Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 52:1—15

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ојан, еј Сион (1—12)

    • Мүждәчиләрин гәдәмләри ҝөзәлдир (7)

    • Сионун ҝөзәтчиләри сәс-сәсә вериб (8)

    • Мүгәддәс әшјалары дашыјанлар пак олмалыдыр (11)

  • Јеһованын гулу јүксәләҹәк (13—15)

    • Әҹаиб һала салынмышды (14)

52  Ојан! Ојан! Еј Сион+, гүдрәтә бүрүн!+ Еј мүгәддәс шәһәр Јерусәлим, ҝөзәл либасыны ҝејин!+ Даһа һеч бир сүннәтсиз, һеч бир мурдар адам сәнин дарвазандан ҝирмәјәҹәк.+   Еј Јерусәлим, јердән галх, үстүнүн тозуну чырп, шәрәфли јердә әјләш. Еј әсирликдә олан Сион гызы, бојнундакы бухову чыхар!+   Јеһова белә дејир: «Сиз һавајы сатылмышдыныз,+Пулсуз ҝери алынаҹагсыныз».+   Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: «Әввәл халгым Мисирә ҝетди, орада гәриб кими јашады,+Сонра Ашшур наһагдан она зүлм етди».   «Бәс инди Мән нејләмәлијәм? — дејир Јеһова, — Халгымы мүфтә ҝөтүрүб апарыблар. Онлара ағалыг едәнләр зәфәр һарајы уҹалдырлар,+ — дејир Јеһова, —Ҝеҹә-ҝүндүз адыма күфр едилир.+   Бу сәбәбдән халгым адымы биләҹәкдир,+Бу сәбәбдән о ҝүн онлар биләҹәк ки, буну дејән Мән идим. Бәли, Мән!»   Дағлары ашыб ҝәлән мүждәчинин гәдәмләри нә ҝөзәлдир!+О, сүлһ хәбәри ҝәтирир,+Ҝөзәл хәбәр мүждәләјир,Ниҹат хәбәрини елан едир,Сиона дејир: «Сәнин Аллаһын падшаһ олду!»+   Бир гулаг ас! Сәнин ҝөзәтчиләрин гышгырыр. Һамысы сәс-сәсә вериб севинҹдән һарај салыр,Ҝөрүрләр ки, Јеһова Сиону топлајыб ҝери гајтарыр.   Еј Јерусәлимин харабалыглары, шадланын, бир ағыздан севинҹ һарајы уҹалдын,+Чүнки Јеһова халгына тәскинлик верди,+ Јерусәлими азад етди.+ 10  Јеһова бүтүн халгларын ҝөзү габағында мүгәддәс голуну чырмалады.+Дүнјанын бүтүн нәһајәтләри Аллаһымызын вердији гуртулушу ҝөрәҹәк.+ 11  Чыхын, чыхын, ораны тәрк един,+ мурдар шејләрә тохунмајын!+ Ораны тәрк един,+ өзүнүзү пак сахлајын,Еј Јеһованын евинин әшјаларыны дашыјанлар.+ 12  Сиз һәјәҹан ичиндә чыхмајаҹагсыныз,Ҹанынызы ҝөтүрүб гачмајаҹагсыныз.Чүнки Јеһова өнүнүздә ҝедәҹәк,+Исраилин Аллаһы сизи архадан горујаҹаг.+ 13  Мәним гулум+ бәсирәтлә һәрәкәт едәҹәк. О јүксәләҹәк,Уҹалдыгҹа уҹалаҹаг.+ 14  Чохлары һејрәт ичиндә она бахдығы кими(О, чох әҹаиб һала салынмышды, башгаларындан чох,Ҹамалы чох корланмышды, бәшәринкиндән чох), 15  О, чохлу халглары һејрәтә салаҹаг.+ Гаршысында падшаһлар ағзыны јумаҹаг,+Чүнки онлара данышылмамыш шејләри ҝөрәҹәкләр,Ешитмәдикләри шејләрә диггәт верәҹәкләр.+

Һашијәләр