Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 8:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹамаат күтләнин ардынҹа ҝедир (1—7)

  • Јеһованын сөзүнү рәдд едибләр (8—17)

  • Әрәмја Јәһудаја ҝөрә пәришандыр (18—22)

    • «Мәҝәр Ҝиладда мәлһәм јохдур?» (22)

8  Јеһова бәјан едир: «Һәмин вахт Јәһуда падшаһларынын, әмирләринин, каһинләринин, пејғәмбәрләринин вә Јерусәлим сакинләринин сүмүкләрини гәбирләриндән чыхараҹаглар.  Сүмүкләрини меһр салыб гуллуғунда дурдуглары, ибадәт етдикләри, үз тутуб сәҹдә гылдыглары ҝүнәшин, ајын, сәма ордусунун өнүндә сәрәҹәкләр.+ Онлары јығыб басдыран олмајаҹаг. Торпағын үстүндә пејин кими олаҹаглар».+  «Бу мәнфур нәсилдән сағ галанлар пәрән-пәрән салдығым јерләрдә һәјаты јох, өлүмү сечәҹәкләр», — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова.  «Онлара де ки, Јеһованын сөзү будур: “Доғруданмы, онлар јыхылыб бир дә галхмајаҹаглар? Кимсә нијјәтиндән дөнсә, о бири дә өз нијјәтиндән дөнмәзми?   Нә үчүн бу халг, Јерусәлим әһли хәјанәтиндә батыб галыб? Онлар јаландан бәрк јапышыблар,Ҝери дөнмүрләр ки, дөнмүрләр.+   Мән диггәт вердим, гулаг асдым, наһаг сөзләр данышырдылар. Һеч ким өз пис әмәлиндән төвбә етмир, “бу нә ишдир мән тутдум?” демир.+ Һамы дөјүшә атылан ат кими, күтләнин ардынҹа дүшүр.   Һәтта ҝөјдәки һаҹылејләк көч вахтыны билир,Гумру, узунганад, гаратојуг* өз вахтында гајыдыр. Халгым исә Мән Јеһованын һөкмләрини анламыр”.+   Неҹә дејирсиниз ки, “биз ағыллыјыг, Јеһованын гануну биздәдир”? Ахы мирзәләрин һијләҝәр гәләми+ анҹаг јалан јазыр.   Агилләр рүсвај олуб.+ Ваһимәјә дүшүб. Онлар әлә кечәҹәкләр. Јеһованын сөзүнү рәдд едибләр,Онларда һикмәт нә ҝәзир? 10  Она ҝөрә дә арвадларыны башгаларына верәҹәјәм,Тарлаларына јадлар саһиб олаҹаг.+Чүнки рәијјәтдән әсилзадәјә кими һәр кәс һарам газанҹ далынҹа дүшүр,+Пејғәмбәрдән каһинә кими һәр кәс фырылдагчылыг едир.+ 11  Халгымын јарасыны үздән мүалиҹә едирләр,Сүлһ олмаја-олмаја “Сүлһ! Сүлһ!” дејирләр.+ 12  Ҝөр һеч ијрәнҹ әмәлләринә ҝөрә утанырлар? Онлар утанмаздыр, Утанмаг нәдир билмирләр.+ Буна ҝөрә онлар да јыхыланлар арасында олаҹаглар. Мән онлары ҹәзаландыранда бүдрәјәҹәкләр,+ — дејир Јеһова. 13  Онлары топлајыб мәһв едәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова. Мејнәдә үзүм, әнҹир ағаҹында әнҹир галмајаҹаг, јарпаглар гурујаҹаг. Нә вермишәмсә, әлләриндән алынаҹаг». 14  «Нә үчүн јеримиздә отурмушуг? Ҝәлин бир јердә гала-шәһәрләрә ҝедәк,+ орада мәһв олаг. Аллаһымыз Јеһова бизи мәһв едәҹәк.Јеһова бизә зәһәрли су ичирир,+Чүнки Она гаршы ҝүнаһ етмишик. 15  Сүлһ ҝөзләјирдик, габағымыза хејир чыхмады,Шәфа ҝөзләјирдик, дәһшәт ҝөрдүк.+ 16  Дандан атларынын фынхыртысы ешидилир. Ајғырларынын кишнәртисиндәнБүтүн өлкә ләрзәјә ҝәлир. Дүшмән ҝәлиб өлкәни, орадакы һәр шеји,Шәһәри, сакинләрини тар-мар едир». 17  «Араныза иланлар ҝөндәрирәм,Овсунла рам олмајан зәһәрли иланлар.Онлар сизи санҹаҹаг», — бәјан едир Јеһова. 18  Дәрдимә әлаҹ јохдур,Үрәјим сызлајыр. 19  Узаг дијарданХалгымын фәрјад сәси ҝәлир: «Мәҝәр Јеһова Сионда дејил? Падшаһ орада дејил?» «Нә үчүн бүтләри илә,Пуч, јад аллаһлары илә Мәни гәзәбләндирирләр?» 20  «Бичин сона чатды, јај гуртарды,Амма биз хилас олмадыг!» 21  Халгымын јарасыны ҝөрүб үрәјим парчаланыр,+Бағрым ган олуб, Мәни дәһшәт бүрүјүб. 22  Мәҝәр Ҝиладда мәлһәм јохдур?+ Тәбиб јохдур орада?+ Нә үчүн халгыма шәфа вермирләр?+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: дурна.