Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 40:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нәбузардан Әрәмјаны азад едир (1—6)

  • Гәдали өлкәнин үзәриндә гојулур (7—12)

  • Гәдалијә гаршы суи-гәсд (13—16)

40  Кешикчибашы Нәбузардан+ Әрәмјаја Рамадан+ ҝетмәјә изин верәндән сонра Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду. Нәбузардан Әрәмјаны гандаллајыб ора апармышды. Әрәмја Бабилә сүрҝүнә ҝедән Јерусәлим вә Јәһуда әсирләри арасында иди.  Кешикчибашы Әрәмјаны гыраға чәкиб деди: «Аллаһын Јеһова өлкәдә бу фәлакәтин олаҹағыны габагҹадан демишди.  Јеһова дедији сөзү ҝерчәкләшдирди, чүнки сиз Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етдиниз, Она итаәт етмәдиниз. Буна ҝөрә башыныза бу иш ҝәлди.+  Инди голундакы гандаллары ачыб сәни азад едирәм. Мәнимлә Бабилә ҝетмәк истәјирсәнсә, ҝәл, гејдинә галарам, ҝетмәк истәмирсәнсә, ҝетмә. Будур, бүтүн өлкә гаршындадыр, һара истәјирсән ора ҝет».+  Әрәмја чеврилиб ҝетмәмиш Нәбузардан она деди: «Бабил падшаһынын Јәһуда шәһәрләри үзәриндә гојдуғу Шафан+ оғлу Әхигәмин+ оғлу Гәдалинин+ јанына гајыт. Онун јанында, халгын арасында јаша. Ја да һара истәјирсән, ҝет». Кешикчибашы она бир гәдәр азугә вә бәхшиш вериб бурахды.  Беләҹә, Әрәмја Миспаһа+ Әхигәм оғлу Гәдалинин јанына ҝетди вә онунла бирликдә өлкәдә галан халгын арасында јашады.  Бир мүддәт сонра өлкәдәки сәркәрдәләр вә онларын адамлары ешитди ки, Бабил падшаһы Әхигәм оғлу Гәдалини өлкәнин үзәринә, Бабилә сүрҝүн едилмәјән фағыр-фүгәранын — кишиләрин, гадынларын, ушагларын үзәринә башчы гојуб.+  Беләҹә, Нәсәнијјә оғлу Исмајыл,+ Гәрјаһын оғуллары Јуһәнна+ вә Јонатан, Тәнһумәт оғлу Сәрәјаһ, нәтуфаһлы Ифајын оғуллары, мәкати оғлу Әзнијјә+ вә онларын адамлары Миспаһа Гәдалинин јанына ҝәлдиләр.+  Шафан оғлу Әхигәмин оғлу Гәдали онлара вә адамларына анд ичиб деди: «Кәлданиләрә гуллуг етмәкдән горхмајын. Өлкәдә јашајыб Бабил падшаһына гуллуг един, онда хејир тапарсыныз.+ 10  Мән сизи јанымыза ҝәлән кәлданиләрин гаршысында тәмсил етмәк үчүн Миспаһда галаҹағам. Сиз исә шәраб, јај мејвәси, јағ јығыб габларыныза долдурун вә саһиб олдуғунуз шәһәрләрдә јашајын».+ 11  Муабда, Әмунда, Әдумда, һәмчинин башга өлкәләрдә олан јәһудиләр ешитдиләр ки, Бабил падшаһы јәһудиләрин бәзиләрини Јәһудада сахлајыб, Шафан оғлу Әхигәмин оғлу Гәдалини онларын үзәринә башчы гојуб. 12  Онда бүтүн јәһудиләр сәпәләндији јерләрдән Јәһуда дијарына, Миспаһда олан Гәдалинин јанына ҝәлдиләр. Онлар чохлу шәраб, јај мејвәси јығдылар. 13  Гәрјаһ оғлу Јуһәнна илә өлкәдәки сәркәрдәләр Миспаһа Гәдалинин јанына ҝәлдиләр. 14  Она: «Хәбәрин вар, әмуниләрин+ падшаһы Баалис Нәсәнијјә оғлу Исмајылы сәни өлдүрмәјә ҝөндәриб?»+ — дедиләр. Лакин Әхигәм оғлу Гәдали онлара инанмады. 15  Онда Гәрјаһ оғлу Јуһәнна Миспаһда ҝизлиҹә Гәдалијә деди: «Гој ҝедим Нәсәнијјә оғлу Исмајылы өлдүрүм. Һеч кимин бундан хәбәри олмајаҹаг. Нијә о, сәни өлдүрсүн? Нијә башына јығылан Јәһуда халгы пәрән-пәрән дүшсүн, јәһудалылардан сағ галанлар мәһв олсун?» 16  Амма Әхигәм оғлу Гәдали+ Гәрјаһ оғлу Јуһәннаја деди: «Буну етмә, Исмајыл барәдә дедикләрин јаландыр».

Һашијәләр