Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әбдија 1:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тәкәббүрлү Әдум алчалдылаҹаг (1—9)

  • Әдумун Јагуба гаршы зоракылығы (10—14)

  • Јеһованын ҝүнү халглары һаглајаҹаг (15, 16)

  • Јагуб евинин бәрпасы (17—21)

    • Јагуб Әдуму јандырыб күлә дөндәрәҹәк (18)

    • Һакимијјәт Јеһоваја мәхсус олаҹаг (21)

 Әбдијаја* назил олан вәһј. Күлли-Ихтијар Јеһова Әдум барәдә белә дејир:+ «Бизә Јеһовадан хәбәр ҝәлди.Елчи халглара бу хәбәри ҝәтирди: “Галхын, онунла дөјүшә һазырлашаг!”»+   «Бах, сәни халглар арасында кичилтдим.Сәнә һәдсиз һәгарәт едилир.+   Еј гаја ојугларында,Еј дағларын башында јашајан,Үрәјинин тәкәббүрү сәни алдатды!+Үрәјиндә дедин: “Ким мәни јерә сала биләр?”   Гартал кими јүксәкләрдә мәскән салсан* белә,Јуваны улдузлар арасында гурсан белә,Јенә дә сәни јерә салаҹағам», — Јеһова бәјан едир.   «Әҝәр ҝеҹә оғру-гулдур ҝәлсәјди,(Сән бүсбүтүн мәһв олардын!*) Тәкҹә истәдијини апармазды? Үзүм јығанлар ҝәлсәјди,Бир нечә салхым сахламазды?+   Ај аман, Ејс әләк-вәләк едилди! Ҝизли хәзинәләри талан едилди!   Сәни сәрһәдәдәк говдулар. Сәнин мүттәфигләрин сәни алдатды, Сәнинлә сүлһдә оланлар сәни үстәләди. Сәнинлә чөрәк кәсәнләр ајағынын алтыны газаҹаг,Лакин сән буну анламајаҹагсан».   Јеһова бәјан едир: «Мән о ҝүнӘдумун+ һикмәтли адамларыны,Ејсин дағлыг бөлҝәсиндә агилләри мәһв едәҹәјәм!   Еј Тәһман+, иҝидләрин дәһшәтә ҝәләҹәк,+Чүнки Ејсин дағлыг бөлҝәсиндә һәр кәс гәтл едиләҹәк.+ 10  Гардашын Јагуба едилмиш зоракылыға ҝөрә+Сән бүсбүтүн рүсвај олаҹагсан,+Әбәдилик јох олаҹагсан.+ 11  Јаделлиләр онун ордусуну әсир аланда,+Јадлар дарвазалардан ичәри ҝириб Јерусәлимдән өтрү пүшк атанда,+О ҝүн сән кәнарда дуруб бахырдын,Сән дә онлар кими идин. 12  Сән гардашынын ҝүнүнә, онун гара ҝүнүнә неҹә севинә билдин?+Јәһуда халгынын гәтл ҝүнүнә неҹә шадлана билдин?+Онларын бәла ҝүнүндә неҹә ловға-ловға даныша билдин? 13  Халгымын фәлакәт ҝүнүндә онун дарвазаларындан неҹә ичәри ҝирә билдин?+Халгымын фәлакәт ҝүнүндә онун бәдбәхтлијинә неҹә севинә билдин?Халгымын фәлакәт ҝүнүндә онун сәрвәтинә неҹә әл узада билдин?+ 14  Гачанлары гырмаг үчүн јол ајрыҹында неҹә дура билдин?+Бәла ҝүнүндә гуртуланлары дүшмәнә неҹә тәслим едә билдин?+ 15  Јеһованын бүтүн халгларын үстүнә галхаҹағы ҝүн јахындыр.+ Сән нә етдинсә, сәнә дә ону едәҹәкләр.+ Башгаларына етдијин өз башына ҝәләҹәк. 16  Сиз мүгәддәс дағымда шәраб ичдијиниз кими,Бүтүн халглар да дурмадан гәзәбими ичәҹәкләр,+ Башларына чәкиб ичәҹәк вә ит-бат олаҹаглар,Санки, һеч вахт олмајыблар. 17  Гуртуланлар исә Сион дағында олаҹаглар,+Ора мүгәддәс олаҹаг.+Јагуб еви мал-мүлкүнә саһиб олаҹаг.+ 18  Јагуб еви од,Јусиф еви алов олаҹаг,Ејс еви исә күләш.Онлар ону јандырыб күлә дөндәрәҹәк.Ејс евиндән һеч ким сағ галмајаҹаг,+Чүнки буну Јеһова сөјләди. 19  Онлар Неҝевә, Ејсин дағлыг бөлҝәсинә+,Шәфлаја вә филиштлиләрин* торпагларына+ саһиб олаҹаглар. Һәм дә Әфраимлә Сәмәријјә торпагларына+ саһиб олаҹаглар.Бинјамин исә Ҝилад торпагларына саһиб олаҹаг. 20  Сәддин архасындан сүрҝүн едилмиш+ исраиллиләрКәнаниләрин Сарфата гәдәр узанан торпагларына јијәләнәҹәкләр.+ Јерусәлимдән сүрҝүн едилиб Сәфрадда оланлар Неҝевин шәһәрләрини тутаҹаглар.+ 21  Хиласкарлар Ејсин дағлыг бөлҝәсини мәһкум етмәк+ үчүнСион дағына галхаҹаг.Һакимијјәт Јеһоваја мәхсус олаҹаг».+

Һашијәләр

Мәнасы: Јеһованын гулу.
Диҝәр вариант: учсан.
Диҝәр вариант: нә гәдәр шеј мәһв едәрди?
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.