Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 21:1—14

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сидгијјәнин хаһиши рәдд едилир (1—7)

  • Һәјат вә өлүм сечими (8—14)

21  Падшаһ Сидгијјә+ Мәлкијјә оғлу Фәшһуру+ вә каһин Мәсејјә оғлу Сәфәнјаны+ Әрәмјанын јанына ҝөндәрәндә Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду. Фәшһурла Сәфәнја ондан хаһиш етмишди:  «Бизим үчүн Јеһоваја мүраҹиәт ет, чүнки Бабил падшаһы Навуходоносор бизимлә мүһарибә едир.+ Бәлкә, Јеһова гәдимдә олдуғу кими, биздән өтрү бир мөҹүзә ҝөстәрәр, о да биздән әл чәкәр».+  Әрәмја онлара деди: «Сидгијјәјә сөјләјин ки,  Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Диварларын о тәрәфиндә сизи мүһасирәјә алан кәлданиләрлә вә Бабил падшаһы илә мүһарибәдә ишләтдијиниз силаһлары өзүнүзә гаршы дөндәрәҹәјәм.+ Онлары бу шәһәрин ортасына топлајаҹағам.  Ҝүҹлү әлимлә, гүввәтли голумла, гејз-гәзәблә, бөјүк һиддәтлә+ Өзүм сизинлә дөјүшәҹәјәм.+  Бу шәһәрдәки ҹанлылары, инсанлары да, һејванлары да мәһв едәҹәјәм. Һамысы шиддәтли хәстәликдән гырылаҹаг”.+  Јеһова бәјан едир: “Бундан сонра азардан, гылынҹдан вә аҹлыгдан гуртуланлары — Јәһуда падшаһы Сидгијјәни, әјанларыны, шәһәр әһлини Бабил падшаһы Навуходоносорун, дүшмәнләринин, ҹанларынын гәсдинә дуранларын әлинә верәҹәјәм.+ О, онлары гылынҹдан кечирәҹәк. Һеч кимә рәһм етмәјәҹәк, аҹымајаҹаг, мәрһәмәт ҝөстәрмәјәҹәк”.+  “Бу халга исә де ки, Јеһова белә дејир: “Гаршыныза һәјата апаран јолу вә өлүмә апаран јолу гојурам.  Бу шәһәрдә галанлар гылынҹдан, аҹлыгдан вә азардан өләҹәк. Лакин ким чыхыб сизи мүһасирәјә алан кәлданиләрә тәслим олса, сағ галаҹаг, ҹаны онун үчүн гәнимәт олаҹаг”.+ 10  “Чүнки бу шәһәрдән үзүм дөнүб, онлара хејир јох, бәла ҝәтирмәји нијјәт етмишәм,+ — бәјан едир Јеһова, — шәһәр Бабил падшаһынын әлинә вериләҹәк,+ о, шәһәрә од вураҹаг”.+ 11  Јәһуда падшаһынын ев әһлинә де: Јеһованын сөзүнү ешидин. 12  Еј Давуд еви, Јеһова белә дејир: “Һәмишә адил һөкмләр верин,Гәсб гурбаныны сојғунчунун әлиндән гуртарын.+Јохса мәнфур әмәлләринизә ҝөрә+Гәзәбим күкрәјәр,Елә аловланар ки, ону сөндүрән олмаз”.+ 13  “Будур, сәнә гаршыјам, еј дәрәдә јашајан!Еј дүзәнликдәки гаја! — бәјан едир Јеһова. “Үстүмүзә ким ҝәләр? Јурдумуза ким басгын едәр?” дејән сизләр билин ки, 14  Мән әмәлләринизә ҝөрәСиздән һагг-һесаб тәләб едәҹәјәм,+ — бәјан едир Јеһова. Онун мешәсинә од вураҹағам,Әтрафындакы һәр шеји јандырыб-јахаҹаг”».+

Һашијәләр