Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 66:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әсил вә сахта дин (1—6)

  • Ана Сион вә оғуллары (7—17)

  • Јерусәлимдә ибадәтә топлашанлар (18—24)

66  Јеһова белә дејир: «Ҝөјләр Мәним тахтымдыр, јер ајағым алтындакы кәтилдир.+ Белә исә, Мәним үчүн нә ҹүр ев тикәрдиниз,+Һансы јер Мәнә мәскән ола биләр?»+   «Бүтүн бунлары Мәним әлим јаратды,Бүтүн бунлар бах бу ҹүр әрсәјә ҝәлди, — Дејир Јеһова,+ —Мән сөзүмдән титрәјән мәзлума, руһу әзҝин инсана нәзәр саларам.+   Буға кәсән, санки, адам өлдүрүр,+ Гојун гурбан ҝәтирән, санки, ит бојну сындырыр.+ Бәхшиш ҝәтирән, санки, донуз ганы тәгдим едир.+ Хатирә тәгдимәси кими күндүр ҝәтирән,+ санки, овсунлу сөзләрлә хејир-дуа верир*.+ Онлар өз јолларыны сечибләр,Ијрәнҹ шејләрдән хошланырлар.   Мән дә сечәҹәјәм онлара һансы ҹәзаны верим,+Нәдән горхурларса, ону да башларына ҝәтирәҹәјәм. Чүнки Мән чағыранда ҹаваб верән олмады,Данышанда гулаг асан олмады.+ Хошламадығым ишләрлә мәшғул олдулар,Мәнә хош олмајан әмәлләри тутдулар».+   Јеһованын сөзүнү ешидин, еј Онун сөзүндән титрәјәнләр: «Адыма ҝөрә сизә нифрәт едән, сизи гован гардашларыныз дејирдиләр: “Јеһованын ады уҹа тутулсун!”+ О зүһур едиб сизә севинҹ бәхш едәҹәк.Рәзил олан исә онлар олаҹаг».+   Шәһәрдән һарај-гышгырыг, мәбәддән сәсләр ҝәлир. Јеһова Өз дүшмәнләринин һаггыны верир.   О*, санҹылары башламамыш доғду.+ Доғуш санҹысы тутмамыш оғлан ушағы дүнјаја ҝәтирди.   Һеч белә шеј ешидән олуб? Бу ҹүр шејләр ҝөрән олуб? Мәҝәр бир ҝүнүн ичиндә өлкә доғула биләр? Јахуд бирдән-бирә халг дүнјаја ҝәлә биләр? Сион исә санҹылары тутар-тутмаз оғулларыны доғду.   «Мәҝәр Мән доғуш мәгамына кими ҝәтириб доғмаға гојмарам?» — дејир Јеһова. «Јахуд доғуш санҹысы вериб бәтни бағлајарам?» — дејир Аллаһыныз. 10  Еј Јерусәлими севәнләр,+ онунла бирҝә севинин, шадланын,+ Еј она јас тутанлар, онунла бирҝә ҹуша ҝәлин. 11  Чүнки сиз онун тәсәлли дөшүнү әмиб дојаҹагсыныз.Аҹҝөзлүклә ичиб ҹалалынын боллуғундан зөвг алаҹагсыныз. 12  Јеһова белә дејир: «Будур Мән сүлһү чајтәк,+Халгларын ҹалалыны селтәк она сары ахыдырам. Сиз бәсләнәҹәксиниз,+Күрәкдә ҝәздириләҹәк, диз үстдә ојнадылаҹагсыныз. 13  Ана оғлуну овундурдуғу кими,Мән дә сизи овундураҹағам.+Јерусәлимә ҝөрә тәсәлли тапаҹагсыныз.+ 14  Буну ҝөрүб үрәјиниз севинәҹәк,Сүмүкләриниз тәр от кими ҹанланаҹаг. Јеһованын әли гулларына бәлли олаҹаг,О, дүшмәнләрини мәһкум едәҹәк».+ 15  «Јеһова алов кими ҝәләҹәк,+Арабалары туфан кими ҝәләҹәк,+Ҹошгун гәзәблә әвәз вермәк үчүн,Од-аловла тәнбеһ етмәк үчүн.+ 16  Јеһова бүтүн инсанлара гаршы һөкмүнү аловла,Гылынҹыјла иҹра едәҹәк.Јеһованын гылынҹындан өләнләр чох олаҹаг». 17  Јеһова бәјан едир: «Ортада дуранын архасынҹа бағлара*+ ҝирмәк үчүн өзүнү мүгәддәс едиб паклананларын, донуз әти,+ мурдар шејләр, сичан әти+ јејәнләрин һамысы бир јердә мәһв олаҹаг. 18  Мән онларын һәм әмәлләриндән, һәм фикирләриндән аҝаһам. Одур ки, бүтүн халглардан, дилләрдән олан инсанлары топламаға ҝәлирәм. Онлар Мәним шанымы ҝөрәҹәкләр». 19  «Мән онларын арасында бир нишан гојаҹағам. Гачыб ҹаныны гуртаранларын бир гисмини сорағымы ешитмәјән, ҹалалымы ҝөрмәјән халгларын јанына — Таршишә+, Пүлә, Луда,+ ох атанлар мәмләкәтинә*, Тубала, Јавәнә,+ узаг адалара ҝөндәрәҹәјәм. Онлар Мәним шанымы халглар арасында бәјан едәҹәкләр.+ 20  Исраиллиләр Јеһованын евинә пак габда бәхшиш ҝәтирдији кими, онлар бүтүн халгларын ичиндән бүтүн гардашларынызы чыхардыб+ атларда, арабаларда, өртүлү арабаларда, гатырларын, јүјрәк дәвәләрин белиндә дүз Мәним дағым олан Јерусәлимә Јеһоваја бәхшиш кими ҝәтирәҹәкләр», — дејир Јеһова. 21  «Онлардан бир гисмини каһин вә лавили сечәҹәјәм», — дејир Јеһова. 22  «Јаратдығым јени ҝөјләр вә јени јер+ өнүмдә даим дурдуғу кими, нәслиниз вә адыныз да о ҹүр дураҹаг», — бәјан едир Јеһова.+ 23  «Тәзә ај мәрасиминдән тәзә ај мәрасиминә, шәнбәдән шәнбәјә,Бүтүн бәшәр ҝәлиб өнүмдә сәҹдә гылаҹаг»,+ — дејир Јеһова. 24  «Онлар чыхыб Мәнә асилик едәнләрин ҹәсәдләринә бахаҹаглар,Үстләриндәки гурдлар өлмәјәҹәк,Аловлары сөнмәјәҹәк,+Һамы онлардан ијрәнәҹәк».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: санки, бүтә алгыш едир.
Јәни Сион.
Бүтләрә ибадәтдә истифадә олунан бағлар.
Һәрфән: јај ҝәрәнләрин јанына.