Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 45:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Куруш Бабили тутаҹаг (1—8)

  • Ҝил дулусчу илә чәкишмәз (9—13)

  • Халглар Исраили таныјаҹаг (14—17)

  • Аллаһын ишләри вә вәһјләри етибарлыдыр (18—25)

    • Јери јашајыш үчүн јарадыб (18)

45  Јеһова мәсһ етдији Куруша+,Өнүндә халглары баш әјдирмәк,Падшаһлары тәрксилаһ етмәк,Гаршысында гапылар бағлыОлмасын дејә икитајлы дарвазаны тајбатај ачмаг үчүнСағ әлиндән тутдуғу кәсә+ белә дејир:+   «Мән сәнин өнүндә ҝедәҹәјәм,+Тәпәләри дүзәнҝаһ едәҹәјәм. Мис гапылары гырыб парча-парча едәҹәјәм,Дәмир рәзәләри кәсиб доғрајаҹағам.+   Гаранлыг јерләрдәки хәзинәләри,Ҝизли јерләрдә сахланылан хәзинәләри сәнә верәҹәјәм+ ки, биләсән,Мән Јеһовајам,Сәни адынла чағыран Исраилин Аллаһыјам.+   Гулум Јагубун, сечдијим Исраилин хатиринәСәни адынла чағырырам, Мәни танымадығын һалда, сәнә шәрәфли ад верирәм.   Јеһова Мәнәм, башгасы јохдур. Мәндән башга Аллаһ јохдур.+ Мәни танымадығын һалда, белини кип гуршајаҹағам ки,   Ҝүндоғандан ҝүнбатанадәк бүтүн инсанлар билсин,Мәндән башгасы јохдур.+Јеһова Мәнәм, Башгасы јохдур.+   Нуру+ да, зүлмәти+ дә Мән јарадырам,Динҹлији+ дә, фәлакәти+ дә Мән ҝәтирирәм;Бүтүн бунлары едән Мәнәм, Јеһова.   Еј ҝөјләр, јухарыдан јағыш төкүн,+Гој булудлар һагг-әдаләт јағдырсын. Гој јер көксүнү ачсын, гуртулуш бары ҝәтирсин,Онунла бирликдә һагг-әдаләт битирсин.+ Буну јарадан Мәнәм, Јеһова».   Јараданы илә чәкишәнин вај һалына!О, јерә дүшмүш сахсыПарчаларындан биридир. Һеч ҝил дулусчуја «бу нәдир дүзәлдирсән» дејәр?+ Һеч дүзәлтдијин әшја сәнә «бунун әлләри јохдур» дејәр?* 10  Атаја «белиндән ҝәләнә бах», Анаја «доғдуғуна бах»* дејәнин вај һалына! 11  Исраилин Мүгәддәси,+ ону јарадан Јеһова белә дејир: «Бәлкә, Мәндән ҝәләҹәк барәдә сорушмаг истәјирсиниз,Бәлкә, оғулларымла,+ ја да әлләримин иши илә бағлы ҝөстәриш вермәк истәјирсиниз? 12  Јерә гурулуш верән,+ үзәриндә инсаны јарадан Мәнәм.+ Әлләрилә ҝөјләри јајан,+Ҝөјләрин бүтүн ордусуна әмр едән Мәнәм».+ 13  «Мән бир нәфәри һагг наминә ајаға галдырмышам.+Онун бүтүн јолларыны дүз едәҹәјәм. Мәним шәһәрими о тикәҹәк.+Әсирликдә оланларымы фидјәсиз, бәхшишсиз+ азад едәҹәк»,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова. 14  Јеһова белә дејир: «Мисирин ҝәлири*, Һәбәшин маллары*, бој-бухунлу сәбалылар сәнә ҝәләҹәк, сәнин олаҹаг.Әли гандаллы арханҹа ҝедәҹәкләр. Онлар ҝәлиб өнүндә тәзим едәҹәк,+ Јалвара-јалвара дејәҹәкләр: “Аллаһ сәнинләдир,+ Ондан башгасы јохдур,Ондан башга Аллаһ јохдур”». 15  Еј Хиласкар,+ еј Исраилин Аллаһы,Сән Өзүнү пүнһан сахлајан Аллаһсан. 16  Онларын һамысы алчалыб хар олаҹаг,Бүт дүзәлдәнләрин һамысы рүсвајчылыг ичиндә рәдд олаҹаглар.+ 17  Исраил исә Јеһовадан әбәди гуртулуш алаҹаг!+ Сиз һеч вахт рүсвај олуб хәҹаләт чәкмәјәҹәксиниз.+ 18  Ҝөјләри јарадан,+ вар олан Аллаһ,Јерә гурулуш верән,Ону мөһкәм тәмәл үстдә гуран Халиг,+Ону бош јерә дејил*, јашајыш үчүн+ јарадан Јеһова белә дејир: «Јеһова Мәнәм, башгасы јохдур. 19  Мән хәлвәт јердә,+ гаранлыг дијарда данышмадым,Јагуб нәслинә“Мәни ахтарын, онсуз да фајдасы олмајаҹаг” демәдим. Мән һаггы данышан, доғруну бәјан едән Јеһовајам.+ 20  Еј халгларын әлиндән гуртуланлар, јығышыб ҝәлин, Бир јердә јахынлашын.+ Ојма бүтләри ҝәздирән,Гуртулуш верә билмәјән аллаһа дуа едәнләр һеч нә билмир.+ 21  Данышын, ишинизи ортаја гојун. Гој бирҝә мәшвәрәт етсинләр. Ким буну әзәлдән хәбәр вериб?Ким буну та гәдимдән бәјан едиб? Мәҝәр Мән Јеһова етмәмишәм? Мәндән башга Аллаһ јохдур,Мән адил Аллаһам, хиласкарам,+ гејриси јохдур.+ 22  Еј јерин һүдудлары, Мәнә тәрәф дөнүн, ниҹат тапын,+Аллаһ Мәнәм, башгасы јохдур.+ 23  Варлығыма анд ичдим,Ағзымдан чыхан сөз доғрудур,Ҝери гајытмаз,+ Бүтүн дизләр гаршымда бүкүләҹәк,Бүтүн дилләр анд ичиб дејәҹәк:+ 24  “Мүтләг доғрулуг вә ҝүҹ Јеһоваја мәхсусдур. Она һиддәтләнәнләрин һамысы хәҹаләт ичиндә һүзуруна ҝәләҹәк. 25  Бүтүн Исраил нәсли Јеһованын сајәсиндә һаглы чыхаҹаг,+Онунла өјүнәҹәкләр”».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: һеч ҝил «дүзәлтдијин мәмулатын гулплары јохдур» дејәр?
Јахуд ағры чәкиб доғдуғуна бах.
Диҝәр вариант: ишчиләри.
Диҝәр вариант: таҹирләри.
Диҝәр вариант: бош олмаг үчүн дејил.