Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 65:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын бүтпәрәстләрә һөкмү (1—16)

    • Бәхт вә Тале аллаһлары (11)

    • Мәним гулларым јејәҹәк (13)

  • Јени ҝөјләр вә јени јер (17—25)

    • Евләр тикиләҹәк; бағлар салынаҹаг (21)

    • Наһаг јерә әлләшмәјәҹәкләр (23)

65  «Мәни сорагламајанлара Мәни ахтармаға изин вердим.Мәни ахтармајанлара Өзүмү ашкар етдим.+ Адымы чағырмајан халга “Мән бурадајам! Мән бурадајам!” дедим.+   Бүтүн ҝүнү әлим әјри јолла+ ҝедән,Өз билдијини едән+Дикбаш халга сары узаныб.+   Бу халг дүз үзүмә Мәни тәһгир едир,+Бағларда гурбан ҝәтирир,+ кәрпиҹ үстүндә гурбан түстүсү тәгдим едир.   Гәбирләр арасында отурурлар,+Ҝеҹәни хәлвәт јерләрдә* кечирирләр,Донуз әти јејирләр,+Габларындакы мурдар әтдән галан һәлимдир.+   Дејирләр: “Узаг дур, мәнә јахын ҝәлмә,Мән сәндән пакам*”. Беләләри бурнумда түстүдүр, бүтүн ҝүнү јанан оддур.   Бах, өнүмдә бу јазылыб.Сакит дурмајаҹағам,Әвәзини верәҹәјәм,+Әвәзини артыгламасыјла верәҹәјәм,   Һәм өзләринин, һәм дә ата-бабаларынын тәгсиринә ҝөрә»,+ — дејир Јеһова. «Чүнки онлар дағларын башында гурбан түстүсү тәгдим едирләр,Тәпәләрин башында адымы ләкәләјирләр.+Мән, илк нөвбәдә, онларын һаггыны верәҹәјәм, өзү дә артыгламасыјла».   Јеһова белә дејир: «Неҹә ки ичиндә тәзә шәраб олан салхым үчүн дејирләр:“Ону мәһв етмә, онда бәрәкәт вар”, Мән дә гулларымын хатиринә белә едәҹәјәм,Онларын һамысыны мәһв етмәјәҹәјәм.+   Мән Јагубдан бир өвлад*,Јәһудадан дағларымын варисини төрәдәҹәјәм.+Сечилмишләрим ораја саһиб олаҹаг,Гулларым орада мәскән салаҹаг.+ 10  Мәни ахтаран халгымын хатиринәШарон+ гојун-гузу отлағы,Ахор+ дәрәси мал-гаранын динҹәлдији јер олаҹаг. 11  Сиз исә Јеһованы тәрк едәнләрсиниз,+Мүгәддәс дағымы јаддан чыхаран,+Бәхт аллаһына сүфрә ачан,Тале аллаһына шәраб сүзәнләрсиниз. 12  Буна ҝөрә, Мән сизи гылынҹа гисмәт едәҹәјәм,+Һамыныз мәһв олмаг үчүн диз чөкәҹәксиниз,+Чүнки Мән чағыранда ҹаваб вермирдиниз,Мән данышанда гулаг асмырдыныз.+Хошламадығым әмәлләри ҝөрүрдүнүз,Хошума ҝәлмәјән шејләри үстүн тутдунуз».+ 13  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: «Бах, Мәним гулларым јејәҹәк, сиз исә аҹ галаҹагсыныз.+ Гулларым ичәҹәк,+ сиз исә сусузлугдан јанаҹагсыныз, Гулларым севинәҹәк,+ сиз исә хәҹаләт чәкәҹәксиниз.+ 14  Гулларым үрәк ҹошгунлуғундан һајгыраҹаг,Сизсә үрәк ағрысындан гышгыраҹагсыныз,Руһунуз әзилдијиндән фәған едәҹәксиниз. 15  Өзүнүздән сонра гојдуғунуз адла сечилмишләрим ләнәт едәҹәк,Күлли-Ихтијар Јеһова һамынызы өлдүрәҹәк,Өз гулларына исә башга ад верәҹәк.+ 16  Дүнјада өзүнә хејир-дуа диләјән һәр кәсҺагг Аллаһынын ады илә диләјәҹәк.Дүнјада анд ичән һәр кәсҺагг* Аллаһынын адына анд ичәҹәк.+ Көһнә дәрдләр унудулаҹаг,Ҝөзүмүн габағындан гејб олаҹаг.+ 17  Будур, Мән јени ҝөјләр вә јени јер јарадырам,+Көһнә шејләр јада дүшмәјәҹәк,Даһа хатырланмајаҹаг.+ 18  Одур ки, јаратдығым шејләрә ҝөрә әбәдијјән севинин, шадланын! Чүнки Мән Јерусәлими фәрәһ гајнағы,Әһлини севинҹ мәнбәји олмаг үчүн јарадырам.+ 19  Мән Јерусәлимә ҝөрә фәрәһләнәҹәјәм, халгыма ҝөрә севинәҹәјәм.+Артыг онда ағлашма, фәрјад сәси ешидилмәјәҹәк».+ 20  «Даһа орада бир нечә ҝүнлүк көрпәләр өлмәјәҹәк,Аһылларын өмрү јарыда гырылмајаҹаг. Јүз јашында өлән ҝәнҹ сајылаҹаг,Ҝүнаһкар исә јүзјашлы олса да, ләнәтләнәҹәк*. 21  Онлар евләр тикиб ичиндә јашајаҹаг,+Үзүм бағлары салыб барыны јејәҹәк.+ 22  Тикдикләри евдә өзҝәләр јашамајаҹаг,Әкдикләринин барыны өзҝәләр јемәјәҹәк. Халгымын өмрү ағаҹ өмрүтәк узун олаҹаг,+Сечилмишләрим әлләринин зәһмәтиндән дојунҹа зөвг алаҹаг. 23  Онлар наһаг јерә әлләшмәјәҹәк,+Бәла үчүн өвлад доғмајаҹаг,Чүнки онлар Јеһованын мүбарәк етдији нәсилдир,+Өвладлары да онларла баһәм.+ 24  Онлар һәлә чағырмамыш Мән һај верәҹәјәм.Онлар һәлә данышаркән Мән ешидәҹәјәм. 25  Ҹанавар гузу илә бир јердә јем јејәҹәк,Шир дә өкүз кими саман јејәҹәк,+Иланын јеми торпаг олаҹаг. Мүгәддәс дағымда һеч кимә зәрәр-зијан вурулмајаҹаг»,+ — дејир Јеһова.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: ҝөзәтчи комаларында.
Диҝәр вариант: јохса мәним паклығым сәнә кечәр.
Һәрфән: тохум.
Јахуд ҝүвәнҹ.
Диҝәр вариант: јүз јашына чатмајан адам ләнәтли сајылаҹаг.