Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 16:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмја субај галмалыдыр (1—9)

  • Ҹәза вә лүтф (10—21)

16  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Арвад алма, бу јердә оғлун, гызын олмасын.  Јеһова бурада доғулан оғул вә гызлар барәдә, бу дијарда онлары доған аналар, әкән аталар барәдә белә дејир:  “Онлар өлүмҹүл хәстәликдән өләҹәкләр,+ амма һеч ким јас тутуб онлары ағламајаҹаг. Онлар торпағын үстүндә пејин кими олаҹаглар.+ Гылынҹдан, аҹлыгдан һәлак олаҹаглар.+ Мејитләри гушлара, һејванлара јем олаҹаг”.   Јеһова белә дејир:“Јас мәҹлисинә ҝетмә.Ағламаг, башсағлығы вермәк үчүн о евә ҝирмә.+ Бу халгдан сүлһүмү ҝөтүрмүшәм,Лүтфүмү, мәрһәмәтими кәсмишәм”.+ Јеһова белә бәјан едир.   “Бу өлкәдә бөјүклү-кичикли һамы өләҹәк. Онлары басдырмајаҹаглар.Һеч ким онлар үчүн синә дөјүб ағламајаҹаг,Бәдәнинә јара вурмајаҹаг, башыны кечәл етмәјәҹәк*.   Бир кимсә өлүнү ағлајанлары овундурмајаҹаг,Онлара чөрәк вермәјәҹәк.Һеч ким атасыны, анасыны итирәнләрәТәсәлли ҹамыны ичирмәјәҹәк.   Шадлыглара да ҝетмә,Орада јејиб-ичмә”.  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сизин ҝүнләриниздә, ҝөзләриниз өнүндә бу јердән севинҹ, шадлыг һарајыны, бәј-ҝәлин сәсини кәсәҹәјәм”.+ 10  Халга бу сөзләри дејәндә онлар сорушаҹаглар: “Нә үчүн Јеһова башымыза бу бөјүк фәлакәти ҝәтирәҹәјини дејир? Аллаһымыз Јеһованын гаршысында тәгсиримиз нәдир? Ахы нә ҝүнаһын јијәсијик?”+ 11  Онлара дејәрсән: “Чүнки ата-бабаларыныз Мәни тәрк етди,+ — бәјан едир Јеһова. — Онлар башга аллаһлара ибадәт етди, онлара гуллуг едиб сәҹдә гылды.+ Мәндән исә үз дөндәрдиләр, ганунума әмәл етмәдиләр.+ 12  Сиз исә ата-бабаларыныздан да бешбетәр олдунуз.+ Мәнә итаәт етмәк әвәзинә, инадла өз гара үрәјинизә ҝөрә һәрәкәт етдиниз.+ 13  Сизи бу дијардан ҝөтүрүб нә өзүнүзүн, нә дә ата-бабаларыныз танымадығы торпаға атаҹағам.+ Орада ҝеҹә-ҝүндүз башга аллаһлара гуллуг едәҹәксиниз,+ чүнки Мән сизә лүтф ҝөстәрмәјәҹәјәм”. 14  Јеһова бәјан едир: “Лакин ҝүн ҝәләҹәк, артыг һеч ким: “Исраил халгыны Мисирдән чыхаран Јеһоваја анд олсун” демәјәҹәк,+ 15  “Исраил халгыны шимал дијарындан вә сәпәләдији бүтүн өлкәләрдән чыхаран Јеһоваја анд олсун” дејәҹәк. Мән онлары ата-бабаларына вердијим торпаға ҝери гајтараҹағам”.+ 16  Јеһова бәјан едир: “Чохлу балыгчы чағыраҹағам,Онлары тутаҹаглар. Сонра чохлу овчу чағыраҹағам,Һәр дағда, һәр тәпәдә,Гаја ојугларында онлары овлајаҹаглар. 17  Чүнки бүтүн әмәлләрини ҝөрүрәм. Онлар Мәндән ҝизләнә билмәдиләр,Тәгсирләри ҝөзләримдән јајынмады. 18  Илк олараг, тәгсирләринин, ҝүнаһларынын әвәзини бүтүнлүклә габагларына чыхараҹағам,+Чүнки ијрәнҹ бүтләринин ҹансыз сурәтләри илә өлкәми мурдарлајыблар.Ирсими мәнфур бүтләрлә долдурублар”».+ 19  Еј мәним гүдрәтим, еј мәним галам Јеһова,Дар ҝүндә сығындығым пәнаһҝаһым.+Дүнјанын һәр ҝушәсиндән халглар Сәнин һүзуруна ҝәләҹәк.Дејәҹәкләр: «Ата-бабаларымыз јаланы,Пучлуғу, јарарсыз, бош шејләри мирас алыблар».+ 20  Инсан да аллаһлар дүзәлдә биләр?Ахы дүзәлтдији әслиндә аллаһ дејил.+ 21  «Она ҝөрә дә Өзүмү онлара таныдаҹағам,Бу дәфә онлара ҝүҹүмү, гүдрәтими ҝөстәрәҹәјәм.Биләҹәкләр ки, Мәним адым Јеһовадыр».

Һашијәләр

Бүтпәрәстләрин јас ајинләри. Ҝөрүнүр, дөнүк исраиллиләр бунлары иҹра едирдиләр.