Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 35:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Рәһаблыларын итаәткарлығы (1—19)

35  Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјакимин+ дөврүндә Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду:  «Рәһаблыларын+ евинә ҝет вә онларла даныш. Онлары Јеһованын мәбәдинә, јемәк отагларындан биринә ҝәтир вә онлара ичмәјә шәраб вер».  Мән Һәбәззинјә оғлу Әрәмјанын оғлу Әзнијаны, онун гардашларыны, оғулларыны, рәһаблыларын бүтүн нәслини  Јеһованын мәбәдинә ҝәтирдим. Онлары Аллаһ адамы Игдијал оғлу Һәнанын оғулларынын јемәк отағына апардым. Бу отаг гапычы Сәллум оғлу Мәсејјәнин јемәк отағынын үстүндә јерләшән башчыларын јемәк отағы илә јанбајан иди.  Мән шәрабла долу пијаләләри вә ҹамлары рәһаблыларын гаршысына гојуб дедим: «Шәраб ичин».  Амма онлар дедиләр: «Биз шәраб ичмирик. Чүнки әҹдадымыз Рәһаб оғлу Јәһунәдаб+ бизә бујуруб: “Нә сиз, нә дә оғулларыныз һеч вахт шәраб ичмәјин,  ев тикмәјин, тохум сәпмәјин, үзүм бағы салмајын, она саһиб олмајын. Өмрү боју чадырларда јашајын. Белә един ки, гәриб кими јашадығыныз дијарда чох јашајасыныз”.  Биз әҹдадымыз Рәһаб оғлу Јәһунәдабын әмр етдији һәр шејә табе олуруг. Нә өзүмүз, нә арвадларымыз, нә оғулларымыз, нә дә гызларымыз шәраб ичмирик,  ев тикиб орада јашамырыг, үзүм бағларымыз, тарлаларымыз јохдур, тохум сәпмирик. 10  Чадырларда јашајырыг, әҹдадымыз Јәһунәдабын әмринә табе олуруг. 11  Амма Бабил падшаһы Навуходоносор бу өлкәјә һүҹум едәндә+ биз дедик: “Ҝәлин кәлданиләрин вә арамиләрин гошунларындан ҹанымызы гуртарыб Јерусәлимә ҝедәк. Она ҝөрә инди Јерусәлимдә јашајырыг”». 12  Бу заман Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду: 13  «Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Ҝет, Јәһуда ҹамаатына вә Јерусәлим әһлинә сөјлә: “Мән дөнә-дөнә сизә әмр етмәмишәм ки, сөзләримә табе олун?+ — бәјан едир Јеһова. — 14  Рәһаб оғлу Јәһунәдаб өвладларына шәраб ичмәмәји бујуруб, онлар да онун әмринә итаәт едирләр. Бу ҝүнә кими шәраб ичмирләр, әҹдадларынын әмринә табе олурлар.+ Амма Мән дәфәләрлә сизинлә данышсам да, сиз Мәнә табе олмурсунуз.+ 15  Пејғәмбәр гулларымы дөнә-дөнә сизин јаныныза ҝөндәриб+ демишәм: “Дөнүн пис јолунуздан,+ салеһ әмәлләр ҝөрүн. Башга аллаһлара ибадәт етмәјин, гуллуг етмәјин. Онда сизә вә ата-бабаларыныза вердијим торпагда јашајарсыныз”.+ Амма сиз гулаг асмадыныз, Мәни ешитмәдиниз. 16  Рәһаб оғлу Јәһунәдабын өвладлары әҹдадларынын әмринә табе олур,+ амма бу халг Мәнә гулаг асмыр”». 17  «Одур ки, Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Будур, сөјләдијим бәланы Јәһуда вә Јерусәлим сакинләринин башына ҝәтирәҹәјәм.+ Чүнки Мән онларла данышдым, онларса гулаг асмадылар. Онлары чағырдым, һај вермәдиләр”».+ 18  Әрәмја рәһаблылара деди: «Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сиз ки әҹдадыныз Јәһунәдабын әмринә табе олурсунуз, онун һеч бир сөзүндән чыхмырсыныз, дедији һәр сөзү јеринә јетирирсиниз, 19  она ҝөрә дә Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә сөјләјир: “Рәһаб оғлу Јәһунәдабын өвладлары даим һүзурумда хидмәт едәҹәк”».

Һашијәләр