Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 47:1—7

МҮНДӘРИҸАТ

  • Филиштлиләрә гаршы пејғәмбәрлик (1—7)

47  Фирон Гәззәни мәғлуб етмәздән габаг Әрәмја пејғәмбәрә Јеһовадан филиштлиләрлә* бағлы сөз назил олду.+  Јеһова белә дејир: «Будур, шималдан сулар ҝәлир, Онлар сел олуб дашаҹаг, Өлкәнин, орадакы һәр шејин,Шәһәрин, сакинләринин үстүнә ҝәләҹәк. Ҹамаат фәрјад едәҹәк,Өлкәдә јашајан һәр кәс налә чәкәҹәк.   Ајғырларын јери дөјән дырнаг сәсиндән,Ҹәнҝ арабаларынын ҝурултусундан,Тәкәрләрин ҹырылтысынданАталарын үрәји јериндән гопаҹаг,Дөнүб архада галан оғулларына бахмајаҹаглар.   О ҝүн филиштлиләр мәһв олаҹаг,+Сур+ вә Сидон+ мүттәфигләриндән мәһрум едиләҹәк. Чүнки Јеһова Кәфтур*+ адасындан көчән филиштлиләрдәнСағ галанлары гыраҹаг.   Гәззә кечәл олаҹаг*. Ашкелон сүкута гәрг олуб.+ Еј сизләр, онларын дәрәсиндә сағ галанлар,Нә вахтадәк өзүнүзә јара вураҹагсыныз?+   Аһ, Јеһованын гылынҹы,+ Нә вахтадәк сакитләшмәјәҹәксән? Гынына гајыт, Дајан, сакитләш.   Јеһова әмр верибсә,Неҹә сакит ола биләр? О, гылынҹы Ашкелона,Дәниз саһилинә тушлајыб».+

Һашијәләр

Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
Јәни Крит.
Јәни гәззәлиләр јас вә хәҹаләт ичиндә олдуглары үчүн башларыны гырхаҹаглар.