Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 48:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил сафлашдырылыр (1—11)

  • Јеһова Бабилә гаршы галхаҹаг (12—16а)

  • Аллаһын өјүдү хејирлидир (16б—19)

  • Бабилдән чыхын! (20—22)

48  Динлә, еј Јагуб еви,Еј өзүнү Исраилин ады илә адландыран,+Еј Јәһуда суларындан чыхан*,Еј Јеһованын адына анд ичән,+Исраилин Аллаһыны чағыран,Лакин буну һәгигәтә ујғун, салеһликлә етмәјән.+   Онлар дејирләр ки, мүгәддәс шәһәрдәндирләр,+Ады ордулар Аллаһы Јеһова оланИсраилин Аллаһына үз тутурлар.+   «Кечмишдә оланлары Мән лап әзәлдән демишдим, Бу шејләр Мәним ағзымдан чыхмышды,Онлары Мән әјан етмишдим.+ Сонра гәфил һәрәкәтә кечдим, онлар ҝерчәкләшди.+   Билирдим, сиз чох инадкарсыныз,Бојнунузун әзәләләри* дәмирдән, алныныз мисдәндир,+   Она ҝөрә сизә лап әввәлдән демишдим, Бу шејләр баш вермәмишдән сизә билдирдим ки,Сонра демәјәсиниз, “буну мәним бүтүм еләјиб,Ојма бүтүмүн, төкмә бүтүмүн һөкмү илә олуб”.   Сиз бүтүн бунлары ешидиб ҝөрдүнүз. Мәҝәр бунлары бәјан етмәли дејилсиниз?+ Инди исә Мән сизә јени шејләри,Ҝизли сахланылан, билмәдијиниз шејләри әјан едирәм.+   Бунлар инди ҝерчәкләшир, бу ҹүр шејләр гәдимдә олмајыб,Индијәдәк бунлар барәдә ешитмәмисиниз.Одур ки, дејә билмәзсиниз “әши, мән бунлары билирдим”.   Хејр, ешитмәмисиниз,+ билмирсиниз,Та кечмишдән гулагларыныз тыханмышдыр. Сизин неҹә хәјанәткар олдуғунузу билирәм,+Та доғуландан адыныз асидир.+   Адым наминә гәзәбими сахлајаҹағам,+Шаным наминә сәбир ҝөстәрибСизи мәһв етмәјәҹәјәм.+ 10  Сизи ҝүмүш кими олмаса да, сафлашдырдым.+ Сизи әзаб собасында сынадым*.+ 11  Өз хатиримә, Өз хатиримә һәрәкәтә кечәҹәјәм,+Адымын ләкәләнмәсинә јол вермәрәм.+ Шанымы һеч кәсә вермәрәм*. 12  Еј Јагуб, еј чағырдығым Исраил, Мәни динлә. Мән һәмишәкијәм.+ Илк Мәнәм, сон да Мәнәм.+ 13  Јерин тәмәлини гојан Мәним әлим олуб,+Ҝөјләри сағ әлим јајыб.+ Онлары чағыран кими һамысы һазыр дурур. 14  Һамыныз топлашыб гулаг асын. Бунлардан һансы бири бу шејләри хәбәр вериб? Јеһова она меһр салды.+ О, Бабилә истәдијини едәҹәк,+Онун голу кәлданиләрин үзәринә енәҹәк.+ 15  Мән демишәм, ону Мән чағырмышам,+ Ону Мән ҝәтирмишәм, онун јолу уғурлу олаҹаг.+ 16  Јахын ҝәлин, ҝөрүн нә дејирәм. Мән һеч вахт хәлвәтдә данышмамышам.+ Бу шејләр башлајандан Мән орада идим». Мәни Күлли-Ихтијар Јеһова вә Онун руһу ҝөндәрди. 17  Сәнин Гуртарыҹын, Исраилин Мүгәддәси Јеһова белә дејир:+ «Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам,Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм,+Сәни ҝетмәли олдуғун јолла апарырам.+ 18  Каш әмрләримә диггәт јетирәјдин!+ Онда әмин-аманлығын чај кими,+Салеһлијин дәниз далғалары кими оларды.+ 19  Нәслин гум гәдәр,Өвладларын гум дәнәләри гәдәр оларды.+ Адлары һеч вахт өнүмдән силиниб јох олмазды». 20  Бабилдән чыхын!+ Кәлданиләрдән гачын! Севинҹ сәдалары илә бәјан един, ҹар чәкин!+ Дүнјанын нәһајәтләринә чатдырын,+ Дејин: «Јеһова гулу Јагубу азад етди!»+ 21  Онлары бијабанла апаранда онлар сусамадылар.+ Онлар үчүн гајадан су ахытды,Гајаны јарыб ҝур су чыхартды».+ 22  Јеһова дејир: «Шәр адамлар сүлһ ҝөрмәјәҹәк».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: еј Јәһудадан төрәјән.
Јахуд вәтәрләри.
Диҝәр вариант: сечдим.
Јахуд шанымы башгасы илә бөлүшмәрәм.