Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 27:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бабилин бојундуруғу 1—11)

  • Сидгијјә Бабилә тәслим олмалыдыр (12—22)

27  Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјакимин һакимијјәтинин башланғыҹында Әрәмјаја Јеһованын бу сөзү назил олду:  «Јеһова мәнә деди: “Өзүнә бојундуруг вә бағлар дүзәлдиб бојнуна тах.  Сонра бунлары Јәһуда падшаһы Сидгијјәнин јанына ҝәлмиш елчиләр васитәсилә Әдум+, Муаб+ падшаһларына, әмуниләрин+ падшаһына, Сур+ вә Сидон+ падшаһларына ҝөндәр.  Онлара һөкмдарлары илә бағлы бу әмри вер: “Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова дејир ки, һөкмдарларыныза сөјләјин:  “Дүнјаны, бәшәри, јер үзүндәки һејванлары бөјүк гүдрәтимлә, гүввәтли голумла Мән јаратмышам. Ону кимә истәсәм, верирәм.+  Инди дә бүтүн өлкәләри Бабил падшаһы Навуходоносора, гулума тәслим едирәм.+ Һәтта вәһши һејванлары да онун ихтијарына верирәм.  Нөвбә онун өлкәсинә чатана гәдәр бүтүн халглар она, оғлуна вә нәвәсинә гуллуг едәҹәк.+ Вахт јетишдикдә чохлу халглар вә гүдрәтли падшаһлар ону өзләринә көлә едәҹәк”.+  “Әҝәр һансыса халг, сәлтәнәт Бабил падшаһы Навуходоносора гуллуг етмәк истәмәсә, Бабил падшаһынын бојундуруғуну бојнуна тахмаса, Мән һәмин халгы гылынҹла, аҹлыгла, азарла ҹәзаландыраҹағам, Бабил падшаһынын әлилә гырыб-чатаҹағам”,+ — бәјан едир Јеһова.  “Буна ҝөрә “Бабил падшаһына гуллуг етмәјәҹәксиниз” дејән пејғәмбәрләринизә, фалчыларыныза, јуху ҝөрәнләринизә, сеһрбазларыныза, ҹадуҝәрләринизә гулаг асмајын. 10  Онлар сизә јалан пејғәмбәрлик едир. Онлара гулаг ассаныз, јурдунуздан дидәрҝин дүшәҹәксиниз, Мән сизи пәрән-пәрән салаҹағам, мәһв олаҹагсыныз. 11  Анҹаг о халг ки Бабил падшаһынын бојундуруғу алтына ҝириб она гуллуг едәҹәк, һәмин халгы өз торпағында сахлајаҹағам, торпағы беҹәриб орада јашајаҹаглар”, — бәјан едир Јеһова”». 12  Ејни шеји Јәһуда падшаһы Сидгијјәјә+ дә сөјләдим. Она дедим: «Бабил падшаһынын бојундуруғу алтына ҝириб она вә халгына гуллуг един ки, јашајасыныз.+ 13  Ахы нијә халгынла бирҝә гылынҹдан+, аҹлыгдан+, азардан өләсән?+ Нијә Јеһованын Бабил падшаһына гуллуг етмәк истәмәјән халглар барәдә дедији сөзләр сизин башыныза ҝәлсин? 14  “Бабил падшаһына гуллуг етмәјәҹәксиниз” дејән пејғәмбәрләрә гулаг асмајын.+ Чүнки онлар јалан пејғәмбәрлик едирләр.+ 15  “Онлары Мән ҝөндәрмәмишәм, — бәјан едир Јеһова, — амма онлар Мәним адымла јалан пејғәмбәрлик едирләр. Онлара гулаг ассаныз, сизи пәрән-пәрән салаҹағам, сиз дә, сизә пејғәмбәрлик едән пејғәмбәрләр дә мәһв олаҹагсыныз”».+ 16  Мән каһинләрә вә бу халга дедим: «Јеһова белә дејир: “Сизә “чох тезликлә Јеһованын евинин әшјалары Бабилдән ҝери гајтарылаҹаг!” дејән пејғәмбәрләрә гулаг асмајын.+ Онлар јалан пејғәмбәрлик едирләр.+ 17  Онларын сөзүнү динләмәјин. Бабил падшаһына гуллуг един, онда сағ галарсыныз.+ Нијә бу шәһәр харабалыға дөнсүн? 18  Әҝәр онлар пејғәмбәрдирсә вә Јеһованын сөзү онлардадырса, онда гој ордулар Аллаһы Јеһоваја јалварсынлар ки, Јеһованын евиндә, Јәһуда падшаһынын сарајында вә Јерусәлимдә галан әшјалар Бабилә апарылмасын”. 19  Ордулар Аллаһы Јеһова чән+, сүтунлар+, арабалар+ вә бу шәһәрдә галан әшјалар барәдә, 20  Јәһуда падшаһы Јәһјаким оғлу Јәкунјаны, Јәһуданын вә Јерусәлимин әсилзадәләрини Јерусәлимдән Бабилә әсир апаранда Бабил падшаһы Навуходоносорун ҝөтүрмәдији әшјалар барәдә белә дејир.+ 21  Бәли, Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова Јеһованын евиндә, Јәһуда падшаһынын сарајында вә Јерусәлимдә галан әшјалар барәдә дејир: 22  “Онлар Бабилә апарылаҹаг+ вә онлары јада салаҹағым вахтадәк орада галаҹаг, — бәјан едир Јеһова. — Сонра онлары ҝери гајтараҹағам вә јенидән бу јерә гојаҹағам”».+

Һашијәләр