Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әшија 17:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дәмәшгә гаршы һөкм (1—11)

  • Јеһова үммәтләри тәнбеһ едәҹәк (12—14)

17  Дәмәшгә гаршы һөкм:+ «Будур! Дәмәшг шәһәрләр сырасындан чыхаҹаг,Харабазара чевриләҹәк.+   Аруир+ шәһәрләри бошалаҹаг,Ораларда сүрүләр узаныб динҹәләҹәк.Онлары һүркүдән олмајаҹаг.   Әфраимдә истеһкамлы шәһәр,+Дәмәшгдә тахт-таҹ галмајаҹаг.+Арамын сағ галанларыБәни-Исраилин шан-шөһрәти кими олаҹаг», — дејир ордулар Аллаһы Јеһова.   «Чүнки о ҝүн Јагубун шан-шөһрәти алчалаҹаг,Бәдәнинин пији әријәҹәк.   Бичинчи зәмини бичәндә,Әли илә сүнбүлләри бичәндәО, Рәфајим дәрәсиндә+ башаг јыған адам кими олаҹаг.   Зејтун ағаҹы дөјүлдүкдән сонраБашында ики-үч дәјмиш зејтун галдығы кими, Будагларында дөрд-беш зејтун галдығы кими,Тәкҹә галыг галаҹаг»,+ — дејир Исраилин Аллаһы Јеһова.  О ҝүн инсан Јараданына бахаҹаг, ҝөзүнү Исраилин Мүгәддәсинә дикәҹәк.  О, әли илә јаратдығы гурбанҝаһлара+, бармаглары илә дүзәлтдији Ашера бүтләринә*, бухурданлара бахмајаҹаг.   О ҝүн онун истеһкамлы шәһәрләри мешәликдә бахымсыз галмыш јерә охшајаҹаг,+Исраилин гаршысында јијәсиз галмыш бир будаға охшајаҹаг.Бомбош виранәлик олаҹаг. 10  Чүнки сәни гуртаран Аллаһы унутмусан,+Сығындығын Гајаны+ хатырламырсан. Әвәзиндә ҝөзәл бағлар салырсан,Орада өзҝәнин* пөһрәсини әкирсән. 11  Ҝүндүзләр бағыны јахшы-јахшы чәпәрләјирсән,Сүбһдән дуруб тохумуну ҹүҹәрдирсән,Лакин сән азара тутуланда, чарәсиз ағрылар кечирәндә мәһсулун јох олаҹаг.+ 12  Ешидин! Чохсајлы халгларын һај-күјүУғулдајан дәниз кими! Үммәтләрин сәс-күјүҸошгун суларын нәрилтиси кими! 13  Үммәтләрин сәси ҝур суларын сәсинә охшајаҹаг. О, онлары тәнбеһ едәҹәк, онлар узаглара гачаҹаг,Дағ башында күләјин совурдуғу саман чөпүнә,Туфанын апардығы тикан комасына бәнзәјәҹәкләр. 14  Ҝеҹәләр ваһимә басыр. Сәһәр ачылмамыш јох олурлар. Бизи талан едәнләрин пајы будур,Бизи гарәт едәнләрин нәсиби будур.

Һашијәләр

Јахуд јад аллаһын.