Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әрәмја 1:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмја пејғәмбәр сечилир (1—10)

  • Бадам ағаҹы ҝөрүнтүсү (11, 12)

  • Гајнајан газан ҝөрүнтүсү (13—16)

  • Аллаһ Әрәмјаја гүввәт верир (17—19)

1  Бунлар Бинјамин торпағындакы Әнатутда+ јашајан каһинләрдән бири олан Хилгијјәнин оғлу Әрәмјанын* сөзләридир.  Јәһуда падшаһы Амун+ оғлу Јушијјәнин дөврүндә,+ онун һакимијјәтинин он үчүнҹү илиндә мәнә Јеһованын сөзү назил олду.  Һәмчинин Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјакимин+ дөврүндән Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Сидгијјәнин һакимијјәтинин он биринҹи илинин сонуна гәдәр,+ бешинҹи ајда Јерусәлим әһли сүрҝүнә апарылана гәдәр+ мәнә Аллаһын сөзү назил олду.  Мәнә Јеһованын сөзү назил олду:   «Ананын бәтниндә сәнә сурәт вермәздән әввәл сәни танымышам.+Сән дүнјаја ҝәлмәздән әввәл сәни мүгәддәс иш үчүн сечмишәм.+ Сәни халглара пејғәмбәр етмишәм».   Мән дедим: «Аһ, Күлли-Ихтијар Јеһова! Мән ҝәнҹәм,+ данышмағы баҹармырам».+   Онда Јеһова мәнә деди: «Демә “ҝәнҹәм”. Кимин јанына ҝөндәрсәм, ҝедәҹәксән,Нә әмр етсәм, дејәҹәксән.+   Онларын ҝөркәминдән горхма.+Мән сәнинләјәм, сәни хилас едәҹәјәм.+ Буну Мән Јеһова дејирәм».  Сонра Јеһова әлини узатды вә додагларыма тохунду.+ Јеһова мәнә деди: «Будур, сөзләрими сәнин дилинә гојдум.+ 10  Бу ҝүндән сәни гопармаг, учурмаг, дағытмаг, јерлә јексан етмәк, тикмәк вә әкмәк үчүн халгларын, сәлтәнәтләрин үзәринә тәјин етдим».+ 11  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: «Әрәмја, нә ҝөрүрсән?» Мән дедим: «Бадам ағаҹынын будағыны ҝөрүрәм». 12  Јеһова мәнә деди: «Дүздүр. Мән дә сајығам*, сөзүмү јеринә јетирәҹәјәм». 13  Мәнә икинҹи дәфә Јеһованын сөзү назил олду: «Нә ҝөрүрсән?» Мән дедим: «Гајнајан газан ҝөрүрәм, ағзы шималдан ҹәнуб тәрәфә әјилиб». 14  Онда Јеһова мәнә деди: «Өлкә сакинләринин үстүнәШималдан бәла ҝәләҹәк.+ 15  Мән шимал сәлтәнәтләринин гәбиләләрини чағырырам, — бәјан едир Јеһова.+ —Онлар ҝәләҹәк.Һәр бири тахтыны Јерусәлим дарвазаларынын ағзында,+Онун диварларынын јанында,Бүтүн Јәһуда шәһәрләриндә гураҹаг.+ 16  Бүтүн шәр әмәлләринә ҝөрә һөкмүмү онлара билдирәҹәјәм,Чүнки Мәни тәрк едибләр.+Башга аллаһлара гурбан түстүсү тәгдим едирләр,+Өз әлләринин ишинә сәҹдә гылырлар.+ 17  Сән исә әтәјини белинә дола*,Галх, әмр етдијим һәр шеји онлара сөјлә. Онлардан горхма,+Јохса сәни онларын өнүндә горхуја саларам. 18  Бу ҝүндән сәни гала-шәһәр,Дәмир дирәк, мис дивар едирәм ки,+Бүтүн өлкә, Јәһуда падшаһлары, әмирләри,Каһинләри вә өлкә әһли гаршысында давам ҝәтирәсән.+ 19  Онлар сәнинлә вурушаҹаглар,Амма үстүн ҝәлә билмәјәҹәкләр.Чүнки Мән сәнинләјәм,+ сәни хилас едәҹәјәм, — бәјан едир Јеһова».

Һашијәләр

Тәхмини мәнасы: Јеһова уҹалдыр.
Ибрани дилиндә сөз ојуну. Ибраниҹә бадам ағаҹы вә сајыг сөзләри ејни көкдәндир.
Јахуд һазырлаш.