Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 42:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Халгын Әрәмјадан хаһиши (1—6)

  • Јеһова дејир: «Мисирә ҝетмәјин» (7—22)

42  Сонра сәркәрдәләр, Гәрјаһ оғлу Јуһәнна+, Һушијјә оғлу Әзнијјә вә бөјүкдән-кичијә кими бүтүн халг  Әрәмја пејғәмбәрин јанына ҝәлиб јалварды: «Нә олар, хаһишимизи динлә, биздән өтрү, јердә галан ҹамаатдан өтрү Аллаһын Јеһоваја дуа ет. Өзүн дә ҝөрүрсән ки, о бојда ҹамаатдан нә гәдәр адам галыб.+  Гој Аллаһын Јеһова бизә десин, һара ҝедәк, нә едәк».  Әрәмја пејғәмбәр онлара деди: «Јахшы, сизин хаһишинизи јеринә јетириб Аллаһыныз Јеһоваја дуа едәҹәјәм. Јеһова нә ҹаваб версә, сизә билдирәҹәјәм. Сиздән һеч нә ҝизләтмәјәҹәјәм».  Онлар дедиләр: «Доғру шаһид кими Јеһованы шаһид тутуруг. Әҝәр сәнин васитәнлә вердији әмри олдуғу кими јеринә јетирмәсәк, гој О, ҹәзамызы версин.  Сәни һүзуруна ҝөндәрдијимиз Аллаһымыз Јеһованын сөзү үрәјимизҹә олса да, олмаса да, она итаәт едәҹәјик. Чүнки Аллаһымыз Јеһованын сөзүнә итаәт етсәк, хејир тапаҹағыг».  Бундан он ҝүн сонра Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду.  Әрәмја Гәрјаһ оғлу Јуһәннаны, јанындакы сәркәрдәләри вә бөјүкдән-кичијә кими бүтүн халгы топлады.+  Онлара деди: «Диләкләринизи чатдырмаг үчүн мәни һүзуруна ҝөндәрдијиниз Исраилин Аллаһы Јеһованын сөзү будур: 10  “Әҝәр сиз бу өлкәдә галсаныз, сизи дирчәлдәҹәјәм, јыхмајаҹағам, әкәҹәјәм, гопармајаҹағам. Чүнки үстүнүзә ҝәтирдијим фәлакәтә ҝөрә тәәссүфләнәҹәјәм.+ 11  Бабил падшаһындан горхурсунуз, амма горхмајын”.+ Јеһова бәјан едир: “Ондан горхмајын, Мән сизинләјәм, сизи хилас едәҹәјәм, онун әлиндән гуртараҹағам. 12  Сизә рәһм едәҹәјәм,+ онун да сизә рәһми ҝәләҹәк вә сизи өз јурдунуза гајтараҹаг. 13  Амма әҝәр Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асмајыб “бу өлкәдә галмајаҹағыг!” десәниз, 14  “биз Мисирә ҝедәҹәјик, орада мүһарибә ҝөрмәјәҹәјик,+ шејпур сәси ешитмәјәҹәјик, чөрәјә мөһтаҹ олмајаҹағыг, орада јашајаҹағыг” десәниз, 15  онда, еј сағ галан јәһудалылар, ҝөрүн Јеһова нә дејир. Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Әҝәр Мисирә ҝетмәјә гәрарлысынызса вә јашамаг үчүн ора ҝедирсинизсә, 16  онда горхдуғунуз гылынҹ сизи Мисирдә јахалајаҹаг, горхдуғунуз аҹлыг далынызҹа дүшүб Мисирә ҝәләҹәк. Орада өләҹәксиниз.+ 17  Мисирә ҝетмәјә, орада јашамаға гәрар верән һәр кәс орада гылынҹдан, аҹлыгдан, мәрәздән өләҹәк. Һеч бири үстләринә ҝәтирәҹәјим бәладан јаха гуртара билмәјәҹәк, сағ галмајаҹаг”. 18  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Неҹә ки гејз-гәзәбими Јерусәлим сакинләринин үстүнә төкдүм,+ Мисирә ҝетсәниз, сизин дә үстүнүзә төкәҹәјәм, сиз дәһшәтли һала дүшәҹәксиниз, ләнәтләнәҹәксиниз, гарғыш јијәси олаҹагсыныз, сизи тәһгир едәҹәкләр.+ Бир дә бу дијары ҝөрмәјәҹәксиниз”. 19  Еј сағ галан јәһудалылар, Јеһова сизә бунлары деди. Мисирә ҝетмәјин. Буну билин, мән сизә бу ҝүн хәбәрдарлыг етдим, 20  сәһвиниз сизә һәјатыныз баһасына баша ҝәләҹәк. Чүнки сиз мәни Аллаһыныз Јеһованын һүзуруна ҝөндәриб дединиз: “Биздән өтрү Аллаһымыз Јеһоваја дуа ет. Аллаһымыз Јеһова нә десә, бизә билдир, Онун һәр сөзүнә әмәл едәҹәјик”.+ 21  Бу ҝүн сизә Онун сөзләрини чатдырдым. Амма сиз Аллаһыныз Јеһованын сөзүнә гулаг асан дејилсиниз, мәним васитәмлә Онун бујурдуғу һеч бир сөзә әмәл етмәјәҹәксиниз.+ 22  Буна ҝөрә дә билин ки, јашамаға ҝетмәк истәдијиниз јердә гылынҹдан, аҹлыгдан, мәрәздән өләҹәксиниз».+

Һашијәләр