Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һәвариләрин ишләри

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Теофилә мүраҹиәт (1—5)

  • Јерин уҹгарларына гәдәр шаһидлик (6—8)

  • Иса ҝөјә галхыр (9—11)

  • Шаҝирдләр бир јерә јығышырлар (12—14)

  • Мәттија Јәһуданы әвәз едир (15—26)

 • 2

  • Әллинҹи ҝүн бајрамында (1—13)

  • Бутрусун нитги (14—36)

  • Ҹамаат Бутрусун сөзләринә һај верир (37—41)

   • 3000 адам вәфтиз олунур (41)

  • Шаҝирдләрин арасындакы бирлик (42—47)

 • 3

  • Бутрус топал диләнчини сағалдыр (1—10)

  • Бутрусун Сүлејман сүтунларында сөјләдији нитги (11—26)

   • «Һәр шејин бәрпа едиләҹәји вахт» (21)

   • Муса кими бир пејғәмбәр (22)

 • 4

  • Бутрусла Јәһјаны сорғу-суала чәкирләр (1—4)

   •  Иман ҝәтирәнләрин сајы 5000 адама чатыр (4)

  • Синедрион гаршысында (5—22)

   • «Биз данышмаја билмәрик» (20)

  • Ҹәсарәт һагда дуа (23—31)

  • Шаҝирдләр вар-јохларыны бир-бирилә бөлүшүрләр (32—37)

 • 5

  • Һәнәнја вә Сәфирә (1—11)

  • Һәвариләрин ҝөстәрдији мөҹүзәләр (12—16)

  • Һәбс вә азадлыг (17—21а)

  • Јенидән Синедрион гаршысында (21б—32)

   • «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик» (29)

  • Гәмлаилин мәсләһәти (33—40)

  • Ев-ев тәблиғ (41, 42)

 • 6

  • Хидмәт үчүн једди киши сечилир (1—7)

  • Стефан иттиһам едилир (8—15)

 • 7

  • Стефанын нитги (1—53)

   • Әҹдадларын дөврү (2—16)

   • Муса халга башчылыг едир; Исраил бүтпәрәстлик едир (17—43)

   • Аллаһ инсан әлилә тикилмиш евләрдә јашамыр (44—50)

  • Стефан дашгалаг едилир (54—60)

 • 8

  • Тәгибчи Шаул (1—3)

  • Филипин Сәмәријјәдәки хидмәти (4—13)

  • Бутрус вә Јәһја Сәмәријјәјә јолланыр (14—17)

  • Шимон мүгәддәс руһу пулла алмаг истәјир (18—25)

  • Һәбәшистанлы мәмур (26—40)

 • 9

  • Шаул Дәмәшгә ҝедәркән (1—9)

  • Һәнәнја Шаулун јанына ҝөндәрилир (10—19а)

  • Шаул Дәмәшгдә тәблиғ едир (19б—25)

  • Шаул Јерусәлимә ҝәлир (26—31)

  • Бутрус Енеји сағалдыр (32—35)

  • Хејирхаһ Дорка дирилдилир (36—43)

 • 10

  • Корнилијә верилән вәһј (1—8)

  • Бутрусун ҝөрдүјү ҝөрүнтү (9—16)

  • Бутрус Корнилиҝилә ҝәлир (17—33)

  • Бутрус башга халглара мүждәни тәблиғ едир (34—43)

   • «Аллаһ ајры-сечкилик етмәјән Аллаһдыр» (34, 35)

  • Башга халглардан оланлар мүгәддәс руһ алыб вәфтиз олунур (44—48)

 • 11

  • Бутрус һәвариләрә иман ҝәтирәнләр һагда данышыр (1—18)

  • Барнәба илә Шаул Сурија Антакјасында (19—26)

   • Шаҝирдләр илк дәфә мәсиһи адланырлар (26)

  • Ағаб гытлыг олаҹағыны хәбәр верир (27—30)

 • 12

  • Јагубу өлдүрүрләр; Бутрус һәбс едилир (1—5)

  • Бутрус мөҹүзәви сурәтдә азад едилир (6—19)

  • Мәләк Һироду вурур (20—25)

 • 13

  • Барнәба вә Шаулу хидмәт етмәјә јоллајырлар (1—3)

  • Кипрдә хидмәт (4—12)

  • Булусун Писидија Антакјасындакы нитги (13—41)

  • Һәвариләрә диҝәр халглара үз тутмаг бујурулур (42—52)

 • 14

  • Конјада артым вә тәгиб (1—7)

