Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 13:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чүрүмүш кәтан гуршаг (1—11)

  • Шәраб күпләри чилик-чилик олаҹаг ((12—14)

  • Ислаһедилмәз Јәһуда сүрҝүнә ҝедәҹәк (15—27)

    • «Кушлу дәрисини дәјишә биләр?» (23)

13  Јеһова мәнә деди: «Ҝет өзүнә кәтан гуршаг ал, белинә дола. Амма ону суја вурма».  Јеһованын дедији кими, ҝедиб гуршаг алдым вә белимә доладым.  Мәнә икинҹи дәфә Јеһованын сөзү назил олду:  «Алыб белинә доладығын гуршағы ҝөтүр, Фәрат чајына ҝет. Гуршағы орада гаја ојуғунда ҝизләт».  Јеһованын әмр етдији кими, ҝедиб гуршағы Фәрат чајынын јанында ҝизләтдим.  Үстүндән хејли кечди. Јеһова мәнә деди: «Дур Фәрат чајына ҝет, ҝизләтмәји бујурдуғум гуршағы ҝөтүр».  Мән дә Фәрат чајына ҝетдим. Јери газыб гуршағы ҝизләтдијим јердән чыхартдым. Ҝөрдүм ки, гуршаг чүрүјүб, тамамилә јарарсыз олуб.  Онда мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Јеһова белә дејир: “Мән Јәһуданын гүруруну, Јерусәлимин јерә-ҝөјә сығмајан тәкәббүрүнү беләҹә мәһв едәҹәјәм.+ 10  Сөзләримә гулаг асмајан,+ инад едиб үрәкләри истәјәни едән,+ башга аллаһлара ибадәт едән, сәҹдә гылыб гуллуг едән бу мәнфур халг да тамамилә јарарсыз олан бу гуршаг кими олаҹаг”. 11  “Мән бүтүн Исраил вә Јәһуда евини белә бағланан гуршаг кими, Өзүмә јахынлашдырдым ки, Мәним халгым,+ шәрәфим-шаным,+ ифтихарым олсунлар. Амма онлар Мәнә итаәт етмәдиләр”,+ — бәјан едир Јеһова. 12  Онлара сөјлә ки, Исраилин Аллаһы Јеһова белә дејир: “Бөјүк күпә шәраб долдурурлар”. Онлар дејәҹәкләр: “Мәҝәр биз билмирик, бөјүк күпә шәраб долдурурлар?” 13  Онда онлара дејәрсән ки, Јеһова белә сөјләјир: “Мән бу өлкәнин бүтүн сакинләринә, Давудун тахтында отуран падшаһлара, каһинләрә, пејғәмбәрләрә, бүтүн Јерусәлим сакинләринә сәрхош оланадәк шәраб ичирәҹәјәм.+ 14  Һамыны — аталары, оғуллары бир-биринә чырпаҹағам”.+ Јеһова белә бәјан едир: “Һеч кимә рәһм етмәјәҹәјәм, јазығым ҝәлмәјәҹәк, аҹымадан һамыны мәһв едәҹәјәм, һеч нә Мәни сахламајаҹаг”.+ 15  Ешидин, гулаг верин. Гүрурлу олмајын. Чүнки Јеһова данышыр. 16  Нә гәдәр ки О, зүлмәт чөкдүрмәјиб,Ала-торанлыгда дағларда ајагларыныз бүдрәмәјибАллаһыныз Јеһованы шәрәфләндирин. Сиз ишыг ҝөзләјәҹәксиниз,Амма О, зүлмәт ҝәтирәҹәк,Ишығы гаты зүлмәтә чевирәҹәк.+ 17  Гулаг асмасаныз,Мән гүрурунуз уҹбатындан ҝизлинҹә ағлајаҹағам, Ҝөз јашы төкәҹәјәм, ҝөзүмүн јашы сел кими ахаҹаг,+Чүнки Јеһованын сүрүсү+ әсир ҝедир. 18  Падшаһа, мәликә анаја+ дејин: “Тахтдан енин,Чүнки мөһтәшәм таҹыныз башыныздан дүшәҹәк”. 19  Ҹәнуб шәһәрләринин дарвазалары бағлыдыр, ачан јохдур. Бүтүн Јәһуда сүрҝүнә ҝедиб, һамы сүрҝүнә апарылыб.+ 20  Башыны галдырыб шималдан ҝәләнләрә бах.+ Һаны сәнә верилән сүрү? О ҝөзәл сүрү һаны?+ 21  Ҹәзаны әзәлдән үлфәт бағладығын дост-ашналардан аланда нә дејәҹәксән?+Мәҝәр доған гадынтәк Сәни санҹы тутмајаҹаг?+ 22  Үрәјиндә: “Нә үчүн бунлар башыма ҝәлди?” десән,+ Бил ки, ҝүнаһларынын чохлуғундан палтарыны чыхартдылар,+ Дабанларын ағрыдан ҝөјнәди. 23  Кушлу* дәрисини, бәбир халларыны дәјишә биләр?+ Буну баҹарса, онда сиз, пислик етмәјә алышмыш халг даЈахшы иш ҝөрә биләрсиниз. 24  Буна ҝөрә Мән сизи сәһра күләјинин совурдуғу саман чөпү кими сәпәләјәҹәјәм.+ 25  Будур сәнә дүшән пүшк, сәнә ајырдығым пај, — бәјан едир Јеһова.Сән Мәни унутдун,+ јалана бел бағладын.+ 26  Буна ҝөрә әтәјини үзүнә галдыраҹағам,Ејиб јерин ҝөрүнәҹәк.+ 27  Зиналарын,+ шәһвәтли кишнәртин,Мурдар фаһишәлијин үзә чыхаҹаг. Тәпәләрдә, чөлләрдәСәнин ијрәнҹ һәрәкәтләрини ҝөрдүм.+ Вај олсун сәнә, Јерусәлим! Нә вахта гәдәр чиркабдан тәмизләнмәјәҹәксән?»+

Һашијәләр

Јахуд һәбәшли.