Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 42:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын гулу вә тапшырығы (1—9)

    • «Мән Јеһовајам. Адым будур» (8)

  • Јеһованын шәнинә јени нәғмә (10—17)

  • Исраил кардыр, кордур (18—25)

42  Будур, дајаг олдуғум, Сечдијим+, үрәјимҹә олан+ гулум+! Руһуму онун ичинә гојмушам.+О, халглара әдаләт ҝәтирәҹәк.+   О гышгырмајаҹаг, сәсини галдырмајаҹаг.Күчәдә сәси ешидилмәјәҹәк.+   Әзилмиш гамышы сындырмајаҹаг,Көзәрән пилтәни сөндүрмәјәҹәк.+ Садиг олуб һагг-әдаләт ҝәтирәҹәк.+   О, јер үзүндә әдаләти бәргәрар едәнәдәк+ јорулмаг билмәјәҹәк, ҝүҹдән дүшмәјәҹәк.Адалар онун ганунунун* интизарындадыр.   Ҝөјләри јарадыб, онлары јајан,+Јери вә үзәриндәки немәтләри јајыб сәрән,+Дүнјанын инсанларына нәфәс верән,+Јерин үзәриндә ҝәзәнләрә руһ верән,+Вар олан Аллаһ Јеһова белә дејир:   «Мән Јеһова сәни һагг наминә чағырдым;Сәнин әлиндән тутмушам. Сәни горујаҹағам, сәни халг үчүн әһд,+Үммәтләр үчүн нур едәҹәјәм ки,+   Кор ҝөзләри ачасан,+Мәһбуслары мәһбәсдән,Зүлмәтдә отуранлары зиндандан азад едәсән.+   Мән Јеһовајам. Адым будур.Шанымы һеч кәсә вермәрәм*,Мәнә уҹалан мәдһләри бүтләрә вермәрәм.+   Бах, әввәлкиләр һәјата кечди;Инди Мән јениләрини бәјан едирәм. Онлар һәлә олмамыш сизә әјан едирәм».+ 10  Еј дәнизә чыханлар вә онун немәтләрилә долананлар,Еј адалар вә ада сакинләри,+Јеһованын шәнинә јени нәғмә охујун,+Дүнјанын нәһајәтләриндән Ону тәрәннүм един.+ 11  Гој сәһра вә онун шәһәрләри,Гәдарын+ јашадығы обалар һајгырсын.+ Гој гајалыгда јашајанлар севинҹдән һарај салсын,Гој дағларын башындан сәсләри јүксәлсин. 12  Гој онлар Јеһованы уҹалтсынлар,Адаларда шәнинә тәриф десинләр.+ 13  Јеһова пәһләван кими чыхаҹаг,+ Ҹәнҝавәр кими гејрәтини ојадаҹаг,+ Һајгыраҹаг, дөјүш нәрәси чәкәҹәк,Дүшмәнләриндән ҝүҹлү олдуғуну ҝөстәрәҹәк.+ 14  «Хејли вахт сусдум. Динмәдим, Өзүмү сахладым. Инди исә доған гадын кими зарыјаҹағам,Тәнҝнәфәс олаҹағам. 15  Дағлары, тәпәләри виран гојаҹағам,Бүтүн јашыллығыны бомбоз едәҹәјәм. Чајлары адалара чевирәҹәјәм,Гамышлы ҝөлләри гурудаҹағам.+ 16  Корлары танымадыглары јолла апараҹағам,+Набәләд ҹығырларда ҝәздирәҹәјәм.+ Зүлмәти гаршыларында ишыға дөндәрәҹәјәм,+Кәлә-көтүр торпағы һамар едәҹәјәм.+ Бәли, онлар үчүн буну едәҹәјәм. Онлары тәрк етмәрәм». 17  Бүтләрә ҝүвәнәнләр,Дәмир һејкәлләрә «аллаһымыз сәнсән» дејәнләрҜери чәкилиб биабыр олаҹаглар.+ 18  Еј карлар, ешидин,Еј корлар, бахыб ҝөрүн.+ 19  Мәним гулумдан башга кор вармы?Елчим гәдәр кар вармы? Бу немәт саһиби гәдәр кор,Јеһованын гулу гәдәр кор олан вармы?+ 20  Ҝөзүн чох шеј ҝөрүр, амма диггәт јетирмирсән. Гулағын ачыгдыр, амма ешитмирсән.+ 21  Өз әдаләти наминәГануну уҹалдыб шәрәфә чатдырмаг Јеһоваја хошдур. 22  Бу халг исә гарәт олунмуш, таланмыш халгдыр.+Һамысы гујулара салыныб, мәһбәсләрдә гыфылланыб.+ Онлар шикар олдулар, гаһмар чыхан олмады,+Гәнимәт олдулар, «ҝери гајтар» дејән олмады. 23  Сизләрдән ким буну ешидәҹәк? Ҝәләҹәк үчүн ким гулаг асыб динләјәҹәк? 24  Јагубу талана,Исраили гарәтә ким вериб? Мәҝәр әлејһинә ҝүнаһ етдикләри Јеһова етмәјиб? Онлар Онун јолу илә ҝетмәк истәмәдиләр,Ганунуна* табе олмадылар.+ 25  Одур ки, О, һирсини, гәзәбини,Мүһарибә аловуну онун үстүнә төкдү.+ Алов әр-әтрафыны гарсамышды, амма о мәһәл гојмурду.+ Ону јандырыб-јахырды, амма веҹинә алмырды.+

Һашијәләр

Јахуд нәсиһәтинин.
Јахуд шанымы башгасы илә бөлүшмәрәм.
Јахуд нәсиһәтинә.