Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 5:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын үзүм бағы һаггында нәғмә (1—7)

  • Үзүм бағына чыхарылан һөкм (8—24)

  • Аллаһ Өз халгына гәзәбләнир (25—30)

5  Гојун севҝилимә севҝилим барәдә,Онун үзүм бағы+ барәсиндә нәғмә охујум. Барлы-бәһәрли јамаҹда севҝилимин үзүм бағы вар иди.   О, торпағы белләјиб дашлардан тәмизләди. Орада әла гырмызы үзүм әкди,Бағын ортасында бир гүллә тикди,Үзүм сыхмаг үчүн чала газды.+ Үмид едирди ки, мејнә јахшы үзүм верәҹәк,Амма мејнә ҹыр үзүм верди.+   «Еј Јерусәлим сакинләри, еј Јәһуда әһли,Мәнимлә үзүмлүјүм арасында һаким олун.+   Үзүмлүјүм үчүн еләмәдијим шеј галмады,+Башга нә едим? Бәс нијә јахшы үзүм ҝөзләдијим јердәМәнә ҹыр үзүм верди?   Инди ҝәлин сизә дејимБағымла нә едәҹәјәм: Онун чәпәрини сөкәҹәјәм,О јаныб күл олаҹаг.+ Һасарыны јыхаҹағам,Тапдаг алтында галаҹаг.   Ону виранәлијә чевирәҹәјәм.+О буданмајаҹаг, тохаланмајаҹаг. Ону кол-кос, алаг басаҹаг.+Булудлара әмр едәҹәјәм, ора јағыш төкмәјәҹәк.+   Ордулар Аллаһы Јеһованын үзүм бағы Исраил евидир,+Меһр салдығы мејнәлик Јәһуда халгыдыр. О, әдаләт ҝөзләјирди,+Һагсызлыг ҝөрдү,Салеһлик ҝөзләјирди,Фәрјад ешитди».+   Еви евә гатанларын,+Тарланы тарлаја гатанларын+ вај һалына!Бир гарыш да јер галмајыб,Бу торпагда сиздән башга кимсә јашамыр.   Ордулар Аллаһы Јеһованын андыны ешитдим:Нечә-нечә имарәтләрБош галаҹаг,Виранәлијә чевриләҹәк.+ 10  Он саһә* үзүм бағы ҹәми бир бат* үзүм верәҹәк.Бир һомер* тохум ҹәми бир ефа* мәһсул верәҹәк.+ 11  Сәһәрин ҝөзү ачылмамыш ички далынҹа дүшәнләрин,+Ҝеҹәјәдәк шәраб ичиб гызышанларын вај һалына! 12  Мәҹлисләриндә чәнҝ, телли аләт,Гавал вә неј чалыныр, шәраб пајланыр.Лакин Јеһованын ишләринә фикир вермирләр,Әлләринин ишини ҝөрмүрләр. 13  Халгым Мәни танымадығына ҝөрә+Сүрҝүн едиләҹәк,Адлы-санлы адамлары аҹлыг чәкәҹәк,+Ҹамаат сусузлугдан јанаҹаг. 14  Буна ҝөрә Мәзар* ҝенишләнди,Ағзыны тајбатај ачды.+Шәһәрин шан-шәрафәти*, сәс-күјлү әһалиси, кеф мәҹлисләриОраја енәҹәк. 15  Бәни-адәм јерә дөшәнәҹәк,Бәни-инсан диз чөкәҹәк,Мәғрур ҝөзләр јерә дикиләҹәк. 16  Ордулар Аллаһы Јеһова һагг-әдаләтилә уҹалаҹаг,Аллаһ, мүгәддәс Олан+ әдаләти+ илә мүгәддәслијини уҹалдаҹаг. 17  Онларын отлагларында гузулар отлајаҹаг,Бир вахтлар көк һејванларын мәскәни олан виранәликдә јаделлиләр јејиб-ичәҹәк. 18  Ҹинајәтини јалан ипләри илә дартанларын,Ҝүнаһыны арабатәк чәкәнләрин вај һалына! 19  Онлар дејирләр: «Гој тәләссин,Ишини сүрәтләндирсин, биз дә ҝөрәк. Гој Исраилин Мүгәддәсинин нијјәти ҝерчәкләшсин,Биз дә биләк!»+ 20  Писә јахшы, јахшыја пис дејәнләрин,+Зүлмәтә нур, нура зүлмәт дејәнләрин,Аҹыја ширин, ширинә аҹы дејәнләрин вај һалына! 21  Өз ҝөзүндә һикмәтли оланларын,Өз ҝөзүндә ағыллы оланларын вај һалына!+ 22  Шәраб ичмәкдә пәрҝар оланларын,Ичкини ичкијә гатмагда уста оланларын вај һалына!+ 23  Шәр адама рүшвәтлә һагг газандыранларын,+Салеһдән һагг-әдаләти әсирҝәјәнләрин вај һалына!+ 24  Буна ҝөрә алов гуру оту,Алов дилләри саманы уддуғу кими,Онларын да көкү еләҹә чүрүјәҹәк.Чичәкләри тоз кими һаваја соврулаҹаг.Чүнки ордулар Аллаһы Јеһованын ганунуну* рәдд етдиләр,Исраилин Мүгәддәсинин сөзүнә һөрмәтсизлик етдиләр.+ 25  Буна ҝөрә Јеһова халгына бәрк гәзәблидир,Әлини галдырыб ону вураҹаг.+ Дағлар тир-тир титрәјәҹәк,Ҹәсәдләр зибил кими күчәнин ортасында галаҹаг.+ Јенә дә Онун гәзәби сојумур,Јенә дә әлини ашағы салмыр. 26  О, узаглардакы халг үчүн нишан гојду,+Дүнјанын уҹгарларында јашајанлары фит чалыб сәсләди.+Будур! Онлар гача-гача ҝәлир.+ 27  Онлар јорғун дејил, ајаглары долашмыр, Һеч бири мүрҝүләмир, јатмыр. Белләриндә кәмәрләри бошалмајыб,Сәндәлләринин бағы гырылмајыб. 28  Бүтүн охлары итидир,Бүтүн јајлары дартылыб. Атларынын дырнаглары чахмагдашы кими,Арабаларынын тәкәрләри јел кимидир.+ 29  Онларын нәрәси аслан нәрәсинә,Ҝәнҹ асланын нәрәсинә бәнзәјир.+ Нәрә чәкиб шикарыны гапаҹаг,Сүрүјүб апараҹаг, кимсә әлиндән алмајаҹаг. 30  О ҝүн онлар шикарынҮстүндә дәниз кими нәрилдәјәҹәкләр.+ Бу мәмләкәтә бахан мүдһиш зүлмәт ҝөрәҹәк.Булудлар ишығы гаранлыға дөндәрәҹәк.+

Һашијәләр

Тәх. 4 һектар.
Бат 22 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һомер 220 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Јахуд әсилзадәләри.
Јахуд нәсиһәтини.