Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 15:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова һөкмүнү дәјишмәјәҹәк (1—9)

  • Әрәмјанын шикајәти (10)

  • Јеһованын ҹавабы (11—14)

  • Әрәмјанын дуасы (15—18)

    • «Сөзләрини тапыб једим» (16)

  • Әрәмја гүввәтләндирилир (19—21)

15  Сонра Јеһова мәнә деди: «Һәтта Муса илә Ишмуил дә гаршымда дурсајды,+ бу халга лүтф ҝөстәрмәздим. Онлары өнүмдән рәдд елә. Гој ҝетсинләр.  Сорушсалар: “Һара ҝедәк?” Сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Азар үчүн ајрыланлар азара! Гылынҹ үчүн ајрыланлар гылынҹа!+ Аҹлыг үчүн ајрыланлар аҹлыға! Әсарәт үчүн ајрыланлар әсарәтә!”+  “Онларын үстүнә дөрд бәла* ҝөндәрәҹәјәм,+ — Јеһова бәјан едир, — өлдүрмәк үчүн гылынҹ, сүрүјүб-апармаг үчүн итләр, јејиб-парчаламаг үчүн гушлар вә һејванлар.+  Јәһуда падшаһы Һизгијјә оғлу Мәнәссәнин Јерусәлимдә төрәтдији әмәлләрә ҝөрә+ онлары дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләри өнүндә дәһшәтли һала салаҹағам.+   Онда һалына ким јанаҹаг, еј Јерусәлим?Ким сәнә аҹыјаҹаг?Ким ајаг сахлајыб сәндән һал-әһвал тутаҹаг?”   “Сән Мәни тәрк етмисән,+ Мәнә арха чевирирсән*,+ — Јеһова бәјан едир. Әлими узадыб сәни мәһв едәҹәјәм.+ Нә гәдәр рәһм етмәк олар? Артыг усанмышам.   Онлары өлкәнин шәһәрләриндә* јаба илә совураҹағам. Онлары өвладсыз гојаҹағам.+ Халгымы мәһв едәҹәјәм,Чүнки јолларындан дөнмүрләр.+   Өнүмдә дулларын сајы дәниз гумундан чох олаҹаг. Ҝүнүн ҝүнорта чағы аналарын, ҹаванларын үстүнә басгынчы ҝөндәрәҹәјәм. Бир ан ичиндә онлары ваһимәјә, дәһшәтә салаҹағам.   Једди өвлад анасы тагәтдән дүшүб.Нәфәс алмаға ҝүҹү чатмыр. Онун ҝүнәши ҝүндүз вахты батыб,Рүсвајчылыг, рәзиллик ҝәтириб*. Онлардан тәк-түк галанларыДүшмән гылынҹына јем едәҹәјәм”, — бәјан едир Јеһова».+ 10  Вај мәним һалыма! Ај ана, мәни нијә доғдун,+Бүтүн өлкәнин далашдығы, чәкишдији бир адамы нијә дүнјаја ҝәтирдин? Нә бир кәсдән борҹ алмышам, нә бир кәсә борҹ вермишәм,Амма һамы мәнә ләнәт охујур. 11  Јеһова деди: «Сәнин әлиндән тутаҹағам,Фәлакәт ҝүнүндә, дар ҝүнүндәДүшмәнлә үз-үзә ҝәләндә сәнә јар олаҹағам. 12  Кимсә миси, дәмири,Шималдан ҝәлән дәмири гырыб парча-парча едә биләр? 13  Сизин сәрвәтинизи, хәзинәләринизи талан малы едәҹәјәм,+Өлкәнин һәр тәрәфиндә етдијиниз ҝүнаһлара ҝөрә онлары һавајы верәҹәјәм. 14  Онлары дүшмәнләринизә верәҹәјәм,Танымадығыныз өлкәјә апараҹаглар.+ Гәзәбим од тутуб јаныр,Сизә гаршы аловланыр».+ 15  Сән дәрдими билирсән, еј Јеһова.Мәни јада сал, мәнә нәзәр јетир. Дүшмәнләримдән интигам ал.+ Гәзәбини сахлама, гојма өлүм. Ахы Сәнин уғрунда рүсвајчылыг чәкирәм.+ 16  Сөзләрини тапыб једим.+Сөзүн мәнә севинҹ верди, үрәјимә шадлыг ҝәтирди.Чүнки мән Сәнин адыны дашыјырам, еј ордулар Аллаһы Јеһова. 17  Кеф әһли илә отуруб шәнләнмирәм,+ Сәнин ихтијарында олдуғум үчүн тәк-тәнһа отурурам.Чүнки ичими гәзәблә долдурмусан.+ 18  Нә үчүн аҹыларым битмир, јарам шәфа тапмыр? Сағалмыр ки сағалмыр. Сән мәним үчүн алдадыҹы, етибарсызЧешмә олаҹагсан? 19  Онда Јеһова деди: «Әҝәр Мәнә дөнсән, сәнә јенә лүтф ҝөстәрәрәм.Јенә һүзурумда дурарсан. Әҝәр дәјәрсиз шеји дәјәрли шејдән ајырсан,Мәним елчим оларсан. Онлар сәнин тәрәфинә кечәҹәкләр,Амма сән онларын тәрәфинә кечмәјәҹәксән». 20  «Сәни бу халгын ичиндә мөһкәм мис дивар едирәм.+ Онлар сәнинлә вурушаҹаглар,Амма үстүн ҝәлә билмәјәҹәкләр.+Чүнки Мән сәнинләјәм, сәни хилас едәҹәјәм», — бәјан едир Јеһова. 21  «Сәни шәр адамларын әлиндән гуртараҹағам.Залымларын пәнҹәсиндән хилас едәҹәјәм».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: дөрд ҹүр һөкм. Һәрфән: дөрд аилә.
Диҝәр вариант: дал-дала ҝедирсән.
Һәрфән: дарвазаларында.
Диҝәр вариант: утаныб рүсвај олуб.