  • Листра сакинләри һәвариләри аллаһ адландырыр (8—18)

  • Булус дашланыр, амма сағ галыр (19, 20)

  • Јығынҹаглар иманда мөһкәмләнир (21—23)

  • Сурија Антакјасына гајыдыш (24—28)

 • 15

  • Антакјада сүннәт мәсәләси илә бағлы мүбаһисә (1, 2)

  • Бу мәсәләјә Јерусәлимдә бахылыр (3—5)

  • Ағсаггалларла һәвариләр бир јерә јығышырлар (6—21)

  • Рәһбәрлик шурасынын мәктубу (22—29)

   • Гандан узаг дурун (28, 29)

  • Бу мәктуб јығынҹаглары руһландырыр (30—35)

  • Булусла Барнәбанын јоллары ајрылыр (36—41)

 • 16

  • Булус Тимутини сечир (1—5)

  • Булусун рөјада ҝөрдүјү македонијалы киши (6—10)

  • Филиппи шәһәриндә иман ҝәтирән Лидија (11—15)

  • Булусла Силаны һәбс едирләр (16—24)

  • Дустагхана ҝөзәтчиси илә аиләси вәфтиз олунур (25—34)

  •  Булус тәләб едир ки, ондан рәсмән үзр истәсинләр (35—40)

 • 17

  • Булусла Сила Салоникидә (1—9)

  • Булусла Сила Веријада (10—15)

  • Булус Афинада (16—22а)

  • Булусун Ареопагдакы нитги (22б—34)

 • 18

  • Булусун Коринфдә хидмәти (1—17)

  • Сурија Антакјасына гајыдыш (18—22)

  • Булус Галатија вә Фриҝијаја јолланыр (23)

  • Бәлағәтли Аполлоса көмәк ҝөстәрилир (24—28)

 • 19

  • Булус Ефесдә; бәзиләри Исанын ады илә вәфтиз олунур (1—7)

  • Булусун тәлимләри вә фәалијјәти (8—10)

  • Ҹинләрин тәсиринә рәғмән Аллаһын сөзү јајылыр (11—20)

  • Ефесдә гијам (21—41)

 • 20

  • Булус Македонија вә Јунаныстанда (1—6)

  • Троасда дирилмә (7—12)

  • Троасдан Милетә (13—16)

  • Булус Ефесли ағсаггалларла ҝөрүшүр (17—38)

   • Ев-ев тәблиғ (20)

   • «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (35)

 • 21

  • Јерусәлимә ҝедәркән (1—14)

  • Јерусәлимдә (15—19)

  • Булус ағсаггалларын мәсләһәтинә әмәл едир (20—26)

  • Мәбәддә гијам; Булус һәбс едилир (27—36)

  • Булус ҹамаата мүраҹиәт едир (37—40)

 • 22

  • Булус ҹамаатын гаршысында өзүнү мүдафиә едир (1—21)

  • Булус Рома вәтәндашы олмасындан истифадә едир (22—29)

  • Синедрион јығышыр (30)

 • 23

  • Булус Синедрион гаршысында данышыр (1—10)

  • Аға Булуса гүввәт верир (11)

  • Дүшмәнләр Булусун гәсдинә дурурлар (12—22)

  • Булусу Гејсәријјәјә јоллајырлар (23—35)

 • 24

  • Булуса гаршы иттиһамлар (1—9)

  • Булус өзүнү Феликсин гаршысында мүдафиә едир (10—21)

  • Булусун мәсәләси ики иллик тәхирә салыныр (22—27)

 • 25

  • Булус Порси Фестин гаршысында (1—12)

   • «Мән Сезарын мәһкәмәсини тәләб едирәм!» (11)

  • Фест падшаһ Агриппа илә мәсләһәтләшир (13—22)

  • Булус Агриппанын гаршысында (23—27)

 • 26

  • Булус өзүнү Агриппанын гаршысында мүдафиә едир (1—11)

  • Булус имана неҹә ҝәлдијини данышыр (12—23)

  • Фестлә Агриппанын ҹавабы (24—32)

 • 27

  • Булус Ромаја јолланыр (1—12)

  • Дәниздә ҝүҹлү фыртына (13—38)

  • Ҝәми гәзаја уғрајыр (39—44)

 • 28

  • Малта адасында (1—6)

  • Публинин атасы шәфа тапыр (7—10)

  • Ромаја ҝедәркән (11—16)

  • Булус Рома јәһудиләрилә данышыр (17—29)

  • Булус ики ил әрзиндә ҹәсарәтлә тәблиғ едир (30, 31)