Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 20:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Фәшһур Әрәмјаны дөјүр (1—6)

  • Әрәмја данышмаја билмәз (7—13)

    • Онун сөзү үрәјимдә атәш олду (9)

    • Јеһова зәһмли ҹәнҝавәр кимидир (11)

  • Әрәмјанын шикајәти (14—18)

20  Јеһованын евиндә баш нәзарәтчи олан каһин Иммир оғлу Фәшһур да Әрәмјанын пејғәмбәрлик етдији сөзләрә гулаг асырды.  О, Әрәмја пејғәмбәри дөјүб Јеһованын евинин Јухары Бинјамин дарвазасында күндәјә салды.+  Амма сәһәри ҝүн Фәшһур Әрәмјаны күндәдән чыхартды. Әрәмја она деди: «Јеһова сәнин адыны Фәшһур* јох, Мәҹурмүссәбиб* гојду.+  Чүнки Јеһова белә дејир: “Сәни дә, достларыны да дәһшәтә салаҹағам. Ҝөзүн ҝөрә-ҝөрә онлар дүшмән гылынҹына гурбан ҝедәҹәкләр.+ Бүтүн Јәһуданы Бабил падшаһына тәслим едәҹәјәм. О, бәзиләрини Бабилә сүрҝүн едәҹәк, бәзиләрини гылынҹдан кечирәҹәк.+  Бу шәһәрин вар-дөвләтини, сәрвәтини, гијмәтли шејләрини, Јәһуда падшаһларынын хәзинәләрини дүшмән әлинә верәҹәјәм.+ Онлары талан едәҹәкләр, ҝөтүрүб Бабилә апараҹаглар.+  Сән исә, еј Фәшһур, ев әһлинлә бирҝә әсир ҝедәҹәксән. Бабилә ҝедиб орада өләҹәксән. Достларынла бәрабәр орада басдырылаҹагсан. Чүнки онлара јалан пејғәмбәрликләр сөјләјирсән”».+   Еј Јеһова, Сән мәни алдатдын, мән дә алдандым. Сән мәндән ҝүҹлү олдун, мәнә үстүн ҝәлдин.+ Бүтүн ҝүнү ҝүлүш һәдәфијәм,Һамы мәни әлә салыр.+   Һәр дәфә данышанда налә чәкирәм,«Зоракылыг, мәһв!» дејиб гышгырырам. Јеһованын сөзүнә ҝөрә мәни бүтүн ҝүнү тәһгир едирләр, әлә салырлар.+   Мән дедим: «Бир дә Онун адыны чәкмәјәҹәјәм,Онун адындан данышмајаҹағам».+ Амма Онун сөзү сүмүкләримдә һәбс едилән, үрәјимдә аловланан атәш олду,Ону сахламагдан јорулдум.Дөзүмүм галмады.+ 10  Чохлу сөз-сөһбәт ешитдим.Һәр тәрәфи дәһшәт бүрүмүшдү.+ «Ону иттиһам един, ҝәлин ону иттиһам едәк!» дејирдиләр. Мәнә саламатлыг арзулајан һәр кәс јыхылмағымы ҝөзләјирди.+ «Јәгин бир ахмаглыг едәр,Онда биз она үстүн ҝәлиб, ондан интигам аларыг». 11  Амма Јеһова зәһмли бир ҹәнҝавәр кими мәнимлә иди.+ Мәни тәгиб едәнләр бүдрәјәҹәк, үстүн ҝәлә билмәјәҹәк.+ Онлар уғур газанмајыб биабыр олаҹаг, Онларын әбәди рүсвајчылығы һеч вахт унудулмајаҹаг.+ 12  Сән, еј ордулар Аллаһы Јеһова, салеһи јохлајырсан,Инсанын ән ҝизли фикирләрини*, үрәјини ҝөрүрсән.+ Гој онлардан алаҹағын интигамы ҝөрүм,+Чүнки ишими Сәнә тапшырмышам.+ 13  Јеһованы нәғмәдә тәрәннүм един! Јеһованы мәдһ един! О, мәзлуму шәр адамларын әлиндән гуртарды. 14  Каш доғулдуғум ҝүнә ләнәт олајды! Анам мәни дүнјаја ҝәтирән ҝүн гара ҝәләјди!+ 15  Атама: «Оғлун олду, оғлун!» — дејә муштулуг ҝәтирәнә, Ону севиндирәнә Ләнәт олсун! 16  Һәмин адамы ҝөрүм Јеһованын һејифсиләнмәдән дағытдығы шәһәрләр кими олсун! Гој о, сәһәр фәрјад сәси, ҝүнорта дөјүш чағырышы ешитсин. 17  Нә үчүн мәни анамын бәтниндә өлдүрмәди?Онда анамын бәтни мәнә гәбир оларды,Анам һәмишәлик һамилә галарды.+ 18  Нә үчүн анамын бәтниндән чыхдым?Әзаб-әзијјәт, гүссә-кәдәр ҝөрмәјәми?Рүсвајчылыг ичиндә өмрүмү баша вурмағамы?+

Һашијәләр

Мәнасы: әтрафда галан.
Мәнасы: һәр јанда дәһшәт.
Јахуд ән дәрин дујғуларыны. Һәрфән: бөјрәкләрини.