• 1

  • Мәбәд бәрпа олунмадығы үчүн мәзәммәт (1—11)

   • Рәвадыр ки, сиз јарашыглы евләрдә јашајасыныз? (4)

   • Јолларыныз барәдә ҹидди дүшүнүн (5)

   • Чох әкирсиниз, аз ҝөтүрүрсүнүз (6)

  • Ҹамаат Јеһоваја гулаг асыр (12—15)

 • 2

  • Икинҹи мәбәд әзәмәтлә долаҹаг (1—9)

   • «Бүтүн халглары силкәләјәҹәјәм» (7)

   • Халгларын ләл-ҹәваһираты ҝәләҹәк (7)

  • Мәбәдин бәрпасы; Аллаһ халгына бәрәкәт верир (10—19)

   • Мүгәддәслик башга шејә кечмир (10—14)

  • Зәрубабил үчүн хәбәр (20—23)

   • Сәни мөһүр үзүјү едәҹәјәм (23)