Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 63:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова халглардан гисас алыр (1—6)

  • Кечмишдәки хејирхаһлығы (7—14)

  • Төвбә дуасы (15—19)

63  Әдумдан+, Бозраһдан+ чыхыбӘлван* либаслы,Нәфис гијафәли,Бөјүк гүдрәтлә ҝәлән кимдир? «Бу Мәнәм! Һагг данышан,Бөјүк гүдрәти илә ниҹат верән».   Нә үчүн либасын ал рәнҝдәдир,Үзүмсыханда ишләјәнин палтарына охшајыр?+   «Үзүмсыханы тәкбашына тапдамышам, Јанымда халглардан һеч ким јох иди. Онлары гәзәблә тапдаладым,Һиддәтлә ајағымын алтында әздим.+ Ганлары үстүмә сычрады,Палтарым бүтүн булашды.   Интигам ҝүнү үрәјимдәдир,+Гуртулуш верәҹәјим кәсләрин или јетишиб.   Јан-јөрәмә бахдым, көмәк едән јох иди,Мәәттәл галдым, тәрәфими тутан јох иди. Буна ҝөрә, Өз голум зәфәр ҝәтирди,+Гәзәбим дә тәрәфимдә дурду.   Халглары гәзәблә тапдаладым,Онлары һиддәтимлә сәрхош етдим,+Ганларыны јерә ахытдым».   Мәрһәмәтдән, бөјүк мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк,Јеһованын бизим үчүн етдији ишләрә ҝөрә,Исраил евинә етдији бол јахшылыглара ҝөрәЈеһованын хејирхаһ ишләриндән данышаҹағам,+Јеһованын һәмдә лајиг ишләрини нәгл едәҹәјәм.   О деди: «Һәгигәтән, онлар Мәним халгымдыр, хаин чыхмајаҹаг оғулларымдыр».+ Одур ки, онлар үчүн хиласкар олду.+   Онлар әзаб чәкәндә О да әзаб чәкди.+ Елчиси онлары хилас етди.+ Мәһәббәтлә, шәфгәтлә онлары гуртарды,+Гәдим ҝүнләрдә онлары ҝөтүрүб дашыды.+ 10  Амма онлар аси чыхдылар,+ Онун мүгәддәс руһуну инҹитдиләр.+ О да онларын дүшмәнинә чеврилди,+Онлара гаршы вурушду.+ 11  Онлар кечмиш ҝүнләри јада салдылар,Онун гулу Мусанын ҝүнләрини хатырладылар. Дедиләр: «Онлары сүрүсүнүн чобанлары илә бирликдә дәниздән кечирән бәс һаны?+ Мүгәддәс руһуну онун дахилинә гојан бәс һаны?+ 12  Ҝүҹлү голуну Мусанын сағ әли илә ҝөндәрән,+Онларын өнүндә сулары јарыб+Өзү үчүн әбәди ад еләјән,+ 13  Онлары азғын суларын ичи илә апаран бәс һаны?Онлар дүзәнҝаһда чапан ат кимиБүдрәмәдән ҝетдиләр. 14  Дәрәјә енән мал-гара кимиЈеһованын руһундан динҹлик тапдылар».+ Өзүнә әзәмәтли ад газанмаг үчүнХалгыны бу ҹүр апардын.+ 15  Ҝөјләрдән нәзәр сал,Мүгәддәс, еһтишамлы, ҝөзәл мәскәниндән бах. Һаны Сәнин шөвгүн, гүдрәтин?Һаны мәрһәмәтин+, шәфгәтин+? Онлары биздән әсирҝәјирсән. 16  Ахы Сән бизим Атамызсан,+Ибраһим бизи танымаса да,Исраил бизи гәбул етмәсә дә,Еј Јеһова, Сән бизим Атамызсан. Гәдимдән бәри гуртарыҹымызсан.+ 17  Нә үчүн, еј Јеһова, бизи јолларындан аздырырсан? Нә үчүн үрәјимизи даша дөндәрирсән ки, биз дә Сәндән горхмуруг?+ Гулларынын хатиринә гајыт,Саһиб олдуғун гәбиләләрин наминә ҝери дөн.+ 18  Мүгәддәс халгын өлкәјә гыса мүддәт саһиб олду. Дүшмәнләримиз Сәнин мүгәддәс мәканыны тапдалады.+ 19  Нә замандыр Сәнин һакимлик етмәдијин халглара,Сәнин адыны дашымајанлара бәнзәјирик.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: ал-гырмызы.