Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 8:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ашшур истиласы јахынлашыр (1—8)

    • Маһир-Шәлал-Һәш-Баз (1—4)

  • Горхмајын, Аллаһ бизимләдир! (9—17)

  • Әшија вә өвладлары нишанәдир (18)

  • Ҹинләрә јох, гануна мүраҹиәт (19—22)

8  Јеһова мәнә деди: «Бөјүк лөвһә ҝөтүр+ вә үзәриндә ади гәләмлә Маһир-Шәлал-Һәш-Баз* јаз.  Гој садиг шаһидләр, каһин Урјај+ илә Јәбрәкијјә оғлу Зәкәријјә буну Мәним үчүн јазылы сурәтдә тәсдиг етсин».  Сонра мән пејғәмбәр арвадымла јахынлыг етдим вә о һамилә галыб бир оғлан доғду.+ Онда Јеһова мәнә деди: «Онун адыны Маһир-Шәлал-Һәш-Баз гој.  Чүнки ушаг һәлә ата-ана кәлмәсини демәмиш, Дәмәшгин сәрвәти, Сәмәријјәнин гәнимәти Ашшур падшаһынын һүзуруна апарылаҹаг».+  Сонра Јеһова мәнә деди:   «Бу халг сакит ахан Шилаһ суларыны рәдд етди,+О, Рәмали оғлујла вә Рәсинлә өјүнүр.+   Буна ҝөрә ЈеһоваБөјүк, ҝур-ҝур ахан чајы*Ашшур падшаһыны+ бүтүн әзәмәти илә онун үзәринә ҝәтирәҹәк. О, мәҹрасындан чыхыбӘр-әтрафы басаҹаг,   Јәһуданы басаҹаг, Һәр јери тутаҹаг, басыб кечәҹәк, боғазына галхаҹаг,+Ганадыны ҝәриб сәнин өлкәни башдан-баша өртәҹәк,Еј Имануил+   Еј халглар, сиз јаманлыг един, амма билин ки, дармадағын олаҹагсыныз! Еј дүнјанын уҹгарларында јашајанлар, ешидин! Сиз дөјүшә һазырлашын, амма билин ки, дармадағын олаҹагсыныз!+ Сиз дөјүшә һазырлашын, амма билин ки, дармадағын олаҹагсыныз! 10  Сиз фитнә гурун, амма билин ки, боша чыхаҹаг! Нә десәниз, баш тутмајаҹаг,Чүнки Аллаһ бизимләдир*!+ 11  Јеһованын гүдрәтли әли үзәримдә иди. О, мәни бу халгын ҝетдији јолдан сахламаг үчүн белә деди: 12  «Сиз бу халгын гурдуғу суи-гәсдләрә гошулмајын! Онларын горхдуғу шејләрдән горхмајын,Титрәмәјин. 13  Сиз ордуларАллаһы Јеһовадан горхуб титрәјин,+Ону мүгәддәс тутун!»+ 14  О, мүгәддәс мәкан олаҹаг.Ејни заманда Исраилин һәр ики евини бүдрәдән даш,+Јыхан гаја олаҹаг.Јерусәлим сакинләри үчүнТор вә тәлә олаҹаг. 15  Бир чохлары бүдрәјәҹәк, јыхылыб әзиләҹәк,Тәләјә дүшүб галаҹаг. 16  Шәһадәтнамәни бүрмәлә,Гануну шаҝирдләримин јанында мөһүрлә! 17  Мән Јагуб евиндән үз чевирмиш Јеһованы ҝөзләјәҹәјәм,+ Она үмид бағлајаҹағам. 18  Мән вә Јеһованын мәнә бәхш етдији өвладлар+ Сион дағында мәскунлашан ордулар Аллаһы Јеһованын Исраилә вердији нишанә+ вә мөҹүзәләрик. 19  Сизә “пыч-пыч едән, мыртылдајан ҹиндарларын, фалчыларын јанына ҝедин” десәләр, ҝедәҹәксиниз? Мәҝәр халг өз Аллаһына үз тутмалы дејил? Һеч дириләр барәдә өлүләрдән сорушарлар?+ 20  Гануна, шәһадәтнамәјә мүраҹиәт един! Бу сөзләрә ујғун данышмајанда онлар үчүн нур сачмајаҹаг.+ 21  Өлкәдә һамы дәрд-гәм ичиндә, аҹ-јалаваҹ ҝәзәҹәк.+ Аҹ олдуғундан гәзәб ичиндә ҝөјә бахыб падшаһына вә Аллаһына ләнәт јағдыраҹаг. 22  Јерә бахыб дәрд-бәла вә гаранлыг, зүлм-зилләт вә зил гаранлыг, гаты зүлмәт ҝөрәҹәк.

Һашијәләр

Тәхмини мәнасы: гәнимәт ҝөтүрмәјә тәләсир, гарәт етмәк үчүн гачыр.
Фәрат чајы.
Ибр. Имануил.