Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 18:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дулусчунун әлиндәки ҝил (1—12)

  • Јеһова Исраилә арха чевирир (13—17)

  • Әрәмјаја гәсд; јалварышы (18—23)

18  Әрәмјаја Јеһованын сөзү назил олду:  «Галх, дулусчунун евинә ҝет.+ Орада сәнинлә данышаҹағам».  Мән дә дулусчунун евинә ҝетдим. О, чархда ишләјирди.  Ҝилдән дүзәлтдији габ әлиндә хараб олду. Онда о, һәмин ҝилдән истәдији кими, башга бир габ дүзәлтди.  Бу вахт мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј Исраил еви, Мән сизинлә дулусчу кими рәфтар едә билмәрәм? — бәјан едир Јеһова. — Ҝил дулусчунун әлиндә неҹәдирсә, сиз дә Мәним әлимдә беләсиниз, еј Исраил еви.+  Мән һансыса халгы, сәлтәнәти көкүндән гопараҹағымы, јыхыб мәһв едәҹәјими дејәндә+  һәмин халг дедијим мәнфур әмәлдән әл чәкәрсә, онун үстүнә ҝәтирмәк истәдијим фәлакәтдән ваз кечәрәм.+  Амма һансыса халгы, сәлтәнәти гуруб тикәҹәјими дејәндә 10  һәмин халг бәјәнмәдијим пис ишләр ҝөрсә, Мәнә гулаг асмаса, она етмәк истәдијим јахшылыгдан ваз кечәрәм. 11  Инди Јәһуда ҹамаатына, Јерусәлим әһлинә сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Үстүнүзә фәлакәт ҝәтирмәк нијјәтиндәјәм, әлејһинизә тәдбир төкүрәм. Дөнүн пис јолунуздан, дәјишин, әмәлләринизи дүзәлдин”».+ 12  Амма онлар дедиләр: «Јох, хејри јохдур!+ Истәдијимизи едәҹәјик, инадла гара үрәјимизә ҝөрә һәрәкәт едәҹәјик».+ 13  Буна ҝөрә дә Јеһова дејир: «Халглардан сорушун, Ҝөрүн белә бир шеј ешидибләр? Бакирә Исраил чох дәһшәтли иш тутуб.+ 14  Һеч Ливанын дағ јамаҹларындан гар әскик олар? Узаглардан ахан сојуг сулар гурујар? 15  Амма халгым Мәни унудуб.+ Пуч шејләрә гурбан ҝәтирир.+Инсанлары өз јолларындан, гәдим јоллардан сапдырыб,+Наһамар, кәлә-көтүр ҹығырлара чыхарыр. 16  Одур ки, онларын өлкәси дәһшәтли һала дүшәҹәк,+Һәмишә она бахыб фит чалаҹаглар.+ Јолдан кечән һәр кәс бу мәнзәрәдән сарсылаҹаг, башыны булајаҹаг.+ 17  Сәмум јелинин совурдуғу саман кими, онлары дүшмән гаршысында сәпәләјәҹәјәм. Фәлакәт ҝүнүндә онлара үзүмү јох, күрәјими чевирәҹәјәм».+ 18  Онлар деди: «Ҝәлин Әрәмјаја гәсд гураг.+ Онсуз да каһинләримиздә ганун, мүдрикләримиздә мәсләһәт, пејғәмбәрләримиздә сөз һеч вахт әскик олмајаҹаг. Ҝәлин онун әлејһинә данышаг, һеч бир сөзүнә фикир вермәјәк». 19  Мәнә нәзәр сал, еј Јеһова,Мүхалифләримин сөзләрини ешит. 20  Јахшылыға јаманлыгла ҹаваб вериләрми? Онлар мәнә гују газырлар.+ Јада сал, Сәнин онлара гаршы гәзәбини јатырмагчүнДәфәләрлә һүзурунда дуруб онларын хејринә данышмышам. 21  Буна ҝөрә оғулларыны аҹлыға мәһкум ет,Гылынҹын ағзына вер.+ Гој арвадлары өвладсыз галсын, дул галсын.+ Кишиләри мәрәздән гырылсын,Ҹаванлары дөјүш мејданында гылынҹдан кечирилсин.+ 22  Үстләринә гәфилдән гулдур ҝөндәр,Гој евләриндән фәрјад ешидилсин, Чүнки мәни әлә кечирмәк үчүн гују газыблар,Јолумда тәләләр гурублар.+ 23  Сән, еј Јеһова,Мәни өлдүрмәкчүн гурдуглары гәсдләрдән аҝаһсан.+ Онларын тәгсирини бағышлама,Ҝүнаһларыны өнүндән силмә. Гәзәблә онлара гаршы өлчү ҝөтүрәндәГој гаршында бүдрәсинләр.+

Һашијәләр