Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 46:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бабил бүтләри вә Исраилин Аллаһы (1—13)

    • Аллаһ ҝәләҹәкдән хәбәр верир (10)

    • Ҝүндоғандан јыртыҹы гуш (11)

46  Бел диз чөкүр,+ Нәбу* әјилир. Онларын бүтләри һејванлара, јүк һејванларына јүкләниб,+Јорғун һејванларын белиндә ағыр јүк олублар.   Икиси дә бирҝә әјилир, диз чөкүрләр,Бу јүкләри хилас едә билмирләр,Өзләри әсир ҝедирләр.   «Еј доғуландан бәри дајаг олдуғум, бәтндән бәри ҝәздирдијим Јагуб еви,Еј Исраил евиндән галанлар, Мәнә гулаг асын.+   Сиз гоҹаланда да Мән ејни галаҹағам,+Башыныз ағаранадәк сизи ҝәздирәҹәјәм. Һәмишә етдијим кими, сизи ҝәздирәҹәјәм, сизи дашыјаҹағам, сизи хилас едәҹәјәм.+   Мәни кимә бәнзәдәрдиниз, кимә тај тутардыныз, кимә охшадардыныз ки,+Биз ејни олаг?+   Кимиси кисәсини ачыб боллуҹа гызыл төкүр,Чәки илә ҝүмүш верир, Уста* тутуб бунлардан аллаһ дүзәлтдирир.+ Сонра јерә дөшәниб она сәҹдә гылыр.+   Ону галдырыб чијнинә ҝөтүрүр,+Апарыб јеринә гојур, О, орада дурур, јериндән тәрпәнмир.+ Она јалварыр, о исә ҹаваб вермир,Һеч кими дардан гуртара билмир.+   Еј асиләр, бундан ибрәт ҝөтүрүн. Буну јадда сахлајын вә мәрд олун.   Гәдимдә оланлары хатырлајын,Аллаһ Мәнәм, башгасы јохдур. Аллаһ Мәнәм, Мәним мислим јохдур.+ 10  Ахыры әввәлдән,Баш вермәмиш һадисәләри әзәлдән хәбәр верирәм.+ Дејирәм: “Мәним һөкмүм дәјишмәјәҹәк,+Нијјәтимдә олан һәр шеји едәҹәјәм”.+ 11  Ҝүндоғандан јыртыҹы гуш,+Һөкмүмү јеринә јетирмәк үчүн узаг дијардан бир нәфәр чағырырам.+ Дедим, едәҹәјәм. Нијјәт етдим, һәјата кечирәҹәјәм.+ 12  Еј үрәји инадкарлар,Еј салеһликдән узаг оланлар, Мәнә гулаг асын. 13  Әдаләтим јахынлашыр,Узагда дејил.Ниҹатым ҝеҹикмәјәҹәк.+ Сиона ниҹат, Исраилә ҹалалымы бәхш едәҹәјәм».+

Һашијәләр

Бел вә Нәбу Бабил аллаһлары олуб.
Һәрфән: дәмирчи.