Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 29:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бабилдәки әсирләрә мәктуб (1—23)

    • Исраил 70 илдән сонра гајыдаҹаг (10)

  • Шәмај үчүн хәбәр (24—32)

29  Әрәмја пејғәмбәр сүрҝүндә олан халгын арасындакы о бири ағсаггаллара, каһинләрә, пејғәмбәрләрә вә Навуходоносорун Јерусәлимдән Бабилә әсир апардығы халга Јерусәлимдән намә ҝөндәрди.  Бу намәни Јәкунја+ падшаһ, мәликә ана,+ сарај мәмурлары, Јәһуда вә Јерусәлим башчылары, сәнәткарлар вә дәмирчиләр* Јерусәлимдән ҝедәндән сонра ҝөндәрди.+  Ону Јәһуда падшаһы Сидгијјәнин+ Бабилә, Навуходоносор падшаһын јанына ҝөндәрдији Шафан+ оғлу Иласа вә Хилгијјә оғлу Ҹәмәри апарды. Намәдә дејилирди:  «Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова Јерусәлимдән Бабилә сүрҝүн етдији халга белә дејир:  “Евләр тикиб јашајын. Бағ салыб мејвәсини јејин.  Арвад алын, оғул-гыз саһиби олун, оғулларыныза гыз алын, гызларынызы әрә верин, гој онлар да оғул-гыз саһиби олсунлар. Орада төрәјиб чохалын, азалмајын.  Сизи сүрҝүн етдијим шәһәрин әмин-аманлығы үчүн чалышын, о шәһәрдән өтрү Јеһоваја дуа един, чүнки оранын әмин-аманлығы сизин әмин-аманлығыныз демәкдир.+  Чүнки Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Гојмајын араныздакы пејғәмбәрләр, фалчылар сизи алдатсын,+ онларын ҝөрдүјү јухулара гулаг асмајын.  Чүнки онлар Мәним адымдан сизә јалан пејғәмбәрлик едирләр. Онлары Мән ҝөндәрмәмишәм”,+ — бәјан едир Јеһова». 10  «Јеһова белә дејир: “Бабилдә јетмиш ил тамам оланда сизә нәзәр салаҹағам,+ сизи бу јерә ҝәтириб вәдими ҝерчәкләшдирәҹәјәм”.+ 11  “Мән сизинлә бағлы нијјәтими билирәм, — бәјан едир Јеһова, — сизә бәла јох, әмин-аманлыг вермәк нијјәтиндәјәм,+ амалым сизә ҝөзәл ҝәләҹәк, үмид бәхш етмәкдир.+ 12  Сиз Мәни чағыраҹагсыныз, ҝәлиб дуа едәҹәксиниз, Мән дә сизи ешидәҹәјәм”.+ 13  “Мәни ахтараҹагсыныз вә сидги-үрәкдән ахтардығыныз үчүн тапаҹагсыныз.+ 14  Өзүмү сизә ашкар едәҹәјәм,+ — бәјан едир Јеһова. — Мән сиздән әсир ҝедәнләри бир јерә топлајаҹағам, сизи бүтүн халгларын ичиндән, сәпәләдијим јерләрдән јығаҹағам.+ Сизи һарадан сүрҝүн етмишдимсә, ора ҝери гајтараҹағам”.+ Јеһова бәјан едир. 15  Амма сиз дејирсиниз: “Јеһова Бабилдә бизә пејғәмбәрләр вериб”. 16  Давудун тахтында отуран падшаһа,+ бу шәһәрдә јашајан ҹамаата, сизинлә сүрҝүнә апарылмајан гардашларыныза Јеһованын сөзү будур: 17  “Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: “Мән онларын үстүнә гылынҹ, аҹлыг, азар ҝөндәрирәм.+ Онлары хараб, јемәјә јарамајан чүрүк* әнҹир кими едәҹәјәм”.+ 18  “Онлары гылынҹла, аҹлыгла, азарла тәгиб едәҹәјәм.+ Мән онлары дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләринә сәпәләјәҹәјәм, халглар онлара бахыб мат галаҹаг, дәһшәтә ҝәләҹәк,+ онлара фит чалаҹаг,+ ләнәт охујаҹаг, ришхәнд едәҹәк.+ 19  Чүнки онлар дөнә-дөнә ҝөндәрдијим пејғәмбәр гулларым васитәсилә дедијим сөзләрә гулаг асмырлар”,+ — бәјан едир Јеһова. “Сиз дә Мәнә гулаг асмырсыныз”,+ — бәјан едир Јеһова. 20  Одур ки, Јеһованын сөзүнү ешидин, еј Јерусәлимдән Бабилә сүрҝүн етдијим адамлар. 21  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мәним адымла јалан пејғәмбәрликләр сөјләјән+ Голај оғлу Әһәби вә Мәсејјә оғлу Сидгијјәни Бабил падшаһы Навуходоносора тәслим едирәм. О, ҝөзүнүзүн габағында онлары өлдүрәҹәк. 22  Онларын башына ҝәләнләр Бабилә сүрҝүн олунан јәһудалыларын дилиндә гарғыша чевриләҹәк. Дејәҹәкләр: “Ҝөрүм Јеһова сәни Бабил падшаһынын дири-дири јандырдығы Сидгијјә илә Әһәбин ҝүнүнә салсын!” 23  Чүнки онлар Исраилдә биабырчылыг едир,+ сојдашларынын арвадлары илә зина едир, Мәним адымдан јалан сөзләр, онлара бујурмадығым шејләри сөјләјирләр.+ “Мән бундан аҝаһам, буна шаһидәм”,+ — бәјан едир Јеһова». 24  «Неһламлы Шәмаја+ сөјлә ки, 25  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сән Јерусәлимдәки ҹамаата, каһин Мәсејјә оғлу Сәфәнјаја+ вә каһинләрә өз адындан мәктуб ҝөндәриб демисән: 26  “Јеһова сәни каһин Јәһјадајын јеринә гојуб ки, Јеһованын евинә нәзарәт едәсән, өзүнү пејғәмбәр кими апаран һәр сәрсәринин ишинә бахасан, ону күндәјә саласан.+ 27  Бәс нијә аранызда өзүнү пејғәмбәр кими апаран+ әнатутлу Әрәмјаны+ ҹәзаландырмырсан? 28  О, һәтта Бабилә, бизә бу хәбәри ҝөндәриб: “Сүрҝүн узун чәкәҹәк! Евләр тикиб јашајын, бағ салыб мејвәсини јејин”».+ 29  Каһин Сәфәнја+ бу мәктубу Әрәмја пејғәмбәрә охуду. 30  Онда Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду: 31  «Сүрҝүндә оланлара хәбәр ҝөндәр: Јеһова неһламлы Шәмај һаггында белә дејир: “Мән ҝөндәрмәдијим һалда, Шәмај сизә пејғәмбәрлик етди, сизи јалана инандырмаг истәди.+ 32  Она ҝөрә дә Јеһова белә дејир: “Мән неһламлы Шәмајы вә онун өвладларыны ҹәзаландыраҹағам. Бу халгын арасында онун нәслиндән һеч ким сағ галмајаҹаг. Халгыма едәҹәјим јахшылығы о ҝөрмәјәҹәк, чүнки о, халгы Јеһоваја гаршы галдырыр, — бәјан едир Јеһова”».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: истеһкам тикәнләр.
Диҝәр вариант: партлаг.