманлыг од кими аловланыр,Кол-косу јандырыб-јахыр. Галын мешәлији бүрүјәҹәк,Орадан бурум-бурум түстү галхаҹаг. 19  Ордулар Аллаһы Јеһованын гәзәбиндәнТорпаг од тутуб јаныр,Инсанлар алова јем олаҹаг. Һәтта гардаш гардаша рәһм етмәјәҹәк. 20  Бири сағда кәсиб јејәҹәк,Јенә аҹ галаҹаг,О бири солда јејәҹәк,Лакин дојмајаҹаг. Һәр бири өз голуну јејәҹәк. 21  Мәнәссә Әфраими,Әфраим Мәнәссәни јејәҹәк. Онлар бирликдә Јәһуданын үстүнә ҝедәҹәкләр.+ Јенә дә Онун гәзәби сојумур,Јенә дә әлини ашағы салмыр.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: хурма будағыны вә гамышы.