Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 28:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әфраим әјјашларынын вај һалына (1—6)

  • Каһин вә пејғәмбәрләр сәндәләјир (7—13)

  • Өлүмлә бағланмыш әһд (14—22)

    • Сионда ҝушә дашы (16)

    • Јеһованын гејри-ади иши (21)

  • Јеһованын вердији тәрбијә (23—29)

28  Вај һалына, еј Әфраим+ әјјашларынын тәкәббүр таҹы*,Еј шәраб дүшкүнләринин барлы дәрәсинин башында олан,Онун фүсункар ҝөзәллијинин солан чичәји!   Будур, Јеһова ҝүҹлү-гүввәтли бир нәфәри ҝөндәрәҹәк. О, ҝурултујла јаған долу, дағыдыҹы гасырға кими,Ҝүҹлү туфан кимиОну зәрблә јерә вураҹаг.   Әфраим әјјашларынын тәкәббүр таҹларыТапдаг алтда галаҹаг,+   Онун фүсункар ҝөзәллијинин солан чичәји дә,Барлы дәрәнин башында олан чичәји,Јај ҝәлмәмиш јетишән јеләнҹири кими олаҹаг, Ону ҝөрән дәрһал дәриб јејир.  О ҝүн ордулар Аллаһы Јеһова халгындан сағ галанлар үчүн ҹалал таҹы, ҝөзәллик чәләнҝи олаҹаг.+  О, һаким күрсүсүндә отуран үчүн әдаләт руһу, һүҹуму дарваза ағзында дәф едәнләр үчүн ҝүҹ мәнбәји олаҹаг.+   Бунлар да шәрабын тәсириндән јолуну азыр,Ички онлары сәндәләдир. Каһин дә, пејғәмбәр дә ичкидән јолуну азыр,Шәраб онларын башыны думанландырыр,Онлар ичкидән сәндәләјирләр.Алдыглары вәһјләр онлары аздырыр,Мүһакимәләриндә сәбатсыздырлар.+   Сүфрәләри ијрәнҹ гусунту ичиндәдир,Бир тәмиз јер галмајыб.   Бу адам кими өјрәдир?Хәбәри кимә анладыр? Тәзәҹә сүддән кәсилмиш,Дөшдән ајрылмыш ушаға? 10  «Әмр үстүнә әмр, әмр үстүнә әмр,Өлчү ипи+ үстүнә өлчү ипи, өлчү ипи үстүнә өлчү ипи,Бир аз бурадан, бир аз орадан». 11  О, бу адамларла кәкәләјән адамлар васитәсилә, јад дилдә данышаҹаг.+ 12  О, бир дәфә онлара демишди: «Бура динҹәлмә јеридир. Гој јорғунлар ҝәлиб динҹәлсин, бура тәравәт мәканыдыр». Амма онлар ешитмәк истәмәди.+ 13  Јеһова онлара белә дејәҹәк: «Әмр үстүнә әмр, әмр үстүнә әмр,Өлчү ипи+ үстүнә өлчү ипи, өлчү ипи үстүнә өлчү ипи,Бир аз бурадан, бир аз орадан». Белә ки, онлар јеријәндәБүдрәјиб архасы үстә јыхылсынлар,Әзилсинләр, тәләјә дүшсүнләр, әлә кечсинләр.+ 14  Инди Јеһованын сөзүнү ешидин, еј ловғалар,Еј бу халгын Јерусәлимдәки рәһбәрләри, 15  Сиз дејирсиниз: «Өлүмлә әһд бағладыг,+Мәзарла* сазиш бағладыг*. Дашгын сулары ашыб-дашандаБизә чата билмәјәҹәк,Чүнки јаланы өзүмүзә сығынаҹаг етмишик,Јаланын архасында ҝизләнмишик».+ 16  Буна ҝөрә Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: «Мән Сионда тәмәл кими сынанмыш даш+ гојурам,Мөһкәм тәмәлин гијмәтли ҝушә дашыны.+ Она иман ҝәтирән тәлаша дүшмәјәҹәк.+ 17  Мән әдаләти өлчү ипи+,Салеһлији тараз едәҹәјәм.+ Јаланлар сығынаҹағыны долу дағыдаҹаг,Пәнаһ јерини сулар басаҹаг. 18  Өлүмлә бағладығыныз әһд ләғв едиләҹәк,Мәзарла* бағладығын сазиш гүввәдә галмајаҹаг.+ Дашгын сулары дашыб ҝәләндәСизи басыб әзәҹәк. 19  Һәр дәфә ҝәләндәСизи сүпүрүб апараҹаг.+Һәр сәһәр ҝәләҹәк,Ҝүндүз ҝәләҹәк, ҝеҹә ҝәләҹәк. Јалныз ваһимә онлара ешитдикләрини анладаҹаг*». 20  Јатаг узанмаг үчүн гыса,Јорған бүрүнмәк үчүн дардыр. 21  Јеһова Фарисим дағындакы кими галхаҹаг,Ҝибјон јанындакы дәрәдә олдуғу кими ҹошаҹаг ки,+Өз әмәлини, харигәли әмәлини,Өз ишини, гејри-ади ишини һәјата кечирсин.+ 22  Сиз лағ етмәјин,+Јохса буховларыныз сыхылаҹаг.Чүнки Күлли-Ихтијар, ордулар Аллаһы Јеһовадан ешитдим ки,Бүтүн мәмләкәтә* мәһв һөкмү чыхарылыб.+ 23  Гулаг верин, сәсими динләјин,Диггәтли олун, дедијими ешидин. 24  Мәҝәр сәпин үчүн шумлајан бүтүн ҝүнү шумлајыр? Мәҝәр дурмадан торпағы әзиб малалајыр?+ 25  Торпағы һамарлајандан сонраГара зирә, ҹирә сәпмир?Буғданы, дарыны, арпаны — һәрәсини өз јериндә әкмир?Тирәләрә пәринҹ+ әкмир? 26  Беләҹә, Аллаһы ону дүзҝүн јолла тәрбијә едир,Ону өјрәдир.+ 27  Гара зирә тахылдөјәнлә+,Ҹирә вәллә дөјүлмүр. Бәли, гара зирә дәјәнәклә,Ҹирә чубугла дөјүлүр. 28  Һеч чөрәклик тахылы әзиб хырдалајырлар? Јох, ону фасиләсиз дөјмүрләр.+Атлара гошулмуш тахылдөјәнлә үстүндән кечсәләр дә,Ону әзиб хырдаламырлар.+ 29  Бу да ордулар Аллаһы Јеһовадандыр,Онун амалы ҝөзәлдир,Һикмәти бөјүкдүр.+

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, бурада пајтахт Сәмәријјә нәзәрдә тутулур.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Диҝәр вариант: Мәзарла вәһј һасил етдик.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Диҝәр вариант: онлар дәрк едәндә дәһшәтә ҝәләҹәкләр.
Јахуд бүтүн дүнјаја.