Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 51:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сион Әдән бағы кими олаҹаг (1—8)

  • Халигин Сиона вердији тәсәлли (9—16)

  • Јеһованын гәзәб ҹамы (17—23)

51  Динләјин, еј салеһлик ардынҹа ҝедәнләр,Еј Јеһованы ахтаранлар! Јонулуб алындығыныз гајаја,Газылыб чыхарылдығыныз чалаја бахын.   Атаныз Ибраһимә,Сизи дүнјаја ҝәтирән Сараја+ бахын. Мән ону чағыранда о, тәк иди,+Она бәрәкәт вериб чохалтдым.+   Јеһова Сиона тәсәлли верәҹәк.+ Бүтүн харабалыгларына тәскинлик ҝәтирәҹәк,+Онун сәһрасыны Әдән+ кими,Чөлләрини Јеһованын бағы кими едәҹәк.+ Орада шадлыг, севинҹ олаҹаг,Шүкранлар, нәғмәләр охунаҹаг.+   Еј халгым, Мәнә диггәт вер,Еј үммәтим, Мәни ешит.+ Мән бир ганун чыхараҹағам,+Әдаләтими халглара нур едәҹәјәм.+   Әдаләтим јахынлашыр,+ Ниҹатым артыг јолдадыр,+Голум халглары мүһакимә едәҹәк.+ Адалар мәнә үмид бағлајаҹаг,+Гүввәтли голуму ҝөзләјәҹәкләр.   Башынызы галдырыб ҝөјләрә бахын,Ајағынызын алтындакы јерә бахын. Ҝөјләр түстү кими дағылаҹаг,Јер палтар кими көһнәләҹәк.Сакинләри ағҹаганад кими мәһв олаҹаг. Мәним ниҹатым исә әбәди галаҹаг,+Әдаләтим сарсылмајаҹаг.+   Динләјин, еј салеһлији таныјанлар,Ганунуму үрәјиндә ҝәздирәнләр.+ Фани инсанын ришхәндиндән горхмајын,Гој онун тәһгирләри сизи дәһшәтә салмасын.   Чүнки ҝүвә ону палтар кими јејәҹәк,Палтар ҝүвәси* ону јун кими јејиб гуртараҹаг.+ Мәним әдаләтим исә әбәдијјәт боју,Ниҹатым нәсилләр боју галаҹаг».+   Ојан! Ојан! Ҝүҹлән,Еј Јеһованын голу!+ Гәдимдә, кечмиш нәсилләрин заманында олдуғу кими ојан! Раһабы*+ вуруб парча-парча едән,Дәниз әждаһасыны дәлиб-дешән сән дејилдин?+ 10  Дәнизи, үмман сулары гурудан,+ Гуртулмушлары кечирмәк үчүн дәнизин дибиндән јол ачан сән дејилдин?+ 11  Јеһованын гуртулуш вердикләри гајыдаҹаг.+ Севинҹ сәдаларыјла Сиона ҝәләҹәк,+Сонсуз фәрәһ башларынын таҹы олаҹаг.+ Онларын нәсиби шадлыг вә севинҹ олаҹаг,Гәм-гүссә гачыб ҝедәҹәк.+ 12  «Сәнә тәсәлли верән Мәнәм.+ Бу ҝүн вар олуб, сабаһ јох олан фани инсандан,+От кими солуб ҝедән бәни-адәмдән нијә горхурсан? 13  Ҝөјләри јајан,+Јерин тәмәлини гуран Халигин+ Јеһованы нијә унудурсан? Зүлмкарын гәзәбиндән бүтүн ҝүнү горху ичиндә идин,Санки, һәр ан ҝәлиб сәни мәһв едәҹәкди. Һаны инди о зүлмкарын гәзәби? 14  Голу гандаллы, гәдди бүкүлү олан бир аздан азадлыға чыхаҹаг.+О өлүб гәбрә дүшмәјәҹәк,Чөрәксиз галмајаҹаг. 15  Мән дәнизи чалхалајан,Далғалары шаһә галдыран Аллаһын Јеһовајам.+Мәним адым ордулар Аллаһы Јеһовадыр.+ 16  Сөзләрими сәнин ағзына гојаҹағам,Әлимин көлҝәсиндә сәни ҝизләдәҹәјәм+ ки,Ҝөјләри бәргәрар едим, јерин тәмәлини гојум,+Сиона “сән Мәним халгымсан” дејим.+ 17  Ојан! Ојан!Галх, еј Јеһованын әлиндәки гәзәб ҹамыны ичән Јерусәлим.+ Гәдәһи ичдин,Сәрхош едән ҹамы бошалтдын.+ 18  Доғдуғу оғуллардан бири јохдур ки, ону апарсын,Боја-баша чатдырдығы оғуллардан бири јохдур ки, голундан тутсун. 19  Башына ики шеј ҝәлди, Һалына ким аҹыјаҹаг? Мәһв вә виранәлик, аҹлыг вә гылынҹ!+ Ким сәнә тәсәлли верәҹәк?+ 20  Оғулларын һушуну итириб,+ Тора дүшмүш чөл гојуну кими,Күчә тинләриндә јыхылыб галыблар. Онлар Јеһованын гәзәбини, Сәнин Аллаһынын тәнбеһини сон дамласына гәдәр ичибләр». 21  Одур ки, еј шәрабсыз сәрхош олмуш,Еј бәдбәхт гадын, гулаг ас! 22  Халгыны горујан Аллаһын, Рәббин Јеһова белә дејир: «Сәрхош едән ҹамы,О гәдәһи, Мәним гәзәб ҹамымы әлиндән алаҹағам,+Бир дә ондан ичмәјәҹәксән.+ 23  Ону сәнә ишҝәнҹә верәнләрин әлинин ичинә гојаҹағам.+Ахы онлар сәнә “әјил сәни тапдалајыб кечәк” дејирдиләр. Сән дә күрәјини торпаг кими,Күчә кими етмишдин ки, кечсинләр».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: гурд.